[interchange-cvs] interchange - ton modified dist/lib/UI/locales/nl_NL.cfg

interchange-cvs at icdevgroup.org interchange-cvs at icdevgroup.org
Fri Dec 5 07:03:41 EST 2003


User:   ton
Date:   2003-12-05 12:03:40 GMT
Modified: dist/lib/UI/locales nl_NL.cfg
Log:
	Added and improved Dutch translations.

Revision Changes  Path
2.21   +84 -84  interchange/dist/lib/UI/locales/nl_NL.cfg


rev 2.21, prev_rev 2.20
Index: nl_NL.cfg
===================================================================
RCS file: /var/cvs/interchange/dist/lib/UI/locales/nl_NL.cfg,v
retrieving revision 2.20
retrieving revision 2.21
diff -u -r2.20 -r2.21
--- nl_NL.cfg	4 Nov 2003 11:50:45 -0000	2.20
+++ nl_NL.cfg	5 Dec 2003 12:03:40 -0000	2.21
@@ -52,7 +52,7 @@
 "(te veel resultaten om rechtstreeks te verzenden)",
 
 "(will update display)",
-"(ververst het scherm)",
+"(herlaadt pagina)",
 
 "--select--",
 "--selecteer--",
@@ -79,7 +79,7 @@
 "Een krachtig gereedschap voor tree- en menubewerking",
 
 "ALL",
-"Alle",
+"ALLE",
 
 "AP",
 undef,
@@ -145,7 +145,7 @@
 "PO toevoegen",
 
 "Add Part",
-undef,
+"Deel toevoegen",
 
 "Add Sales Order",
 "Verkooporder toevoegen",
@@ -205,7 +205,7 @@
 "Beheerders",
 
 "Advanced",
-undef,
+"Geavanceerd",
 
 "Affiliate",
 "Partner",
@@ -331,19 +331,19 @@
 "Terug naar tabel",
 
 "Back up",
-undef,
+"Veiligstellen",
 
 "Backup Functions",
-undef,
+"Veiligstelfuncties",
 
 "Backup mode",
-"Backup modus",
+"Veiligstelmodus",
 
 "Bad access table '%s'",
-undef,
+"Tabel '%s' met toegangsrechten niet gevonden",
 
 "Bad table '%s'",
-undef,
+"Tabel '%s' niet gevonden",
 
 "Balance Sheet",
 undef,
@@ -376,7 +376,7 @@
 "Binair",
 
 "Break line",
-undef,
+"Scheidingslijn",
 
 "Build related",
 "Maak gerelateerd",
@@ -418,22 +418,22 @@
 "Annuleer verzending bewerking",
 
 "Cannot merge metadata -- column(s) '%s' is missing in table %s.",
-undef,
+"Metadata kan niet samengevoegd worden -- kolom(men) '%s' ontbreken in tabel '%s'.",
 
 "Cannot merge metadata -- table %s is missing.",
-undef,
+"Metadata kan niet samengevoegd worden -- table '%s' ontbreekt.",
 
 "Card Number",
 "Kaartnummer",
 
 "Catalog Information",
-"Catalogus Informatie",
+"Catalogusinformatie",
 
 "Catalog URL",
-"Catalogus URL",
+"Catalogus-URL",
 
 "Catalog reconfigure request failed.",
-"Catalogus reconfiguratieverzoek gefaald",
+"Catalogus reconfiguratieverzoek gefaald.",
 
 "Catalog reconfigure request was sent successfully, please wait....",
 "Catalogus reconfiguratieverzoek succesvol verzonden, een ogenblik a.u.b. ...",
@@ -544,13 +544,13 @@
 "Bedrijfsinformatie",
 
 "Company P.O.",
-"Bedrijf inkooporder",
+"Bedrijfs-inkooporder",
 
 "Component",
 undef,
 
 "Component edit",
-undef,
+"Component bewerken",
 
 "Configure %s options for %s",
 "Configureer %s opties voor %s",
@@ -568,7 +568,7 @@
 "Inhoud wijzigen",
 
 "Content editor",
-undef,
+"Inhoudseditor",
 
 "Content publisher",
 undef,
@@ -616,7 +616,7 @@
 "Tar bestand aanmaken van catalogus",
 
 "Create feedback forms, polls, and surveys",
-undef,
+"Aanmaken feedbackformulieren, stemmingen en onderzoeken",
 
 "Create menu from HTML",
 "Menu aanmaken van HTML",
@@ -664,7 +664,7 @@
 undef,
 
 "Credit Card Information",
-undef,
+"Creditcard informatie",
 
 "Cross-sell",
 "Cross-sell",
@@ -679,22 +679,22 @@
 "Klant",
 
 "Customer Details",
-undef,
+"Klantgegevens",
 
 "Customer Edit Permissions",
 "Klant bewerkrechten",
 
 "Customer ID",
-undef,
+"Klantnummer",
 
 "Customer Invoice",
 "Klantfaktuur",
 
 "Customer Mailing",
-"Klantmailing",
+"Klantenmailing",
 
 "Customer mailing",
-"Klantmailing",
+"Klantenmailing",
 
 "Customer manager",
 "Klantenmanager",
@@ -844,7 +844,7 @@
 undef,
 
 "Download Mail Batch",
-undef,
+"Download mailgroep",
 
 "Download XLS file",
 "Download XLS bestand",
@@ -949,7 +949,7 @@
 "Regels overeenkomend met %s",
 
 "Entries merged:",
-undef,
+"Samengevoegde regels:",
 
 "Environment",
 "Omgeving",
@@ -1045,13 +1045,13 @@
 "Bestandsoverdracht",
 
 "File transfer tool starting in images directory",
-undef,
+"Bestandsoverdrachtgereedschap beginnend in images folder",
 
 "File transfer tool starting in pages directory",
-undef,
+"Bestandsoverdrachtgereedschap beginnend in pages folder",
 
 "File transfer tool starting in session directory",
-undef,
+"Bestandsoverdrachtgereedschap beginnend in session folder",
 
 "Find",
 "Zoek",
@@ -1093,10 +1093,10 @@
 "TOTAAL GENERAAL:",
 
 "General",
-undef,
+"Algemeen",
 
 "General File Transfer",
-undef,
+"Algemeen bestandsoverdracht",
 
 "General Ledger",
 undef,
@@ -1105,16 +1105,16 @@
 "Genereer \"anderen die ...\"",
 
 "Generate a search for a page",
-undef,
+"Genereer zoekopdracht voor pagina",
 
 "Generate an order button or link",
-undef,
+"Genereer een orderknop of -snelkoppeling",
 
 "Get current tax data",
 "Selecteerd actueel BTW tarief",
 
 "Gift note or Special Instructions",
-undef,
+"Geschenknoot of speciale instructies",
 
 "Global",
 "Globaal",
@@ -1129,7 +1129,7 @@
 "Ga naar catalogus",
 
 "Group type editor",
-undef,
+"Groeptype-editor",
 
 "Groups",
 "Groepen",
@@ -1144,10 +1144,10 @@
 undef,
 
 "Hidden Admin Tables",
-undef,
+"Verborgen beheertabellen",
 
 "Hide file details",
-"Bestandsdetails verbergen",
+"Bestandsgegevens verbergen",
 
 "Hits",
 undef,
@@ -1207,7 +1207,7 @@
 undef,
 
 "Index page",
-"Index pagina",
+"Startpagina",
 
 "Individual Table Export",
 "Individuele tabel export",
@@ -1222,10 +1222,10 @@
 "Info",
 
 "Input new",
-undef,
+"Nieuwe ingeven",
 
 "Insert menu item",
-undef,
+"Invoegen menuregel",
 
 "Interchange Administration",
 "Interchange Beheer",
@@ -1234,7 +1234,7 @@
 "Interchange Help:",
 
 "Interchange Item Selector",
-undef,
+"Interchange artikelkeuze",
 
 "Interchange PID",
 undef,
@@ -1273,7 +1273,7 @@
 "Artikelen in winkelwagen",
 
 "Items to merge",
-undef,
+"Samen te voegen regels",
 
 "January",
 "Januari",
@@ -1288,7 +1288,7 @@
 "Alles behouden",
 
 "Keep old value forever",
-"Oude waarde altijd behouden",
+"Oude waarde permanent behouden",
 
 "Knar",
 undef,
@@ -1300,7 +1300,7 @@
 undef,
 
 "Label only",
-undef,
+"Alleen label",
 
 "Language",
 "Taal",
@@ -1354,7 +1354,7 @@
 "Met zoekterm beperken",
 
 "Line mode",
-"Regel modus",
+"Regelmodus",
 
 "List",
 "Tonen",
@@ -1363,7 +1363,7 @@
 "Toon individuele orders",
 
 "List of surveys including access to data",
-undef,
+"Onderzoeken tonen inclusief toegang tot data",
 
 "List tables",
 "Toon tabellen",
@@ -1411,25 +1411,25 @@
 "Nederlands",
 
 "Mail password",
-"Mail wachtwoord",
+"Wachtwoord per email toezenden",
 
 "Mailing List",
-undef,
+"Mailinglijst",
 
 "March",
 "Maart",
 
 "Matrix Options",
-undef,
+"Matrix-opties",
 
 "Matrix Options, one widget",
-undef,
+"Matrix-opties, een widget",
 
 "Matrix Options, separate widgets",
-undef,
+"Matrix-opties, separate widgets",
 
 "Matrix editor",
-undef,
+"Matrix-editor",
 
 "May",
 "Mei",
@@ -1438,46 +1438,46 @@
 "Kan de werking van het programma beinvloeden",
 
 "Maybe you need to %slog in%s?",
-"Misschien moet u zich %slog in%s?",
+"Misschien moet U zich %slog in%s?",
 
 "Menu '%s' saved to file %s. Active on next access.",
-undef,
+"Menu '%s' opgeslagen in bestand %s. Actief bij volgende toegang.",
 
 "Menu Builder",
-undef,
+"Menusamensteller",
 
 "Menu Editor",
-undef,
+"Menu-editor",
 
 "Menu Group",
-undef,
+"Menugroep",
 
 "Menu Loader",
-undef,
+"Menulader",
 
 "Menu construction",
-undef,
+"Menuconstructie",
 
 "Menu constructor: Make a quick menu",
-undef,
+"Menuconstructeur: Snel menu maken",
 
 "Menu loader",
-undef,
+"Menulader",
 
 "Menu name",
-undef,
+"Menunaam",
 
 "Merchandise Received",
-undef,
+"Ontvangen koopwaar",
 
 "Merchandising",
 undef,
 
 "Merchandising Editor",
-undef,
+"Merchandising-editor",
 
 "Merge",
-undef,
+"Samenvoegen",
 
 "Merge Metadata",
 "Samenvoegen Meta-informatie",
@@ -1486,22 +1486,22 @@
 "Alles samenvoegen",
 
 "Merge anyway",
-undef,
+"Toch samenvoegen",
 
 "Merge metadata",
 "Samenvoegen meta-informatie",
 
 "Merge new metadata values from upgraded Interchange version",
-undef,
+"Nieuwe meta-data samenvoegen van geactualiseerde Interchange versie",
 
 "Merge run, UI version %s, metadata version %s",
-undef,
+"Samenvoeggang, UI-versie %s, meta-data versie %s",
 
 "Merge still needed:",
-undef,
+"Samenvoegen benodigd:",
 
 "Merging anyway.",
-undef,
+"Toch samenvoegen.",
 
 "Meta field edit",
 "Meta veld bewerken",
@@ -1621,7 +1621,7 @@
 "Geen inactieve klanten",
 
 "No merge needed:",
-undef,
+"Geen samenvoeging benodigd:",
 
 "No meta display",
 "Geen meta tonen",
@@ -1824,7 +1824,7 @@
 "Orders op dag voor maand",
 
 "Organize categories with area and cat tables",
-undef,
+"Ordenen categorieen met area en cat tabellen",
 
 "Organize site navigation, manage site layout",
 "Ordenen site navigatie, manage site opmaak",
@@ -1968,7 +1968,7 @@
 "Voorkeuren bewerken",
 
 "Preference edit: %s",
-undef,
+"Voorkeuren bewerken: %s",
 
 "Preferences",
 "Voorkeuren",
@@ -2016,7 +2016,7 @@
 "Promotie",
 
 "Publish",
-undef,
+"Publiceer",
 
 "Purchase Order",
 "Inkooporder",
@@ -2148,7 +2148,7 @@
 "Bewaar naar",
 
 "Save to new menu",
-undef,
+"Opslaan als nieuw menu",
 
 "Search",
 "Zoeken",
@@ -2268,7 +2268,7 @@
 undef,
 
 "Set up a survey",
-undef,
+"Stel een onderzoek samen",
 
 "Set up quantity pricing, up-sell, promotions, and affiliates",
 "Definitie van prijsdifferentiatie, up-sell, promoties en partners",
@@ -2376,7 +2376,7 @@
 "Grootte",
 
 "Sorry, must be superuser for page '%s'.",
-undef,
+"Sorry, pagina '%s' alleen beschikbaar voor superuser.",
 
 "Sorry, no permission '%s' for table '%s' in '%s'.",
 "Sorry, geen permissies '%s' voor tabel '%s' in '%s'.",
@@ -2391,10 +2391,10 @@
 "Sorteer opties",
 
 "Sort section higher",
-undef,
+"Sorteer sectie hoger",
 
 "Sort section lower",
-undef,
+"Sorteer sectie lager",
 
 "Spreadsheet",
 "Spreadsheet",
@@ -2433,13 +2433,13 @@
 "Subtotaal",
 
 "Successfully wrote %s lines to tree %s.",
-undef,
+"Met succes %s regels geschreven naar tree %s.",
 
 "Super-user",
 undef,
 
 "Surveys",
-undef,
+"Onderzoeken",
 
 "Switch",
 undef,
@@ -2550,7 +2550,7 @@
 undef,
 
 "This may delete components from your configuration.",
-undef,
+"Dit kan componenten verwijderen van uw configuratie.",
 
 "Time",
 "Tijd",
@@ -2592,7 +2592,7 @@
 undef,
 
 "Trial Balance",
-undef,
+"Proefbalans",
 
 "Turn off meta links in database edit",
 "Uitschakelen meta links bij bewerken database",
@@ -2620,7 +2620,7 @@
 "Alleen uniek",
 
 "Unit Price",
-undef,
+"Eenheidsprijs",
 
 "United States",
 "Verenigde Staten",
More information about the interchange-cvs mailing list