[interchange-cvs] interchange - ton modified dist/lib/UI/locales/nl_NL.cfg

interchange-cvs at icdevgroup.org interchange-cvs at icdevgroup.org
Sat Dec 6 08:38:04 EST 2003


User:   ton
Date:   2003-12-06 13:38:04 GMT
Modified: dist/lib/UI/locales nl_NL.cfg
Log:
	More Dutch translations cont'd

Revision Changes  Path
2.22   +74 -74  interchange/dist/lib/UI/locales/nl_NL.cfg


rev 2.22, prev_rev 2.21
Index: nl_NL.cfg
===================================================================
RCS file: /var/cvs/interchange/dist/lib/UI/locales/nl_NL.cfg,v
retrieving revision 2.21
retrieving revision 2.22
diff -u -r2.21 -r2.22
--- nl_NL.cfg	5 Dec 2003 12:03:40 -0000	2.21
+++ nl_NL.cfg	6 Dec 2003 13:38:04 -0000	2.22
@@ -457,7 +457,7 @@
 "Wijziging opgeslagen",
 
 "Change template",
-"Wijzigen template",
+"Wijzigen sjabloon",
 
 "Change the status of the order, possibly settling with credit card processor, and send email to customer with status update",
 undef,
@@ -523,7 +523,7 @@
 "Sluit venster",
 
 "Collapse tree",
-undef,
+"Boom inklappen",
 
 "Color",
 "Kleur",
@@ -577,13 +577,13 @@
 "Inhoud: componenten wijzigen",
 
 "Content: edit templates",
-"Inhoud: templates wijzigen",
+"Inhoud: sjablonen wijzigen",
 
 "Continue?",
 "Doorgaan?",
 
 "Copy to checked entry",
-undef,
+"Copieer naar geselecteerde regel",
 
 "Couldn't save page %s.",
 "Opslaan pagina %s is mislukt.",
@@ -595,7 +595,7 @@
 "Maak",
 
 "Create Catalog Transfer",
-undef,
+"Catalogusoverdracht maken",
 
 "Create New Menu",
 "Nieuw menu aanmaken",
@@ -604,7 +604,7 @@
 "Nieuwe optie aanmaken",
 
 "Create a tar file of the catalog suitable for transferring to other systems",
-undef,
+"Genereer een tar-bestand van de catalogus, geschikt voor het overbrengen naar een ander systeem",
 
 "Create all possible combinations",
 "Genereer alle mogelijke combinaties",
@@ -640,19 +640,19 @@
 "Nieuwe gebruiker aanmaken",
 
 "Create new view",
-undef,
+"Nieuw beeld aanmaken",
 
 "Create option",
 "Optie aanmaken",
 
 "Create polls, surveys, and mail forms",
-undef,
+"Aanmaken stemmingen, onderzoeken en mailformulieren",
 
 "Create search",
-undef,
+"Zoekopdracht aanmaken",
 
 "Create section",
-undef,
+"Sectie aanmaken",
 
 "Create vertical_category list stuff, deprecated for menu_editor",
 undef,
@@ -850,7 +850,7 @@
 "Download XLS bestand",
 
 "Download transfer file",
-undef,
+"Download overdrachtsbestand",
 
 "Each input will match on the <i>beginning</i> text in the field.",
 "Elke invoer komt overeen met de <i>begin</i>text van het veld",
@@ -901,7 +901,7 @@
 "Menu %s bewerken",
 
 "Edit the order, possibly re-totalling",
-undef,
+"Bewerk de order, mogelijkerwijs her-sommering",
 
 "Edit these menu tabs",
 "Deze menu tabs bewerken",
@@ -937,7 +937,7 @@
 "Orders Invoeren",
 
 "Enter tracking numbers",
-undef,
+"Volgnummers ingeven",
 
 "Entries containing \"%s\"",
 "Regels bevattend \"%s\"",
@@ -976,7 +976,7 @@
 "Expiratie",
 
 "Explode tree",
-undef,
+"Boom uitklappen",
 
 "Export",
 "Exporteer",
@@ -1123,7 +1123,7 @@
 undef,
 
 "Go",
-undef,
+"Ga",
 
 "Go to catalog",
 "Ga naar catalogus",
@@ -1252,7 +1252,7 @@
 "Voorraad",
 
 "Item Total",
-undef,
+"Totaal producten",
 
 "Item editor",
 "Produkt editor",
@@ -1330,13 +1330,13 @@
 undef,
 
 "Layout Editor",
-"Opmaak Editor",
+"Opmaak-editor",
 
 "Layout Editor Auto-populate",
-undef,
+"Opmaak-editor automatisch bevolken",
 
 "Layout editor",
-"Opmaak editor",
+"Opmaak-editor",
 
 "Layout exporter",
 "Opmaak exporteren",
@@ -1345,10 +1345,10 @@
 "Opmaak importeerder",
 
 "Legacy Tools",
-undef,
+"Oude gereedschappen",
 
 "Legacy and other functions",
-undef,
+"Oude en andere functies",
 
 "Limit with search",
 "Met zoekterm beperken",
@@ -1519,10 +1519,10 @@
 "Diverse functies",
 
 "Miscellaneous tools, legacy tools",
-undef,
+"Diverse gereedschappen, oude gereedschappen",
 
 "Modern browser like Mozilla or MSIE 5 required for page accessed",
-undef,
+"De opgevraagde pagina vereist een moderne browser zoals Mozilla of MSIE5",
 
 "Modify Files",
 "Bestanden wijzigen",
@@ -1553,7 +1553,7 @@
 undef,
 
 "NO backup",
-undef,
+"GEEN backup",
 
 "NOTE: It is possible to search multiple tables in Interchange, 
 but that is not supported by this wizard.",
@@ -1591,7 +1591,7 @@
 "Nieuw wachtwoord",
 
 "New template",
-"Nieuwe template",
+"Nieuw sjabloon",
 
 "Next",
 "Volgende",
@@ -1651,7 +1651,7 @@
 "Geen BTW",
 
 "No template name given.",
-"Geen templatenaam opgegeven.",
+"Geen sjabloonnaam opgegeven.",
 
 "Normally characters are searched for literally, i.e. a period
 	will match a period. If you wish to use the power of Perl regular
@@ -1740,7 +1740,7 @@
 "Oud wachtwoord",
 
 "One way to arrange categories on your site",
-undef,
+"Een manier om categorieen op uw website te ordenen",
 
 "Online Check",
 undef,
@@ -1830,10 +1830,10 @@
 "Ordenen site navigatie, manage site opmaak",
 
 "Other (select to change)",
-undef,
+"Andere (selecteer om te wijzigen)",
 
 "Output File",
-undef,
+"Doelbestand",
 
 "Overall by month",
 "Totaal per maand",
@@ -2049,13 +2049,13 @@
 "Snelkoppelingen",
 
 "Read fields from a database to populate this",
-undef,
+"Lees velden van een database om dit te bevolken",
 
 "Real name",
 "Werkelijke naam",
 
 "Real-time payment",
-undef,
+"Real-time betaling",
 
 "Reconfiguring",
 "Reconfigureren",
@@ -2079,7 +2079,7 @@
 "Herhaal deze order",
 
 "Replace existing items",
-undef,
+"Vervang bestaande regels",
 
 "Reply-To:",
 undef,
@@ -2094,13 +2094,13 @@
 "Rapporten",
 
 "Required field '%s' missing.",
-undef,
+"Mist vereist veld '%s'.",
 
 "Reset to default.",
-undef,
+"Terugzetten naar standaardwaarde.",
 
 "Reset to defaults?",
-undef,
+"Terugzetten naar standaardwaarden?",
 
 "Retrieve saved values",
 "Inlezen opgeslagen waarden",
@@ -2163,7 +2163,7 @@
 "Zoek Tabel",
 
 "Search Template",
-"Zoek Template",
+"Zoek sjabloon",
 
 "Search Vendor",
 "Zoek leverancier",
@@ -2193,7 +2193,7 @@
 "Zoek: Transacties",
 
 "Section properties",
-undef,
+"Eigenschappen sectie",
 
 "Secure URL",
 "Secure URL",
@@ -2202,7 +2202,7 @@
 "Beveiligingsvoorkeuren",
 
 "Security violation",
-undef,
+"Beveiligingsovertreding",
 
 "Select for table edit",
 "Selecteer voor bewerken tabel",
@@ -2211,10 +2211,10 @@
 "Selecteer items van lijst",
 
 "Select list",
-undef,
+"Selectielijst",
 
 "Select option type",
-undef,
+"Selecteer optie-type",
 
 "Select option type and/or disable options",
 "Selecteer optie type en/of uitschakelen opties",
@@ -2223,10 +2223,10 @@
 "Selecteer optie type en/of inschakelen opties",
 
 "Select these SKUs",
-undef,
+"Selecteer deze productcodes",
 
 "Send mail to all customers on a list",
-undef,
+"Email versturen naar alle klanten op een lijst",
 
 "Send now",
 "Nu verzenden",
@@ -2331,7 +2331,7 @@
 "Toon alle delen",
 
 "Show file details",
-"Toon bestandsdetails",
+"Toon bestandsgegevens",
 
 "Show item info",
 "Toon artikelinformatie",
@@ -2355,16 +2355,16 @@
 "Toon sessie",
 
 "Simple Options",
-undef,
+"Eenvoudige opties",
 
 "Single table",
-undef,
+"Enkele tabel",
 
 "Site Administrator",
 "Site Beheerder",
 
 "Site Design",
-undef,
+"Site-ontwerp",
 
 "Site Design menu",
 "Site Ontwerp-menu",
@@ -2403,7 +2403,7 @@
 undef,
 
 "Start transferring from catalog root",
-undef,
+"Begin overdracht vanaf de catalogus' bron",
 
 "State",
 "Provincie",
@@ -2424,7 +2424,7 @@
 "status laatst gewijzigd",
 
 "Store Admin",
-undef,
+"Winkelbeheerder",
 
 "Subject:",
 "Onderwerp:",
@@ -2442,13 +2442,13 @@
 "Onderzoeken",
 
 "Switch",
-undef,
+"Schakel",
 
 "Switch to user",
-undef,
+"Schakel naar gebruiker",
 
 "System default",
-undef,
+"Standaardwaarde systeem",
 
 "TAB delimited",
 "Gescheiden door TAB character",
@@ -2505,22 +2505,22 @@
 "BTW editor",
 
 "Technical Admin",
-undef,
+"Technisch beheerder",
 
 "Technical Admin menu",
-"Technisch Beheermenu",
+"Technisch beheermenu",
 
 "Template",
-undef,
+"Sjabloon",
 
 "Template Attributes",
-undef,
+"Sjabloon kenmerken",
 
 "Template edit",
-undef,
+"Sjabloon bewerken",
 
 "Template file: %s",
-undef,
+"Sjabloonbestand: %s",
 
 "Temporarily turn on meta links in database edit",
 "Tijdelijk inschakelen meta links bij bewerken database",
@@ -2556,7 +2556,7 @@
 "Tijd",
 
 "To:",
-undef,
+"Aan:",
 
 "Toggle showing identical keys",
 undef,
@@ -2583,13 +2583,13 @@
 "Verkeersstatistieken",
 
 "Transfer Catalog",
-undef,
+"Overzetten catalogus",
 
 "Transfer files",
-undef,
+"Overzetten bestanden",
 
 "Tree mode",
-undef,
+"Boommodus",
 
 "Trial Balance",
 "Proefbalans",
@@ -2614,7 +2614,7 @@
 "Geselecteerde orders in-archiveren",
 
 "Uncheck all",
-undef,
+"Deselecteer allen",
 
 "Unique only",
 "Alleen uniek",
@@ -2662,25 +2662,25 @@
 "Upload is gelukt",
 
 "Upload/Download Images",
-undef,
+"Upload/Download afbeeldingen",
 
 "Upload/Download Pages",
-undef,
+"Upload/Download pagina's",
 
 "Uploaded file: %s",
 "Ge-upload bestand: %s",
 
 "Uploading file <b>%s</B>",
-undef,
+"Uploading bestand <b>%s</B>",
 
 "Uploading file to <b>%s</B>",
-undef,
+"Uploading bestand naar <b>%s</B>",
 
 "Upsell",
 undef,
 
 "Use customer preference",
-undef,
+"Gebruik voorkeuren klant",
 
 "Use existing file name",
 "Gebruik bestaande bestandsnaam",
@@ -2797,7 +2797,7 @@
 "Telefoon zakelijk",
 
 "Write tree to DB",
-undef,
+"Schrijf boom naar DB",
 
 "XLS Spreadsheet",
 undef,
@@ -2811,10 +2811,10 @@
 "You can limit the number of results per page, and use the
 	template &#91;more-list] to page between matches. The default is 50.",
 "U kunt het aantal resultaten per pagina limiteren. 
-Met de template &#91;more-list] kunt u door de gevonden resultaten bladeren. De standaardwaarde is 50.",
+Met de sjabloon &#91;more-list] kunt u door de gevonden resultaten bladeren. De standaardwaarde is 50.",
 
 "You need to %sapply changes%s for changes to take effect.",
-undef,
+"Om wijzigingen te effectueren dient U %sWijzigingen toepassen%s aan te klikken.",
 
 "Zero the values",
 undef,
@@ -2872,7 +2872,7 @@
 "deactiveer geselecteerde klanten",
 
 "default (alpha)",
-undef,
+"standaard (alpha)",
 
 "deleted",
 "verwijderd",
@@ -2902,7 +2902,7 @@
 "gevonden",
 
 "free of charge",
-undef,
+"zonder kosten",
 
 "full menu",
 "volledig menu",
@@ -2929,7 +2929,7 @@
 "laat leeg voor standaar bestand",
 
 "loaded",
-undef,
+"geladen",
 
 "menu",
 undef,
@@ -3001,7 +3001,7 @@
 "kort menu",
 
 "show&nbsp;tags",
-undef,
+"toon&nbsp;tags",
 
 "sku: [cgi item_id]",
 undef,
More information about the interchange-cvs mailing list