[interchange-cvs] interchange - ton modified 2 files

interchange-cvs at icdevgroup.org interchange-cvs at icdevgroup.org
Mon Dec 8 11:17:44 EST 2003


User:   ton
Date:   2003-12-08 16:17:44 GMT
Modified: dist/lib/UI/locales nl_NL.cfg
Modified: dist/lib/UI/pages/admin menu_loader.html
Log:
	Improved translation work.

Revision Changes  Path
2.27   +56 -47  interchange/dist/lib/UI/locales/nl_NL.cfg


rev 2.27, prev_rev 2.26
Index: nl_NL.cfg
===================================================================
RCS file: /var/cvs/interchange/dist/lib/UI/locales/nl_NL.cfg,v
retrieving revision 2.26
retrieving revision 2.27
diff -u -r2.26 -r2.27
--- nl_NL.cfg	8 Dec 2003 10:57:54 -0000	2.26
+++ nl_NL.cfg	8 Dec 2003 16:17:44 -0000	2.27
@@ -36,9 +36,6 @@
 "    Re-select Table",
 "    Andere Tabel selecteren",
 
-"(Default: comb_category)",
-undef,
-
 "(blank is same as From)",
 "(leeg is hetzelfde als Van)",
 
@@ -543,6 +540,9 @@
 "Color",
 "Kleur",
 
+"Combined category field",
+"Gecombineerd categorieveld",
+
 "Commerce",
 undef,
 
@@ -768,29 +768,8 @@
 "Decrypt Credit Card",
 undef,
 
-"Default: area",
-"Standaard: area",
-
-"Default: cat",
-"Standaard: cat",
-
-"Default: category",
-"Standaard: category",
-
-"Default: comb_category",
-"Standaard: comb_category",
-
-"Default: none",
-"Standaard: geen",
-
-"Default: prod_group",
-"Standaard: prod_group",
-
-"Default: products",
-"Standaard: products",
-
-"Default: pub_category",
-"Standaard: pub_category",
+"Default:",
+"Standaard:",
 
 "Defer all",
 "Alles uitstellen",
@@ -843,6 +822,9 @@
 "Description",
 "Omschrijving",
 
+"Description field",
+"Omschrijvingveld",
+
 "Design",
 "Design",
 
@@ -1210,6 +1192,9 @@
 "Go to catalog",
 "Ga naar catalogus",
 
+"Group and Category Fields",
+"Groep- en categorievelden",
+
 "Group type editor",
 "Groeptype-editor",
 
@@ -1498,13 +1483,14 @@
 "MENU_LOADER_PAR1",
 "Deze funtie laadt een boommenu gebasseerd op de inhoud van twee categorievelden. Daarbij 
 wordt een menu geproduceerd met twee nivo's. De individuele producten vormen een blad op 
-het derde nivo. Daarna kan het menu worden uitgebreid.",
+het derde nivo.<BR>
+Daarna kan het menu worden uitgebreid.",
 
 # 
 # # This function loads a tree menu based on the contents of a combined category field. Example:
 # # 
 "MENU_LOADER_PAR2",
-undef,
+"Deze functie laadt een boommenu gebasseerd op de inhoud van een gecombineerd categorieveld. Bijvoorbeeld:",
 
 # 
 # # 		First level:Second Level A<BR>
@@ -1512,25 +1498,36 @@
 # # 		First level:Second Level B: Third level A<BR>
 # # 		First level:Second Level B: Third level B<BR>
 "MENU_LOADER_PAR3",
-undef,
+"
+Eerste nivo:Tweede nivo A<BR>
+Eerste nivo:Tweede nivo B<BR>
+Eerste nivo:Tweede nivo B:Derde nivo A<BR>
+Eerste nivo:Tweede nivo B:Derde nivo B<BR>",
 
 # 
 # # This function loads a tree menu based on the contents of two category fields in a separate table, producing a two-level tree with no leaf items. The menu may be added to after that.
 # # 
 "MENU_LOADER_PAR4",
-undef,
+"Deze functie laadt een boommenu gebasseerd op de inhoud van twee 
+categorievelden uit twee separate tabellen. Hiermee wordt een boommenu 
+gecreeerd met twee nivo's zonder bladeren.<BR>
+Daarna kan het menu worden uitgebreid.",
 
 # 
 # # 			Default: sku<br><br>
 # # 			This field holds the sku of the actual items that are returned in the search.
 "MENU_LOAD_PAR5",
-undef,
+"Default: sku<BR>
+Dit veld bevat de code van de actuele artikelen die geretourneerd worden door de zoekopdracht.",
 
 # 
 # # 			Default: <not used><br><br>
 # # 			Use this field to set extra information, for example to sort the items in the order of this field when the search is returned.
 "MENU_LOAD_PAR6",
-undef,
+"Default: (niet gebruikt)<BR>
+Gebruik dit veld voor het instellen van extra informatie. Bijvoorbeeld voor 
+het sorteren van de door een zoekopdracht geretourneerde items in de volgorde 
+van dit veld.",
 
 # 
 # # <p>
@@ -1544,7 +1541,13 @@
 # # 	The menu may be added to after that.
 # # </p>
 "MENU_LOAD_PAR7",
-undef,
+"<p>
+Deze functie laadt een boommenu gebasseerd op de inhoud van twee tabellen.
+(Over het algemeen zijn dat de Interchange 4 <i>area</i> en <i>cat</i> tabellen.)
+Hiermee wordt een boommenu gecreeerd met twee nivo's, gebasseerd op de relatie 
+van het tweede nivo (cat) tabel veld <i>sel</i> die de <i>code</i> van de top-nivo 
+tabel bevat.<BR> 
+Daarna kan het menu worden uitgebreid.</p>",
 
 "MV_CHARSET",
 undef,
@@ -2002,7 +2005,7 @@
 "Totaal per maand",
 
 "Override, build even if large",
-undef,
+"Override, genereer zelfs indien 'large'",
 
 "Owner field",
 "Eigenaar veld",
@@ -2095,7 +2098,7 @@
 "Betalingsvoorkeuren",
 
 "Payment Preferences - PGP",
-undef,
+"Betalingsvoorkeuren - PGP",
 
 "Payment editor",
 "Betalings editor",
@@ -2371,7 +2374,7 @@
 "Zoek streek",
 
 "Search page",
-undef,
+"Zoekpagina",
 
 "Search/Replace",
 "Zoek/vervang",
@@ -2416,10 +2419,10 @@
 "Selecteer deze productcodes",
 
 "Selector (if any)",
-undef,
+"Selector (indien gewenst)",
 
 "Selects page to display search",
-undef,
+"Selecteert pagina voor het tonen van zoekresultaten",
 
 "Send mail to all customers on a list",
 "Email versturen naar alle klanten op een lijst",
@@ -2430,6 +2433,9 @@
 "Send receipt",
 "Ontvangstbewijs versturen",
 
+"Separate Category File",
+"Separaat categoriebestand",
+
 "September",
 undef,
 
@@ -2587,7 +2593,7 @@
 "Sorteer op kolom",
 
 "Sort field",
-undef,
+"Sorteerveld",
 
 "Sort options",
 "Sorteer opties",
@@ -2599,7 +2605,7 @@
 "Sorteer sectie lager",
 
 "Sort string",
-undef,
+"Sorteerregel",
 
 "Specified one per line:",
 "Een per regel gespecificeerd:",
@@ -2635,10 +2641,10 @@
 "Winkelbeheerder",
 
 "Sub Level table",
-undef,
+"Tabel met sub-nivo's",
 
 "Sub level field",
-undef,
+"Sub-nivo veld",
 
 "Subject:",
 "Onderwerp:",
@@ -2671,7 +2677,7 @@
 "TOTAAL",
 
 "Table",
-undef,
+"Tabel",
 
 "Table Configuration",
 "Tabelconfiguratie",
@@ -2797,10 +2803,13 @@
 undef,
 
 "Top Level table",
-undef,
+"Top-nivo tabel",
+
+"Top and Sub Level Tables",
+"Top- en sub-nivo tabellen",
 
 "Top level field",
-undef,
+"Top-nivo veld",
 
 "Total",
 "Bedrag",
@@ -2885,7 +2894,7 @@
 "Actualiseer order",
 
 "Upgrade Helpers",
-undef,
+"Upgrade hulpjes",
 
 "Upload",
 undef,
@@ -2936,7 +2945,7 @@
 "Gebruik nieuwe bestandsnaam",
 
 "Use to allow building even if the table is defined as LARGE",
-undef,
+"Gebruik dit om het menu te genereren zelfs al is de tabel gedefinieerd als LARGE",
 
 "Use transactions",
 "Gebruik transacties",2.5    +19 -19  interchange/dist/lib/UI/pages/admin/menu_loader.html


rev 2.5, prev_rev 2.4
Index: menu_loader.html
===================================================================
RCS file: /var/cvs/interchange/dist/lib/UI/pages/admin/menu_loader.html,v
retrieving revision 2.4
retrieving revision 2.5
diff -u -r2.4 -r2.5
--- menu_loader.html	8 Dec 2003 10:57:54 -0000	2.4
+++ menu_loader.html	8 Dec 2003 16:17:44 -0000	2.5
@@ -73,7 +73,7 @@
   border-style:outset;
   border-bottom-style:none;"]
 
-[tabbed-panel Group and Category Fields]
+[tabbed-panel [L]Group and Category Fields[/L]]
 <blockquote class=chelp>[L MENU_LOADER_PAR1]
 This function loads a tree menu based on the contents of two category fields, producing a two-level tree with individual products/items as a leaf on the third level. The menu may be added to after that.
 [/L]
@@ -85,7 +85,7 @@
 <table width="100%" border=0 cellpadding=4 cellspacing=0>
 	<tr>
 		<td class=clabel>
-		Table
+			[L]Table[/L]
 		</td>
 		<td class=cdata>
 			<select name="qmenu_products"
@@ -118,7 +118,7 @@
 			</select>
 		</td>
 		<td class=chelp>
-			[L]Default: products[/L]
+			[L]Default:[/L] products
 		</td>
 	</tr>
 	<tr>
@@ -134,7 +134,7 @@
 		</select>
 		</td>
 		<td class=chelp>
-			[L]Default: prod_group[/L]
+			[L]Default:[/L] prod_group
 		</td>
 	</tr>
 	<tr>
@@ -150,7 +150,7 @@
 		</select>
 		</td>
 		<td class=chelp>
-			[L]Default: category[/L]
+			[L]Default:[/L] category
 		</td>
 	</tr>
 	<tr>
@@ -190,7 +190,7 @@
 				
 </form>
 [/tabbed-panel]
-[tabbed-panel Combined category field]
+[tabbed-panel [L]Combined category field[/L]]
 <blockquote class=chelp>[L MENU_LOADER_PAR2]
 This function loads a tree menu based on the contents of a combined category field. Example:
 [/L]
@@ -245,7 +245,7 @@
 			</select>
 		</td>
 		<td class=chelp>
-			[L]Default: products[/L]
+			[L]Default:[/L] products
 		</td>
 	</tr>
 	<tr>
@@ -261,7 +261,7 @@
 			</select>
 		</td>
 		<td class=chelp>
-			[L]Default: comb_category[/L]
+			[L]Default:[/L] comb_category
 		</td>
 	</tr>
 	<tr>
@@ -278,7 +278,7 @@
 		</select>
 		</td>
 		<td class=chelp>
-			[L](Default: comb_category)[/L]
+			[L]Default:[/L] comb_category
 		</td>
 	</tr>
 	<tr>
@@ -318,7 +318,7 @@
 				
 </form>
 [/tabbed-panel]
-[tabbed-panel Separate Category File]
+[tabbed-panel [L]Separate Category File[/L]]
 <blockquote class=chelp>[L MENU_LOADER_PAR4]
 This function loads a tree menu based on the contents of two category fields in a separate table, producing a two-level tree with no leaf items. The menu may be added to after that.
 [/L]
@@ -364,7 +364,7 @@
 			</select>
 		</td>
 		<td class=chelp>
-			[L]Default: pub_category[/L]
+			[L]Default:[/L] pub_category
 		</td>
 	</tr>
 	<tr>
@@ -380,7 +380,7 @@
 		</select>
 		</td>
 		<td class=chelp>
-			[L]Default: prod_group[/L]
+			[L]Default:[/L] prod_group
 		</td>
 	</tr>
 	<tr>
@@ -396,7 +396,7 @@
 		</select>
 		</td>
 		<td class=chelp>
-			[L]Default: category[/L]
+			[L]Default:[/L] category
 		</td>
 	</tr>
 	<tr>
@@ -418,7 +418,7 @@
 	</tr>
 	<tr>
 		<td class=clabel>
-			Description field
+			[L]Description field[/L]
 		</td>
 		<td class=cdata>
 		<select name="qmenu_desc_field" style="width:130px;">
@@ -459,7 +459,7 @@
 				
 </form>
 [/tabbed-panel]
-[tabbed-panel Top and Sub Level Tables]
+[tabbed-panel [L]Top and Sub Level Tables[/L]]
 
 <blockquote class=chelp>[L MENU_LOAD_PAR7]
 <p>
@@ -490,7 +490,7 @@
 					</select>
 		</td>
 		<td class=chelp>
-			[L]Default: area[/L]
+			[L]Default:[/L] area
 		</td>
 	</tr>
 	<tr>
@@ -504,7 +504,7 @@
 					</select>
 		</td>
 		<td class=chelp>
-			[L]Default: cat[/L]
+			[L]Default:[/L] cat
 		</td>
 	</tr>
 	<tr>
@@ -517,7 +517,7 @@
 							 options="=none" cgi=1]
 		</td>
 		<td class=chelp>
-			[L]Default: none[/L]
+			[L]Default:[/L] none
 		</td>
 	</tr>
 	<tr>
@@ -525,7 +525,7 @@
 			[L]Options[/L]
 		</td>
 		<td class=cdata>
-        <input type=checkbox name="qmenu_even_large" value=1 [checked name=qmenu_even_large value=1 cgi=1]> Override, build even if large &nbsp;
+        <input type=checkbox name="qmenu_even_large" value=1 [checked name=qmenu_even_large value=1 cgi=1]> [L]Override, build even if large[/L] &nbsp;
 		</td>
 		<td class=chelp>
 			[L]Use to allow building even if the table is defined as LARGE[/L]
More information about the interchange-cvs mailing list