[interchange-cvs] interchange - ton modified dist/lib/UI/locales/nl_NL.cfg

interchange-cvs at icdevgroup.org interchange-cvs at icdevgroup.org
Tue Nov 4 06:50:45 EST 2003


User:   ton
Date:   2003-11-04 11:50:45 GMT
Modified: dist/lib/UI/locales nl_NL.cfg
Log:
	Added translations.

Revision Changes  Path
2.20   +21 -22  interchange/dist/lib/UI/locales/nl_NL.cfg


rev 2.20, prev_rev 2.19
Index: nl_NL.cfg
===================================================================
RCS file: /var/cvs/interchange/dist/lib/UI/locales/nl_NL.cfg,v
retrieving revision 2.19
retrieving revision 2.20
diff -u -r2.19 -r2.20
--- nl_NL.cfg	30 Sep 2003 14:02:44 -0000	2.19
+++ nl_NL.cfg	4 Nov 2003 11:50:45 -0000	2.20
@@ -25,7 +25,7 @@
 "%s: toegang geweigerd",
 
 "%s: refuse to find in megabyte-sized files",
-undef,
+"%s: weiger om te zoeken in bestanden van megabyte-grootte",
 
 "%sBold%s fields needed to process the order",
 "%sVetgedrukte%s velden zijn nodig om de order te verwerken",
@@ -112,7 +112,7 @@
 "Toegangscontrole",
 
 "Access Group editor",
-undef,
+"Toegangsgroep editor",
 
 "Account Number",
 "Rekeningnummer",
@@ -229,10 +229,10 @@
 "Volledige expressie toestaan",
 
 "Already merged to current version %s.",
-undef,
+"Reeds samengevoegd tot huidige versie %s.",
 
 "Already merged to higher version %s.",
-undef,
+"Reeds samengevoegd tot hogere versie %s.",
 
 "Amount",
 "Bedrag",
@@ -247,7 +247,7 @@
 "Wijzigingen toepassen",
 
 "Apply changes made to configuration",
-undef,
+"Wijzigingen zijn in de configuratie aangebracht",
 
 "Apply tax to shipping charge",
 "BTW over verzendkosten",
@@ -297,7 +297,6 @@
 "Are you sure you want to delete this section?",
 "Weet u zeker dat u dit onderdeel wilt verwijderen?",
 
-
 "Are you sure you want to purge all in-process edits?",
 "Weet u zeker dat u alle in bewerking zijnde onderdelen wilt uitwissen?",
 
@@ -632,7 +631,7 @@
 "Nieuwe groep aanmaken",
 
 "Create new item",
-undef,
+"Nieuw item aanmaken",
 
 "Create new method",
 "Nieuwe methode aanmaken",
@@ -758,16 +757,16 @@
 undef,
 
 "Defer all",
-undef,
+"Alles uitstellen",
 
 "Defer decision",
-undef,
+"Beslissing uitstellen",
 
 "Delete",
 "Verwijder",
 
 "Delete checked",
-undef,
+"Geselecteerden verwijderen",
 
 "Delete checked customers",
 "Geselecteerde klanten verwijderen",
@@ -896,7 +895,7 @@
 "Record bewerken",
 
 "Edit survey",
-undef,
+"Onderzoek bewerken",
 
 "Edit the %s menu",
 "Menu %s bewerken",
@@ -905,7 +904,7 @@
 undef,
 
 "Edit these menu tabs",
-undef,
+"Deze menu tabs bewerken",
 
 "Edit this menu",
 "Dit menu bewerken",
@@ -986,19 +985,19 @@
 "Data exporteren",
 
 "Export a single table to a text file",
-undef,
+"Exporteer een enkele tabel naar een tekstbestand",
 
 "Export as",
 "Exporteer als",
 
 "Export complete table to file",
-undef,
+"Exporteer volledige tabel naar bestand",
 
 "Export multiple tables",
-undef,
+"Meerdere tabellen exporteren",
 
 "Export succeeded, backup failed.",
-undef,
+"Export geslaagd, backup mislukt",
 
 "Export to file",
 "Exporteer naar bestand",
@@ -1040,7 +1039,7 @@
 "Bestand upload",
 
 "File to upload",
-undef,
+"Bestand voor upload",
 
 "File transfer",
 "Bestandsoverdracht",
@@ -1085,7 +1084,7 @@
 "Van:",
 
 "GPG Key Add",
-undef,
+"Toevoegen GPG sleutel",
 
 "GRAND TOTAL",
 "TOTAAL GENERAAL",
@@ -1196,7 +1195,7 @@
 "In inhoud",
 
 "In process",
-undef,
+"In bewerking",
 
 "Inactive",
 "Inactief",
@@ -1481,16 +1480,16 @@
 undef,
 
 "Merge Metadata",
-undef,
+"Samenvoegen Meta-informatie",
 
 "Merge all",
-undef,
+"Alles samenvoegen",
 
 "Merge anyway",
 undef,
 
 "Merge metadata",
-undef,
+"Samenvoegen meta-informatie",
 
 "Merge new metadata values from upgraded Interchange version",
 undef,
More information about the interchange-cvs mailing list