[interchange-cvs] interchange - racke modified dist/standard/products/locale.txt

interchange-cvs at icdevgroup.org interchange-cvs at icdevgroup.org
Tue Dec 14 10:56:26 EST 2004


User:   racke
Date:   2004-12-14 15:56:26 GMT
Modified: dist/standard/products locale.txt
Log:
added a couple more translations

Revision Changes  Path
1.5    +6 -4   interchange/dist/standard/products/locale.txt


rev 1.5, prev_rev 1.4
Index: locale.txt
===================================================================
RCS file: /anon_cvs/repository/interchange/dist/standard/products/locale.txt,v
retrieving revision 1.4
retrieving revision 1.5
diff -u -r1.4 -r1.5
--- locale.txt	14 Dec 2004 12:12:35 -0000	1.4
+++ locale.txt	14 Dec 2004 15:56:25 -0000	1.5
@@ -50,6 +50,7 @@
 CONFIRMATION_MSG1	Your order has been sent, and you will receive an order confirmation via email.			Uw bestelling is verzonden en U ontvangt een orderbevestiging per email.
 Canada	Canada			Canada
 Card Number	Card Number			Kaartnummer
+Cart		Warenkorb
 Cart Contents	Cart Contents			Inhoud winkelwagen
 Catalog Reconfigured	Catalog Reconfigured			Catalogus opnieuw geconfigureerd
 Change Password	Change Password			Wijzigen wachtwoord
@@ -115,7 +116,7 @@
 Handling	Handling			
 Hello and thank you for your interest in %s products.	Hello and thank you for your interest in %s products.			Hallo en bedankt voor uw interesse in de producten van %s.
 Hello and thank you for your interest in __COMPANY__ products.	Hello and thank you for your interest in __COMPANY__ products.			Hallo en bedankt voor uw interesse in de producten van __COMPANY__.
-Help	Help			Help
+Help	Help	Hilfe		Help
 Hi	Hi			Hallo
 ID sent by fastest available email method!	ID sent by fastest available email method!			Uw klantnummergegevens zijn verzonden met de snelste beschikbare emailmethode!
 INDEX_PAR1	  Welcome to the <b>Interchange</b> Foundation Store! This   site is intended to get you started building  your own e-business site. Replace the stock graphics, products,   and categories in this store to begin building your custom site.			Welkom bij de <b>Interchange</b> Foundation Store! Deze site is bedoeld om U op weg te helpen met het bouwen van uw eigen e-business site. Om te starten met uw eigen site vervangt U simpelweg de standaard afbeeldingen, producten en categorieen.
@@ -167,7 +168,7 @@
 New items	New items			Nieuw artikel
 Next	Next			Volgende
 Nickname	Nickname			Korte naam
-No	No			Nee
+No	No	Nein		Nee
 No %s entered.	No %s entered.			Geen %s ingegeven.
 No Match for %s	No Match for %s			Geen resultaat voor %s
 No change, go to checkout	No change, go to checkout			Geen wijziging, ga naar kassa
@@ -238,9 +239,10 @@
 Privacy Policy	Privacy Policy			
 Problem	Problem			Probleem
 Process Order Return	Process Order Return			Verwerken retourzending
-Product	Product	Produkt		
+Product	Product	Artikel		
 Product Views All	Product Views All			
 ProductFiles				
+Products		Artikel
 Put me on these mail lists (if any)	Put me on these mail lists (if any)			Plaats mij op deze emaillijsten (indien aanwezig)
 Put me on your email list of infrequent offers	Put me on your email list of infrequent offers			Plaats mij op uw emaillijst van niet frequente aanbiedingen
 QTY<BR>TOTAL	QTY<BR>TOTAL			TOTAAL<BR>AANTAL
@@ -392,7 +394,7 @@
 Welcome to	Welcome to			Welkom bij
 Welcome to __COMPANY__, an Interchange catalog!	Welcome to __COMPANY__, an Interchange catalog!			Welkom bij __COMPANY__, een Interchange catalogus!
 Will one-click order these random items	Will one-click order these random items			Bestelt deze willekeurige artikelen met een klik
-Yes	Yes			Ja
+Yes	Yes	Ja		Ja
 You are already logged in.	You are already logged in.			U bent al aangemeld.
 You are logged in as user	You are logged in as user			U bent aangemeld als gebruiker
 You can contact us the following ways	You can contact us the following ways			U kunt ons als volgt bereiken
More information about the interchange-cvs mailing list