[interchange-cvs] interchange - jonc modified dist/standard/products/locale.txt

interchange-cvs at icdevgroup.org interchange-cvs at icdevgroup.org
Wed Jan 26 12:54:57 EST 2005


User:   jonc
Date:   2005-01-26 17:54:57 GMT
Modified: dist/standard/products locale.txt
Log:
Change name from 'Foundation' to 'Standard'.

Revision Changes  Path
1.8    +1 -1   interchange/dist/standard/products/locale.txt


rev 1.8, prev_rev 1.7
Index: locale.txt
===================================================================
RCS file: /var/cvs/interchange/dist/standard/products/locale.txt,v
retrieving revision 1.7
retrieving revision 1.8
diff -u -r1.7 -r1.8
--- locale.txt	25 Jan 2005 10:31:49 -0000	1.7
+++ locale.txt	26 Jan 2005 17:54:57 -0000	1.8
@@ -119,7 +119,7 @@
 Help	Help	Hilfe		Help
 Hi	Hi			Hallo
 ID sent by fastest available email method!	ID sent by fastest available email method!			Uw klantnummergegevens zijn verzonden met de snelste beschikbare emailmethode!
-INDEX_PAR1	  Welcome to the <b>Interchange</b> Foundation Store! This   site is intended to get you started building  your own e-business site. Replace the stock graphics, products,   and categories in this store to begin building your custom site.			Welkom bij de <b>Interchange</b> Foundation Store! Deze site is bedoeld om U op weg te helpen met het bouwen van uw eigen e-business site. Om te starten met uw eigen site vervangt U simpelweg de standaard afbeeldingen, producten en categorieen.
+INDEX_PAR1	  Welcome to the <b>Interchange</b> Standard Store! This   site is intended to get you started building  your own e-business site. Replace the stock graphics, products,   and categories in this store to begin building your custom site.			Welkom bij de <b>Interchange</b> Standard Store! Deze site is bedoeld om U op weg te helpen met het bouwen van uw eigen e-business site. Om te starten met uw eigen site vervangt U simpelweg de standaard afbeeldingen, producten en categorieen.
 If different than above	If different than above			Indien anders dan hierboven
 If you have an account with us, please login using the fields below. It is not required, but you can also %screate an account%s with us.	If you have an account with us, please login using the fields below. It is not required, but you can also %screate an account%s with us.			Als U een rekening bij ons hebt, kunt U zich aanmelden middels onderstaand formulier. Desgewenst kunt U ook een %snieuwe rekening%s aanmaken.
 If you would like further information on constructing a store like this, please contact the Interchange Development Group	If you would like further information on constructing a store like this, please contact the Interchange Development Group			Mocht u nadere informatie wensen over het bouwen van een winkel als deze, neem dan contact op met de Interchange Development Group
More information about the interchange-cvs mailing list