[interchange-cvs] interchange - racke modified 7 files

interchange-cvs at icdevgroup.org interchange-cvs at icdevgroup.org
Wed May 17 07:43:53 EDT 2006


User:   racke
Date:   2006-05-17 11:43:53 GMT
Modified: debian/po Tag: STABLE_5_4-branch cs.po de.po fr.po ru.po
Modified:      sv.po templates.pot vi.po
Log:
updated PO files

Revision Changes  Path
No          revisionNo          revision1.1.2.1  +148 -75  interchange/debian/po/cs.po


rev 1.1.2.1, prev_rev 1.1
Index: cs.po
===================================================================
RCS file: /var/cvs/interchange/debian/po/cs.po,v
retrieving revision 1.1
retrieving revision 1.1.2.1
diff -u -r1.1 -r1.1.2.1
--- cs.po	8 Nov 2005 12:53:34 -0000	1.1
+++ cs.po	17 May 2006 11:43:52 -0000	1.1.2.1
@@ -15,7 +15,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: interchange 5.2.0-2\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2004-02-28 20:38-0800\n"
+"POT-Creation-Date: 2006-05-17 13:41+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2005-06-26 14:08+0200\n"
 "Last-Translator: Martin Sin <martin.sin at katalog.cz>\n"
 "Language-Team: Czech <debian-l10n-czech at lists.debian.org>\n"
@@ -25,15 +25,16 @@
 
 #. Type: boolean
 #. Description
-#: ../interchange-cat-foundation.templates:4
+#: ../interchange-cat-standard.templates:4
 msgid "Create the Interchange demo catalog?"
 msgstr "Vytvořit ukázkový katalog programu Interchange?"
 
 #. Type: boolean
 #. Description
-#: ../interchange-cat-foundation.templates:4
+#: ../interchange-cat-standard.templates:4
+#, fuzzy
 msgid ""
-"Whether to install the demo catalog from the foundation template or let you "
+"Whether to install the demo catalog from the standard template or let you "
 "manually install it with makecat."
 msgstr ""
 "Nainstalovat ze základní šablony ukázkový katalog, nebo si ho přejete "
@@ -41,63 +42,78 @@
 
 #. Type: boolean
 #. Description
-#: ../interchange-cat-foundation.templates:11
+#: ../interchange-cat-standard.templates:11
 msgid "Remove demo catalog on package purge?"
 msgstr "Smazat ukázkový katalog při odstranění balíčku?"
 
 #. Type: boolean
 #. Description
-#: ../interchange-cat-foundation.templates:11
+#: ../interchange-cat-standard.templates:11
 msgid ""
 "Should all files belonging to the Interchange demo catalog removed when you "
 "purge this package, e.g. with dpkg --purge or apt-get remove --purge ?"
 msgstr ""
-"Mám při odstranění tohoto balíčku také smazat všechny soubory, které na "
-"něm závisí, např. pomocí dpkg --purge nebo apt-get remove --purge ?"
+"Mám při odstranění tohoto balíčku také smazat všechny soubory, které na něm "
+"závisí, např. pomocí dpkg --purge nebo apt-get remove --purge ?"
 
 #. Type: select
 #. Choices
-#: ../interchange-cat-foundation.templates:17
+#: ../interchange-cat-standard.templates:17
 msgid "always, ask, never"
 msgstr "vždy, zeptat se, nikdy"
 
 #. Type: select
 #. Description
-#: ../interchange-cat-foundation.templates:19
+#: ../interchange-cat-standard.templates:19
 msgid "Policy for replacing existing demo catalogs:"
 msgstr "Politika odstranění stávajících ukázkových katalogů:"
 
 #. Type: select
 #. Description
-#: ../interchange-cat-foundation.templates:19
+#: ../interchange-cat-standard.templates:19
 msgid ""
 "Whether to silently replace an existing demo catalog installation, ask for a "
 "confirmation or never touch an existing installation."
 msgstr ""
-"Mám odstranit demonstrační katalog tiše, vyžádat si potvrzení nebo existující "
-"katalog nikdy neodstraňovat?"
+"Mám odstranit demonstrační katalog tiše, vyžádat si potvrzení nebo "
+"existující katalog nikdy neodstraňovat?"
 
 #. Type: boolean
 #. Description
-#: ../interchange-cat-foundation.templates:26
+#: ../interchange-cat-standard.templates:26
 msgid "Replace the Interchange demo catalog?"
 msgstr "Odstranit ukázkový katalog Interchange?"
 
 #. Type: boolean
 #. Description
-#: ../interchange-cat-foundation.templates:26
+#: ../interchange-cat-standard.templates:26
 msgid "There seems to already exist an Interchange demo catalog."
 msgstr "Zdá se, že ukázkový katalog Interchange již existuje."
 
 #. Type: string
 #. Description
-#: ../interchange-cat-foundation.templates:32
+#: ../interchange-cat-standard.templates:32
+#, fuzzy
+msgid "Virtual host for the demo catalog ?"
+msgstr "Vytvořit ukázkový katalog programu Interchange?"
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../interchange-cat-standard.templates:32
+msgid ""
+"You are running Interchange with \"FullURL\" enabled. Please specify the "
+"virtual host for the demo catalog."
+msgstr ""
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../interchange-cat-standard.templates:38
 msgid "Username for this catalog's administration:"
 msgstr "Uživatelské jméno pro správu katalogu."
 
 #. Type: string
 #. Description
-#: ../interchange-cat-foundation.templates:32
+#: ../interchange-cat-standard.templates:38
 msgid ""
 "Please provide an username for administering the demo catalog. The username "
 "must be at least 2 characters long and only contain letters, digits, "
@@ -109,15 +125,16 @@
 
 #. Type: password
 #. Description
-#: ../interchange-cat-foundation.templates:40
+#: ../interchange-cat-standard.templates:46
 msgid "Password for this catalog's administration:"
 msgstr "Heslo pro administraci tohoto katalogu:"
 
 #. Type: password
 #. Description
-#: ../interchange-cat-foundation.templates:40
+#: ../interchange-cat-standard.templates:46
+#, fuzzy
 msgid ""
-"Please provide a password for administering the foundation demo catalog. "
+"Please provide a password for administering the standard demo catalog. "
 "Choose one which can not be easily guessed. Default is pass. The password "
 "must be at least 4 characters long and only contain letters, digits, "
 "underscore @ or the dot as characters."
@@ -129,44 +146,80 @@
 
 #. Type: boolean
 #. Description
-#: ../interchange-cat-foundation.templates:49
+#: ../interchange-cat-standard.templates:55
 msgid "Enable demo mode?"
 msgstr "Povolit ukázkový režim?"
 
 #. Type: multiselect
 #. Description
-#: ../interchange-cat-foundation.templates:54
+#: ../interchange-cat-standard.templates:60
 msgid "Additional locales for the storefront:"
 msgstr "Dodatečná místní nastavení pro výlohu:"
 
 #. Type: multiselect
 #. Description
-#: ../interchange-cat-foundation.templates:54
+#: ../interchange-cat-standard.templates:60
 msgid ""
 "The Interchange demo catalog is able to display the storefront in a number "
 "of different languages. Each selected locale will increase the memory "
 "footprint of the Interchange server processes, so it is recommended to "
 "choose only locales which are really needed."
 msgstr ""
-"Ukázkový katalog Interchange může zobrazovat výlohu v řadě různých "
-"jazyků. Čím více jazyků zvolíte, tím více operační paměti bude program "
-"potřebovat, takže se doporučuje vybrat pouze takové, které skutečně "
-"použijete."
+"Ukázkový katalog Interchange může zobrazovat výlohu v řadě různých jazyků. "
+"Čím více jazyků zvolíte, tím více operační paměti bude program potřebovat, "
+"takže se doporučuje vybrat pouze takové, které skutečně použijete."
 
 #. Type: select
 #. Description
-#: ../interchange-cat-foundation.templates:64
+#: ../interchange-cat-standard.templates:70
 msgid "Default locale for the storefront:"
 msgstr "Výchozí jazyk pro výlohu:"
 
 #. Type: select
 #. Description
-#: ../interchange-cat-foundation.templates:64
+#: ../interchange-cat-standard.templates:70
 msgid "Please select the default locale for the Interchange demo catalog."
 msgstr "Zvolte prosím výchozí hodnotu locale pro ukázkový katalog Interchange."
 
 #. Type: select
 #. Choices
+#: ../interchange-cat-standard.templates:75
+msgid "PostgreSQL"
+msgstr ""
+
+#. Type: select
+#. Choices
+#: ../interchange-cat-standard.templates:75
+msgid "MySQL"
+msgstr ""
+
+#. Type: select
+#. Description
+#: ../interchange-cat-standard.templates:77
+msgid "Which DBMS should be used for the demo catalog ?"
+msgstr ""
+
+#. Type: select
+#. Description
+#: ../interchange-cat-standard.templates:77
+msgid "Please select the database type."
+msgstr ""
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../interchange-cat-standard.templates:83
+msgid "Database name"
+msgstr ""
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../interchange-cat-standard.templates:83
+#, fuzzy
+msgid "Please select the name of the database."
+msgstr "Zvolte prosím výchozí hodnotu locale pro ukázkový katalog Interchange."
+
+#. Type: select
+#. Choices
 #: ../interchange.templates:3
 msgid "unix mode, internet mode, both"
 msgstr "unixový režim, internetový režim, oba"
@@ -202,10 +255,10 @@
 "implications. Don't choose root, it is not recommended and will be discarded "
 "anyway."
 msgstr ""
-"Zde určíte uživatele serveru interchange; tento uživatel je také důležitý pro "
-"nastavení práv k souborům. Pamatujte, že použití jiného uživatele má "
-"vážné bezpečnostní důsledky. Použití roota se nedoporučuje a program "
-"vám ho zvolit nedovolí."
+"Zde určíte uživatele serveru interchange; tento uživatel je také důležitý "
+"pro nastavení práv k souborům. Pamatujte, že použití jiného uživatele má "
+"vážné bezpečnostní důsledky. Použití roota se nedoporučuje a program vám ho "
+"zvolit nedovolí."
 
 #. Type: boolean
 #. Description
@@ -265,44 +318,54 @@
 msgid "Create the group ${GROUP}?"
 msgstr "Vytvořit skupinu ${GROUP}?"
 
+#. Type: select
+#. Choices
+#: ../interchange.templates:56
+msgid "Apache2"
+msgstr ""
+
+#. Type: select
+#. Choices
+#: ../interchange.templates:56
+msgid "Apache"
+msgstr ""
+
+#. Type: select
+#. Description
+#: ../interchange.templates:58
+msgid "Which webserver are you running ?"
+msgstr ""
+
+#. Type: select
+#. Description
+#: ../interchange.templates:58
+msgid ""
+"This information is necessary for the makecat script. Please specify which "
+"webserver you want to use for your Interchange applications."
+msgstr ""
+
 #. Type: string
 #. Description
-#: ../interchange.templates:57
+#: ../interchange.templates:65
 msgid "Static HTML files location:"
 msgstr "Umístění statických HTML souborů:"
 
 #. Type: string
 #. Description
-#: ../interchange.templates:57
+#: ../interchange.templates:65
 msgid "Catalog installations need a directory where HTML files can be placed."
 msgstr ""
 "Instalace katalogu potřebuje adresář, kam je možné umístit HTML soubory."
 
-#. Type: boolean
-#. Description
-#: ../interchange.templates:63
-msgid "Enable debug mode?"
-msgstr "Povolit ladící mód?"
-
-#. Type: boolean
-#. Description
-#: ../interchange.templates:63
-msgid ""
-"Debug mode is only useful if you modified the Interchange sources "
-"accordingly."
-msgstr ""
-"Ladící mód je užitečný pouze v případě pokud jste měnili zdrojové soubory "
-"programu Interchange."
-
 #. Type: string
 #. Description
-#: ../interchange.templates:70
+#: ../interchange.templates:71
 msgid "Directory for GnuPG public keyring:"
 msgstr "Adresář pro úschovu veřejných GnuPG klíčů:"
 
 #. Type: string
 #. Description
-#: ../interchange.templates:70
+#: ../interchange.templates:71
 msgid ""
 "For enhanced security, credit card information retrieved from customers will "
 "be encrypted and mailed to the shop owner instead of storing it on the "
@@ -314,7 +377,7 @@
 
 #. Type: string
 #. Description
-#: ../interchange.templates:70
+#: ../interchange.templates:71
 msgid ""
 "Please choose the directory Interchange uses for the GnuPG public keyring."
 msgstr ""
@@ -323,19 +386,19 @@
 
 #. Type: select
 #. Choices
-#: ../interchange.templates:80
+#: ../interchange.templates:81
 msgid "low, high, rpc"
 msgstr "nízký, vysoký, rpc"
 
 #. Type: select
 #. Description
-#: ../interchange.templates:82
+#: ../interchange.templates:83
 msgid "Set of server parameters:"
 msgstr "Parametry spuštění serveru:"
 
 #. Type: select
 #. Description
-#: ../interchange.templates:82
+#: ../interchange.templates:83
 msgid ""
 "You can choose different sets of server parameters. Any store based on the "
 "foundation demo will change its behaviour too. If rpc is selected, the "
@@ -347,13 +410,13 @@
 
 #. Type: boolean
 #. Description
-#: ../interchange.templates:90
+#: ../interchange.templates:91
 msgid "Enable the FullURL directive?"
 msgstr "Povolit volbu FullURL?"
 
 #. Type: boolean
 #. Description
-#: ../interchange.templates:90
+#: ../interchange.templates:91
 msgid ""
 "This setting determines if the whole URL is considered while checking for "
 "the corresponding catalog."
@@ -363,43 +426,43 @@
 
 #. Type: note
 #. Description
-#: ../interchange.templates:96
+#: ../interchange.templates:97
 msgid "SOAP server not available"
 msgstr "SOAP server není k dispozici"
 
 #. Type: note
 #. Description
-#: ../interchange.templates:96
+#: ../interchange.templates:97
 msgid ""
 "Because the Perl module SOAP::Lite is not installed, you are unable to run "
 "the Interchange SOAP server. To change this, install the libsoap-lite-perl "
 "Debian package and run interchangeconfig SOAP=1."
 msgstr ""
 "Protože není nainstalován modul Perlu SOAP::Lite, nebudete schopni spustit "
-"Interchange SOAP server. Napravit to můžete instalací balíčku libsoap-"
-"lite-perl a následným spuštěním interchangeconfig SOAP=1."
+"Interchange SOAP server. Napravit to můžete instalací balíčku libsoap-lite-"
+"perl a následným spuštěním interchangeconfig SOAP=1."
 
 #. Type: boolean
 #. Description
-#: ../interchange.templates:104
+#: ../interchange.templates:105
 msgid "Enable the SOAP server?"
 msgstr "Povolit server SOAP?"
 
 #. Type: boolean
 #. Description
-#: ../interchange.templates:104
+#: ../interchange.templates:105
 msgid "This setting determines if the SOAP server is started or not."
 msgstr "Toto nastavení určuje, zda spustit server SOAP či nikoliv."
 
 #. Type: boolean
 #. Description
-#: ../interchange.templates:110
+#: ../interchange.templates:111
 msgid "Enable robots settings?"
 msgstr "Povolit nastavení robotů?"
 
 #. Type: boolean
 #. Description
-#: ../interchange.templates:110
+#: ../interchange.templates:111
 msgid ""
 "The Interchange Debian package uses a separate configuration file /etc/"
 "interchange/robots.cfg for the directives RobotUA, RobotIP and RobotHost. It "
@@ -413,13 +476,13 @@
 
 #. Type: note
 #. Description
-#: ../interchange.templates:118
+#: ../interchange.templates:119
 msgid "Important Perl Incompatibility"
 msgstr "Důležitá nekompatibilita s Perlem"
 
 #. Type: note
 #. Description
-#: ../interchange.templates:118
+#: ../interchange.templates:119
 msgid ""
 "The authors of Interchange strongly disencourage the use of their software "
 "on top of a thread enabled Perl. It is likely to cause serious problems, "
@@ -428,12 +491,12 @@
 "of Perl and the bunch of modules Interchange uses can hardly be relied upon. "
 "Please use this package only for testing and debugging purposes."
 msgstr ""
-"Autoři Interchange silně odrazují od použití jejich softwaru nad Perlem "
-"s podporou vláken, protože to může způsobit vážné problémy, které se "
-"projeví zejména u vysoce zatížených serverů, ovšem přínos pro Interchange "
-"je nulový. Vývojový tým trvá na tom, že na kombinaci vláknově bezpečného "
-"Perlu a hromady modulů, které Interchange používá, se nedá spoléhat. "
-"Používejte prosím tyto balíčky pouze k testovacím a ladicím účelům."
+"Autoři Interchange silně odrazují od použití jejich softwaru nad Perlem s "
+"podporou vláken, protože to může způsobit vážné problémy, které se projeví "
+"zejména u vysoce zatížených serverů, ovšem přínos pro Interchange je nulový. "
+"Vývojový tým trvá na tom, že na kombinaci vláknově bezpečného Perlu a "
+"hromady modulů, které Interchange používá, se nedá spoléhat. Používejte "
+"prosím tyto balíčky pouze k testovacím a ladicím účelům."
 
 #. Type: select
 #. Description
@@ -454,3 +517,13 @@
 "bylo přeloženo do dánštiny (da_DK), holandštiny (nl_NL), němčiny (de_DE), "
 "italštiny (it_IT) a švédštiny (sv_SE). Zde si můžete zvolit výchozí jazyk. "
 "Každý uživatel si pak může změnit jazyk při přihlášení."
+
+#~ msgid "Enable debug mode?"
+#~ msgstr "Povolit ladící mód?"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Debug mode is only useful if you modified the Interchange sources "
+#~ "accordingly."
+#~ msgstr ""
+#~ "Ladící mód je užitečný pouze v případě pokud jste měnili zdrojové soubory "
+#~ "programu Interchange."1.4.2.1  +163 -63  interchange/debian/po/de.po


rev 1.4.2.1, prev_rev 1.4
Index: de.po
===================================================================
RCS file: /var/cvs/interchange/debian/po/de.po,v
retrieving revision 1.4
retrieving revision 1.4.2.1
diff -u -r1.4 -r1.4.2.1
--- de.po	8 Nov 2005 14:04:48 -0000	1.4
+++ de.po	17 May 2006 11:43:52 -0000	1.4.2.1
@@ -15,7 +15,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: interchange (5.0.1-1)\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2004-02-28 20:38-0800\n"
+"POT-Creation-Date: 2006-05-17 13:41+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2004-04-21 14:05+0200\n"
 "Last-Translator: Stefan Hornburg <racke at linuxia.de>\n"
 "Language-Team: LANGUAGE <LL at li.org>\n"
@@ -25,15 +25,16 @@
 
 #. Type: boolean
 #. Description
-#: ../interchange-cat-foundation.templates:4
+#: ../interchange-cat-standard.templates:4
 msgid "Create the Interchange demo catalog?"
 msgstr "Möchten Sie den Interchange-Demokatalog angelegt haben ?"
 
 #. Type: boolean
 #. Description
-#: ../interchange-cat-foundation.templates:4
+#: ../interchange-cat-standard.templates:4
+#, fuzzy
 msgid ""
-"Whether to install the demo catalog from the foundation template or let you "
+"Whether to install the demo catalog from the standard template or let you "
 "manually install it with makecat."
 msgstr ""
 "Ob der Demokatalog aus dem Foundation-Template installiert werden soll oder "
@@ -41,13 +42,13 @@
 
 #. Type: boolean
 #. Description
-#: ../interchange-cat-foundation.templates:11
+#: ../interchange-cat-standard.templates:11
 msgid "Remove demo catalog on package purge?"
 msgstr "Soll der Interchange-Demokatalog durch --purge gelöscht werden ?"
 
 #. Type: boolean
 #. Description
-#: ../interchange-cat-foundation.templates:11
+#: ../interchange-cat-standard.templates:11
 msgid ""
 "Should all files belonging to the Interchange demo catalog removed when you "
 "purge this package, e.g. with dpkg --purge or apt-get remove --purge ?"
@@ -57,19 +58,19 @@
 
 #. Type: select
 #. Choices
-#: ../interchange-cat-foundation.templates:17
+#: ../interchange-cat-standard.templates:17
 msgid "always, ask, never"
 msgstr "immer, auf Nachfrage, niemals"
 
 #. Type: select
 #. Description
-#: ../interchange-cat-foundation.templates:19
+#: ../interchange-cat-standard.templates:19
 msgid "Policy for replacing existing demo catalogs:"
 msgstr "Richtlinie für das Ersetzen einer vorhandenen Demokatalog-Installation"
 
 #. Type: select
 #. Description
-#: ../interchange-cat-foundation.templates:19
+#: ../interchange-cat-standard.templates:19
 msgid ""
 "Whether to silently replace an existing demo catalog installation, ask for a "
 "confirmation or never touch an existing installation."
@@ -79,25 +80,40 @@
 
 #. Type: boolean
 #. Description
-#: ../interchange-cat-foundation.templates:26
+#: ../interchange-cat-standard.templates:26
 msgid "Replace the Interchange demo catalog?"
 msgstr "Interchange Demokatalog ersetzen ?"
 
 #. Type: boolean
 #. Description
-#: ../interchange-cat-foundation.templates:26
+#: ../interchange-cat-standard.templates:26
 msgid "There seems to already exist an Interchange demo catalog."
 msgstr "Es ist bereits ein Demokatalog vorhanden."
 
 #. Type: string
 #. Description
-#: ../interchange-cat-foundation.templates:32
+#: ../interchange-cat-standard.templates:32
+#, fuzzy
+msgid "Virtual host for the demo catalog ?"
+msgstr "Möchten Sie den Interchange-Demokatalog angelegt haben ?"
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../interchange-cat-standard.templates:32
+msgid ""
+"You are running Interchange with \"FullURL\" enabled. Please specify the "
+"virtual host for the demo catalog."
+msgstr ""
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../interchange-cat-standard.templates:38
 msgid "Username for this catalog's administration:"
 msgstr "Benutzername für die Katalogadministration:"
 
 #. Type: string
 #. Description
-#: ../interchange-cat-foundation.templates:32
+#: ../interchange-cat-standard.templates:38
 msgid ""
 "Please provide an username for administering the demo catalog. The username "
 "must be at least 2 characters long and only contain letters, digits, "
@@ -109,15 +125,16 @@
 
 #. Type: password
 #. Description
-#: ../interchange-cat-foundation.templates:40
+#: ../interchange-cat-standard.templates:46
 msgid "Password for this catalog's administration:"
 msgstr "Passwort für die Katalogadministration:"
 
 #. Type: password
 #. Description
-#: ../interchange-cat-foundation.templates:40
+#: ../interchange-cat-standard.templates:46
+#, fuzzy
 msgid ""
-"Please provide a password for administering the foundation demo catalog. "
+"Please provide a password for administering the standard demo catalog. "
 "Choose one which can not be easily guessed. Default is pass. The password "
 "must be at least 4 characters long and only contain letters, digits, "
 "underscore @ or the dot as characters."
@@ -129,37 +146,80 @@
 
 #. Type: boolean
 #. Description
-#: ../interchange-cat-foundation.templates:49
+#: ../interchange-cat-standard.templates:55
 msgid "Enable demo mode?"
 msgstr "Demomodus aktivieren?"
 
 #. Type: multiselect
 #. Description
-#: ../interchange-cat-foundation.templates:54
+#: ../interchange-cat-standard.templates:60
 msgid "Additional locales for the storefront:"
 msgstr "Zusätzliche Sprachen für den Katalog"
 
 #. Type: multiselect
 #. Description
-#: ../interchange-cat-foundation.templates:54
+#: ../interchange-cat-standard.templates:60
 msgid ""
 "The Interchange demo catalog is able to display the storefront in a number "
 "of different languages. Each selected locale will increase the memory "
 "footprint of the Interchange server processes, so it is recommended to "
 "choose only locales which are really needed."
-msgstr "Der Interchange Demokatalog kann dem Benutzer in verschiedenen Sprachen präsentiert werden. Jede ausgewählte Sprache erhöht den Hauptspeicherbedarf der Interchange-Prozesse. Wählen Sie deshalb bitte nur Sprachen aus, die sie wirklich benötigen."
+msgstr ""
+"Der Interchange Demokatalog kann dem Benutzer in verschiedenen Sprachen "
+"präsentiert werden. Jede ausgewählte Sprache erhöht den Hauptspeicherbedarf "
+"der Interchange-Prozesse. Wählen Sie deshalb bitte nur Sprachen aus, die sie "
+"wirklich benötigen."
 
 #. Type: select
 #. Description
-#: ../interchange-cat-foundation.templates:64
+#: ../interchange-cat-standard.templates:70
 msgid "Default locale for the storefront:"
 msgstr "Voreingestellte Sprache für den Katalog:"
 
 #. Type: select
 #. Description
-#: ../interchange-cat-foundation.templates:64
+#: ../interchange-cat-standard.templates:70
 msgid "Please select the default locale for the Interchange demo catalog."
-msgstr "Bitte wählen die Standardlokalisierung für den Interchange-Demokatalog aus."
+msgstr ""
+"Bitte wählen die Standardlokalisierung für den Interchange-Demokatalog aus."
+
+#. Type: select
+#. Choices
+#: ../interchange-cat-standard.templates:75
+msgid "PostgreSQL"
+msgstr ""
+
+#. Type: select
+#. Choices
+#: ../interchange-cat-standard.templates:75
+msgid "MySQL"
+msgstr ""
+
+#. Type: select
+#. Description
+#: ../interchange-cat-standard.templates:77
+msgid "Which DBMS should be used for the demo catalog ?"
+msgstr ""
+
+#. Type: select
+#. Description
+#: ../interchange-cat-standard.templates:77
+msgid "Please select the database type."
+msgstr ""
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../interchange-cat-standard.templates:83
+msgid "Database name"
+msgstr ""
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../interchange-cat-standard.templates:83
+#, fuzzy
+msgid "Please select the name of the database."
+msgstr ""
+"Bitte wählen die Standardlokalisierung für den Interchange-Demokatalog aus."
 
 #. Type: select
 #. Choices
@@ -197,7 +257,11 @@
 "permissions. Please note that using another user has serious security "
 "implications. Don't choose root, it is not recommended and will be discarded "
 "anyway."
-msgstr "Hier legen Sie den Benutzer für den Interchangeserver und Dateirechte fest. Wenn Sie einen anderen Benutzer auswählen, kann das ernste Sicherheitsprobleme haben. Bitte nicht root auswählen, es ist nicht empfohlen und würde ignoriert werden."
+msgstr ""
+"Hier legen Sie den Benutzer für den Interchangeserver und Dateirechte fest. "
+"Wenn Sie einen anderen Benutzer auswählen, kann das ernste "
+"Sicherheitsprobleme haben. Bitte nicht root auswählen, es ist nicht "
+"empfohlen und würde ignoriert werden."
 
 #. Type: boolean
 #. Description
@@ -211,7 +275,9 @@
 msgid ""
 "You have been warned. Either choose an appropriate user or stay with the "
 "default."
-msgstr "Sie sind gewarnt worden. Bitte wählen Sie entweder einen geeigneten Benutzer aus oder akzeptieren die Voreinstellung."
+msgstr ""
+"Sie sind gewarnt worden. Bitte wählen Sie entweder einen geeigneten Benutzer "
+"aus oder akzeptieren die Voreinstellung."
 
 #. Type: string
 #. Description
@@ -227,7 +293,11 @@
 "permissions. Please note that using another user has serious security "
 "implications. Don't choose root, it is not recommended and will be discarded "
 "anyway."
-msgstr "Hier legen Sie die Benutzergruppe für den Interchangeserver und Dateirechte fest. Wenn Sie eine andere Benutzergruppe auswählen, kann das ernste Sicherheitsprobleme haben. Bitte nicht root auswählen, es ist nicht empfohlen und würde ignoriert werden."
+msgstr ""
+"Hier legen Sie die Benutzergruppe für den Interchangeserver und Dateirechte "
+"fest. Wenn Sie eine andere Benutzergruppe auswählen, kann das ernste "
+"Sicherheitsprobleme haben. Bitte nicht root auswählen, es ist nicht "
+"empfohlen und würde ignoriert werden."
 
 #. Type: note
 #. Description
@@ -241,7 +311,9 @@
 msgid ""
 "You have been warned. Either choose an appropriate group or stay with the "
 "default."
-msgstr "Sie sind gewarnt worden. Bitte wählen Sie entweder eine geeignete Benutzergruppe aus oder akzeptieren die Voreinstellung."
+msgstr ""
+"Sie sind gewarnt worden. Bitte wählen Sie entweder eine geeignete "
+"Benutzergruppe aus oder akzeptieren die Voreinstellung."
 
 #. Type: boolean
 #. Description
@@ -249,41 +321,53 @@
 msgid "Create the group ${GROUP}?"
 msgstr "Gruppe ${GROUP} anlegen ?"
 
+#. Type: select
+#. Choices
+#: ../interchange.templates:56
+msgid "Apache2"
+msgstr ""
+
+#. Type: select
+#. Choices
+#: ../interchange.templates:56
+msgid "Apache"
+msgstr ""
+
+#. Type: select
+#. Description
+#: ../interchange.templates:58
+msgid "Which webserver are you running ?"
+msgstr ""
+
+#. Type: select
+#. Description
+#: ../interchange.templates:58
+msgid ""
+"This information is necessary for the makecat script. Please specify which "
+"webserver you want to use for your Interchange applications."
+msgstr ""
+
 #. Type: string
 #. Description
-#: ../interchange.templates:57
+#: ../interchange.templates:65
 msgid "Static HTML files location:"
 msgstr "Pfad für statische HTML-Dateien:"
 
 #. Type: string
 #. Description
-#: ../interchange.templates:57
+#: ../interchange.templates:65
 msgid "Catalog installations need a directory where HTML files can be placed."
 msgstr ""
 
-#. Type: boolean
-#. Description
-#: ../interchange.templates:63
-msgid "Enable debug mode?"
-msgstr "Debugmodus aktivieren?"
-
-#. Type: boolean
-#. Description
-#: ../interchange.templates:63
-msgid ""
-"Debug mode is only useful if you modified the Interchange sources "
-"accordingly."
-msgstr "Debugmodus ist nur nützlich wenn Sie die Interchangequellen modifiziert haben."
-
 #. Type: string
 #. Description
-#: ../interchange.templates:70
+#: ../interchange.templates:71
 msgid "Directory for GnuPG public keyring:"
 msgstr "Verzeichnis für den öffentlichen Schlüsselbund für GnuPG"
 
 #. Type: string
 #. Description
-#: ../interchange.templates:70
+#: ../interchange.templates:71
 msgid ""
 "For enhanced security, credit card information retrieved from customers will "
 "be encrypted and mailed to the shop owner instead of storing it on the "
@@ -292,26 +376,28 @@
 
 #. Type: string
 #. Description
-#: ../interchange.templates:70
+#: ../interchange.templates:71
 msgid ""
 "Please choose the directory Interchange uses for the GnuPG public keyring."
-msgstr "Bitte das Verzeichnis für den öffentlichen Schlüsselbund für GnuPG auswählen.\n"
+msgstr ""
+"Bitte das Verzeichnis für den öffentlichen Schlüsselbund für GnuPG "
+"auswählen.\n"
 
 #. Type: select
 #. Choices
-#: ../interchange.templates:80
+#: ../interchange.templates:81
 msgid "low, high, rpc"
 msgstr "niedrig, hoch, rpc"
 
 #. Type: select
 #. Description
-#: ../interchange.templates:82
+#: ../interchange.templates:83
 msgid "Set of server parameters:"
 msgstr "Serverparametergruppe:"
 
 #. Type: select
 #. Description
-#: ../interchange.templates:82
+#: ../interchange.templates:83
 msgid ""
 "You can choose different sets of server parameters. Any store based on the "
 "foundation demo will change its behaviour too. If rpc is selected, the "
@@ -324,29 +410,30 @@
 
 #. Type: boolean
 #. Description
-#: ../interchange.templates:90
+#: ../interchange.templates:91
 msgid "Enable the FullURL directive?"
 msgstr "FullURL-Direktive aktivieren?"
 
 #. Type: boolean
 #. Description
-#: ../interchange.templates:90
+#: ../interchange.templates:91
 msgid ""
 "This setting determines if the whole URL is considered while checking for "
 "the corresponding catalog."
 msgstr ""
-"Diese Einstellung legt fest, ob die komplette URL für die Auswahl des Katalogs\n"
+"Diese Einstellung legt fest, ob die komplette URL für die Auswahl des "
+"Katalogs\n"
 "herangezogen wird."
 
 #. Type: note
 #. Description
-#: ../interchange.templates:96
+#: ../interchange.templates:97
 msgid "SOAP server not available"
 msgstr "SOAP-Server ist nicht verfügbar"
 
 #. Type: note
 #. Description
-#: ../interchange.templates:96
+#: ../interchange.templates:97
 msgid ""
 "Because the Perl module SOAP::Lite is not installed, you are unable to run "
 "the Interchange SOAP server. To change this, install the libsoap-lite-perl "
@@ -355,25 +442,27 @@
 
 #. Type: boolean
 #. Description
-#: ../interchange.templates:104
+#: ../interchange.templates:105
 msgid "Enable the SOAP server?"
 msgstr "SOAP-Server aktivieren ?"
 
 #. Type: boolean
 #. Description
-#: ../interchange.templates:104
+#: ../interchange.templates:105
 msgid "This setting determines if the SOAP server is started or not."
-msgstr "Mit dieser Einstellung entscheiden Sie, ob der SOAP-Server gestartet wird oder nicht."
+msgstr ""
+"Mit dieser Einstellung entscheiden Sie, ob der SOAP-Server gestartet wird "
+"oder nicht."
 
 #. Type: boolean
 #. Description
-#: ../interchange.templates:110
+#: ../interchange.templates:111
 msgid "Enable robots settings?"
 msgstr "Roboteinstellungen aktivieren ?"
 
 #. Type: boolean
 #. Description
-#: ../interchange.templates:110
+#: ../interchange.templates:111
 msgid ""
 "The Interchange Debian package uses a separate configuration file /etc/"
 "interchange/robots.cfg for the directives RobotUA, RobotIP and RobotHost. It "
@@ -381,19 +470,20 @@
 "between robots and ordinary users."
 msgstr ""
 "Das Interchange Debianpaket benutzt eine zusätzliche Konfigurationsdatei\n"
-"/etc/interchange/robots.cfg für die Direktiven RobotUA, RobotIP und RobotHost.\n"
+"/etc/interchange/robots.cfg für die Direktiven RobotUA, RobotIP und "
+"RobotHost.\n"
 "Das Laden dieser Einstellungen wird empfohlen, damit Interchange zwischen\n"
 "normalen Benutzern und Robots unterscheiden kann."
 
 #. Type: note
 #. Description
-#: ../interchange.templates:118
+#: ../interchange.templates:119
 msgid "Important Perl Incompatibility"
 msgstr "Wichtige Perl-Inkompatibilität"
 
 #. Type: note
 #. Description
-#: ../interchange.templates:118
+#: ../interchange.templates:119
 msgid ""
 "The authors of Interchange strongly disencourage the use of their software "
 "on top of a thread enabled Perl. It is likely to cause serious problems, "
@@ -422,6 +512,16 @@
 "Dänische (da_DK), Deutsche (de_DE), Holländische (nl_NL), Italienische "
 "(it_IT) und Schwedische (sv_SE) übersetzt. Die vordefinierte Sprache können "
 "Sie hier festlegen. Jeder Benutzer kann sie beim Anmeldevorgang ändern."
+
+#~ msgid "Enable debug mode?"
+#~ msgstr "Debugmodus aktivieren?"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Debug mode is only useful if you modified the Interchange sources "
+#~ "accordingly."
+#~ msgstr ""
+#~ "Debugmodus ist nur nützlich wenn Sie die Interchangequellen modifiziert "
+#~ "haben."
 
 #~ msgid "What is the username for the administration of this catalog ?"
 #~ msgstr "Was ist der Benutzername für die Adminstration dieses Katalogs ?"1.1.4.2  +2 -2   interchange/debian/po/fr.po


rev 1.1.4.2, prev_rev 1.1.4.1
Index: fr.po
===================================================================
RCS file: /var/cvs/interchange/debian/po/fr.po,v
retrieving revision 1.1.4.1
retrieving revision 1.1.4.2
diff -u -r1.1.4.1 -r1.1.4.2
--- fr.po	17 May 2006 09:44:24 -0000	1.1.4.1
+++ fr.po	17 May 2006 11:43:52 -0000	1.1.4.2
@@ -16,8 +16,8 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: fr\n"
-"Report-Msgid-Bugs-To: racke at linuxia.de\n"
-"POT-Creation-Date: 2006-01-25 14:49+0100\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
+"POT-Creation-Date: 2006-05-17 13:41+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2006-01-28 08:19+0100\n"
 "Last-Translator: Christian Perrier <bubulle at debian.org>\n"
 "Language-Team: French <debian-l10n-french at lists.debian.org>\n"1.2.2.2  +523 -389 interchange/debian/po/ru.po


rev 1.2.2.2, prev_rev 1.2.2.1
Index: ru.po
===================================================================
RCS file: /var/cvs/interchange/debian/po/ru.po,v
retrieving revision 1.2.2.1
retrieving revision 1.2.2.2
diff -u -r1.2.2.1 -r1.2.2.2
--- ru.po	17 May 2006 09:44:24 -0000	1.2.2.1
+++ ru.po	17 May 2006 11:43:52 -0000	1.2.2.2
@@ -1,5 +1,5 @@
 # translation of interchange_5.4.0-1_ru.po to Russian
-#
+# 
 #  Translators, if you are not familiar with the PO format, gettext
 #  documentation is worth reading, especially sections dedicated to
 #  this format, e.g. by running:
@@ -10,391 +10,525 @@
 #     or http://www.debian.org/intl/l10n/po-debconf/README-trans#
 #  Developers do not need to manually edit POT or PO files.
 # Yuriy Talakan' <yt at amur.elektra.ru>, 2006.
-#
-msgid ""
-msgstr ""
-"Project-Id-Version: interchange_5.4.0-1_ru\n"
-"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2004-02-28 20:38-0800\n"
-"PO-Revision-Date: 2006-05-14 19:36+1000\n"
-"Last-Translator: Yuriy Talakan' <yt at amur.elektra.ru>\n"
-"Language-Team: Russian <debian-l10n-russian at lists.debian.org>\n"
-"MIME-Version: 1.0\n"
-"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
-"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"X-Generator: KBabel 1.9.1\n"
-
-#. Type: boolean
-#. Description
-#: ../interchange-cat-foundation.templates:4
-msgid "Create the Interchange demo catalog?"
-msgstr "Создать демонстрационный каталог Interchange?"
-
-#. Type: boolean
-#. Description
-#: ../interchange-cat-foundation.templates:4
-msgid ""
-"Whether to install the demo catalog from the foundation template or let you "
-"manually install it with makecat."
-msgstr "Устанавливать ли демонстрационный каталог из базового шаблона или позволить вам вручную установить его с помощью makecat."
-
-#. Type: boolean
-#. Description
-#: ../interchange-cat-foundation.templates:11
-msgid "Remove demo catalog on package purge?"
-msgstr "Удалить демонстрационный каталог при зачистке пакета?"
-
-#. Type: boolean
-#. Description
-#: ../interchange-cat-foundation.templates:11
-msgid ""
-"Should all files belonging to the Interchange demo catalog removed when you "
-"purge this package, e.g. with dpkg --purge or apt-get remove --purge ?"
-msgstr "Надо ли удалять все файлы, принадлежащие демонстрационному каталогу Interchange, когда вы зачищаете этот пакет , например, с помощью dpkg --purge или apt-get remove --purge ?"
-
-#. Type: select
-#. Choices
-#: ../interchange-cat-foundation.templates:17
-msgid "always, ask, never"
-msgstr "всегда, спросить, никогда"
-
-#. Type: select
-#. Description
-#: ../interchange-cat-foundation.templates:19
-msgid "Policy for replacing existing demo catalogs:"
-msgstr "Политика замены существующиÑ
 демонстрационныÑ
 каталогов:"
-
-#. Type: select
-#. Description
-#: ../interchange-cat-foundation.templates:19
-msgid ""
-"Whether to silently replace an existing demo catalog installation, ask for a "
-"confirmation or never touch an existing installation."
-msgstr "Молча заменять существующую установку демонстрационного каталога, запрашивать подтверждение или никогда не трогать существующую установку."
-
-#. Type: boolean
-#. Description
-#: ../interchange-cat-foundation.templates:26
-msgid "Replace the Interchange demo catalog?"
-msgstr "Заменить демонстрационный каталог Interchange?"
-
-#. Type: boolean
-#. Description
-#: ../interchange-cat-foundation.templates:26
-msgid "There seems to already exist an Interchange demo catalog."
-msgstr "ПоÑ
оже, что демонстрационный каталог Interchange уже существует."
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../interchange-cat-foundation.templates:32
-msgid "Username for this catalog's administration:"
-msgstr "Имя пользователя для администрирования этого каталога:"
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../interchange-cat-foundation.templates:32
-msgid ""
-"Please provide an username for administering the demo catalog. The username "
-"must be at least 2 characters long and only contain letters, digits, "
-"underscore, @ or the dot as characters."
-msgstr "Укажите имя пользователя для администрирования демонстрационного каталога. оно должно быть минимум 2 символа длиной и содержать только буквы, цифры, подчеркивание, @ или точку."
-
-#. Type: password
-#. Description
-#: ../interchange-cat-foundation.templates:40
-msgid "Password for this catalog's administration:"
-msgstr "Пароль для администрирования этого каталога:"
-
-#. Type: password
-#. Description
-#: ../interchange-cat-foundation.templates:40
-msgid ""
-"Please provide a password for administering the foundation demo catalog. "
-"Choose one which can not be easily guessed. Default is pass. The password "
-"must be at least 4 characters long and only contain letters, digits, "
-"underscore @ or the dot as characters."
-msgstr "Укажите пароль для администрирования базового демонстрационного каталога. Выберите такой, который нельзя легко угадать. Значение по умолчанию pass. Пароль должен быть минимум 4 символа длиной и содержать только буквы, цифры, подчеркивание, @ или точку."
-
-#. Type: boolean
-#. Description
-#: ../interchange-cat-foundation.templates:49
-msgid "Enable demo mode?"
-msgstr "Разрешить демонстрационный режим?"
-
-#. Type: multiselect
-#. Description
-#: ../interchange-cat-foundation.templates:54
-msgid "Additional locales for the storefront:"
-msgstr "Дополнительные локали для витрины:"
-
-#. Type: multiselect
-#. Description
-#: ../interchange-cat-foundation.templates:54
-msgid ""
-"The Interchange demo catalog is able to display the storefront in a number "
-"of different languages. Each selected locale will increase the memory "
-"footprint of the Interchange server processes, so it is recommended to "
-"choose only locales which are really needed."
-msgstr "Демонстрационный каталог Interchange может отображать витрину на различныÑ
 языкаÑ
. Каждая выбранная локаль увеличит память, занимаемую процессами серверна Interchange, так что рекомендуется выбрать только те локали, которые действительно необÑ
одимы."
-
-#. Type: select
-#. Description
-#: ../interchange-cat-foundation.templates:64
-msgid "Default locale for the storefront:"
-msgstr "Локаль по умолчанию для витрины:"
-
-#. Type: select
-#. Description
-#: ../interchange-cat-foundation.templates:64
-msgid "Please select the default locale for the Interchange demo catalog."
-msgstr "Выберите локаль по умолчанию для демонстрационного каталога Interchange."
-
-#. Type: select
-#. Choices
-#: ../interchange.templates:3
-msgid "unix mode, internet mode, both"
-msgstr "режим unix, режим internet, оба"
-
-#. Type: select
-#. Description
-#: ../interchange.templates:5
-msgid "Start mode:"
-msgstr "Режим запуска:"
-
-#. Type: select
-#. Description
-#: ../interchange.templates:5
-msgid ""
-"Unix mode is is the most secure way to run Interchange, for there is no way "
-"for systems on the internet to interact with the Interchange server."
-msgstr "Режим Unix это самый безопасный способ запуска Interchange, поскольку системы из интернета не смогут взаимодействовать с сервером Interchange."
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../interchange.templates:12
-msgid "Username to run the server as:"
-msgstr "Имя пользователя, под которым запускается сервер:"
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../interchange.templates:12
-msgid ""
-"This determines the user for the interchange server and for file "
-"permissions. Please note that using another user has serious security "
-"implications. Don't choose root, it is not recommended and will be discarded "
-"anyway."
-msgstr "Здесь определяется пользователь-владелец сервера interchange и файлов. Запомните, что использование другого пользователя это серьезная угроза безопасности. Не выбирайте root, это не рекомендуется и будет отклонено в любом случае."
-
-#. Type: boolean
-#. Description
-#: ../interchange.templates:21
-msgid "Create the user ${USER}?"
-msgstr "Создать пользователя ${USER}?"
-
-#. Type: note
-#. Description
-#: ../interchange.templates:25
-msgid ""
-"You have been warned. Either choose an appropriate user or stay with the "
-"default."
-msgstr "Вас предупреждали. Либо выберите подÑ
одящего пользователя, либо оставте по умолчанию."
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../interchange.templates:32
-msgid "Group name to run the server as:"
-msgstr "Имя группы, под которым запускается сервер:"
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../interchange.templates:32
-msgid ""
-"This determines the group for the interchange server and for file "
-"permissions. Please note that using another user has serious security "
-"implications. Don't choose root, it is not recommended and will be discarded "
-"anyway."
-msgstr "Здесь определяется группа-владелец сервера interchange и файлов. Запомните, что использование другого пользователя это серьезная угроза безопасности. Не выбирайте root, это не рекомендуется и будет отклонено в любом случае."
-
-#. Type: note
-#. Description
-#: ../interchange.templates:40
-msgid "Impossible to run interchange as root !"
-msgstr "Невозможно запустить interchange под root !"
-
-#. Type: note
-#. Description
-#: ../interchange.templates:40
-msgid ""
-"You have been warned. Either choose an appropriate group or stay with the "
-"default."
-msgstr "Вас предупреждали. Либо выберите подÑ
одящую группу, либо оставте по умолчанию."
-
-#. Type: boolean
-#. Description
-#: ../interchange.templates:47
-msgid "Create the group ${GROUP}?"
-msgstr "Создать группу ${GROUP}?"
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../interchange.templates:57
-msgid "Static HTML files location:"
-msgstr "Размещение статичныÑ
 HTML файлов:"
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../interchange.templates:57
-msgid "Catalog installations need a directory where HTML files can be placed."
-msgstr "Установки каталога требуют директорию, где можно разместить HTML файлы."
-
-#. Type: boolean
-#. Description
-#: ../interchange.templates:63
-msgid "Enable debug mode?"
-msgstr "Разрешить режим отладки?"
-
-#. Type: boolean
-#. Description
-#: ../interchange.templates:63
-msgid ""
-"Debug mode is only useful if you modified the Interchange sources "
-"accordingly."
-msgstr "Режим отладки полезен в случае, когда вы изменяете исÑ
одные тексты Interchange."
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../interchange.templates:70
-msgid "Directory for GnuPG public keyring:"
-msgstr "Директория для публичныÑ
 ключей GnuPG:"
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../interchange.templates:70
-msgid ""
-"For enhanced security, credit card information retrieved from customers will "
-"be encrypted and mailed to the shop owner instead of storing it on the "
-"server."
-msgstr "Для повышения безопасности, информация с кредитной карты, полученная от посетителей, будет зашифрована и отправлена по почте владельцу магазина, а не соÑ
ранена на сервере."
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../interchange.templates:70
-msgid "Please choose the directory Interchange uses for the GnuPG public keyring."
-msgstr "Выберите директорию, используемую Interchange для Ñ
ранения публичныÑ
 ключей GnuPG:"
-
-#. Type: select
-#. Choices
-#: ../interchange.templates:80
-msgid "low, high, rpc"
-msgstr "low, high, rpc"
-
-#. Type: select
-#. Description
-#: ../interchange.templates:82
-msgid "Set of server parameters:"
-msgstr "Набор параметров сервера:"
-
-#. Type: select
-#. Description
-#: ../interchange.templates:82
-msgid ""
-"You can choose different sets of server parameters. Any store based on the "
-"foundation demo will change its behaviour too. If rpc is selected, the "
-"Interchange server will run in PreFork mode."
-msgstr "Ð’Ñ‹ можете выбрать различный набор серверныÑ
 параметров. Любой магазин, основанный на базовой демонстрации, также изменит свое поведение. Если выбран rpc, сервер Interchange будет работать в режиме PreFork."
-
-#. Type: boolean
-#. Description
-#: ../interchange.templates:90
-msgid "Enable the FullURL directive?"
-msgstr "Разрешить директиву FullURL?"
-
-#. Type: boolean
-#. Description
-#: ../interchange.templates:90
-msgid ""
-"This setting determines if the whole URL is considered while checking for "
-"the corresponding catalog."
-msgstr "Эта настройка определяет, будет ли изучаться весь URL во время проверки соответствующего каталога."
-
-#. Type: note
-#. Description
-#: ../interchange.templates:96
-msgid "SOAP server not available"
-msgstr "Сервер SOAP недоступен"
-
-#. Type: note
-#. Description
-#: ../interchange.templates:96
-msgid ""
-"Because the Perl module SOAP::Lite is not installed, you are unable to run "
-"the Interchange SOAP server. To change this, install the libsoap-lite-perl "
-"Debian package and run interchangeconfig SOAP=1."
-msgstr "Поскольку не установлен Perl-модуль SOAP::Lite, вы не сможете запустить Interchange SOAP сервер. Чтобы изменить это, установите пакет Debian libsoap-lite-perl и запустите interchangeconfig SOAP=1."
-
-#. Type: boolean
-#. Description
-#: ../interchange.templates:104
-msgid "Enable the SOAP server?"
-msgstr "Разрешить сервер SOAP?"
-
-#. Type: boolean
-#. Description
-#: ../interchange.templates:104
-msgid "This setting determines if the SOAP server is started or not."
-msgstr "Этот параметр определяет, запускать сервер SOAP или нет."
-
-#. Type: boolean
-#. Description
-#: ../interchange.templates:110
-msgid "Enable robots settings?"
-msgstr "Разрешить настройки роботов?"
-
-#. Type: boolean
-#. Description
-#: ../interchange.templates:110
-msgid ""
-"The Interchange Debian package uses a separate configuration file /etc/"
-"interchange/robots.cfg for the directives RobotUA, RobotIP and RobotHost. It "
-"is recommended to include these settings so that Interchange can distinguish "
-"between robots and ordinary users."
-msgstr "Пакет Debian Interchange использует отдельный файл настроек /etc/interchange/robots.cfg для директив RobotUA, RobotIP и RobotHost. Рекомендуется подключить эти настройки, чтобы Interchange мог различать роботов и обычныÑ
 пользователей."
-
-#. Type: note
-#. Description
-#: ../interchange.templates:118
-msgid "Important Perl Incompatibility"
-msgstr "Важная несовместимость Perl"
-
-#. Type: note
-#. Description
-#: ../interchange.templates:118
-msgid ""
-"The authors of Interchange strongly disencourage the use of their software "
-"on top of a thread enabled Perl. It is likely to cause serious problems, "
-"especially in high load situations, and has no benefit at all for "
-"Interchange servers. The development team asserts that the thread-safeness "
-"of Perl and the bunch of modules Interchange uses can hardly be relied upon. "
-"Please use this package only for testing and debugging purposes."
-msgstr "Авторы Interchange настройчиво не рекомендуют использовать иÑ
 программу поверÑ
 Perl с поддержкой нитей. ПоÑ
оже, это вызывает серьезные проблемы, особенно под высокой нагрузкой, и в целом не дает преимуществ для сервера Interchange. Команда разработчиков утверждает, что на ните-безопасный Perl и набор модулей, используемыÑ
 Interchange, нельзя положиться. Пожалуйста, используйте этот пакет только для тестирования и отладки."
-
-#. Type: select
-#. Description
-#: ../interchange-ui.templates:5
-msgid "Default language for user interface:"
-msgstr "Язык по умолчанию для интерфейса пользователя:"
-
-#. Type: select
-#. Description
-#: ../interchange-ui.templates:5
-msgid ""
-"The administration interface for Interchange catalogs, called UI, has been "
-"translated to Danish (da_DK), Dutch (nl_NL), German (de_DE), Italian (it_IT) "
-"and Swedish (sv_SE). You can choose the default language here. Any user may "
-"change this default at login time."
-msgstr ""
-"Интерфейс администратора для каталогов Interchange, называемый UI, был "
-"переведен на датский (da_DK), голландский (nl_NL), немецкий (de_DE), итальянский (it_IT) "
-"и шведский (sv_SE) языки. Вы можете сейчас выбрать язык по умолчанию. Любой "
-"пользователь может изменить язык по умолчанию во время вÑ
ода."
-
+# 
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: interchange_5.4.0-1_ru\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
+"POT-Creation-Date: 2006-05-17 13:41+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2006-05-14 19:36+1000\n"
+"Last-Translator: Yuriy Talakan' <yt at amur.elektra.ru>\n"
+"Language-Team: Russian <debian-l10n-russian at lists.debian.org>\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"X-Generator: KBabel 1.9.1\n"
+
+#. Type: boolean
+#. Description
+#: ../interchange-cat-standard.templates:4
+msgid "Create the Interchange demo catalog?"
+msgstr "Создать демонстрационный каталог Interchange?"
+
+#. Type: boolean
+#. Description
+#: ../interchange-cat-standard.templates:4
+#, fuzzy
+msgid ""
+"Whether to install the demo catalog from the standard template or let you "
+"manually install it with makecat."
+msgstr ""
+"Устанавливать ли демонстрационный каталог из базового шаблона или позволить "
+"вам вручную установить его с помощью makecat."
+
+#. Type: boolean
+#. Description
+#: ../interchange-cat-standard.templates:11
+msgid "Remove demo catalog on package purge?"
+msgstr "Удалить демонстрационный каталог при зачистке пакета?"
+
+#. Type: boolean
+#. Description
+#: ../interchange-cat-standard.templates:11
+msgid ""
+"Should all files belonging to the Interchange demo catalog removed when you "
+"purge this package, e.g. with dpkg --purge or apt-get remove --purge ?"
+msgstr ""
+"Надо ли удалять все файлы, принадлежащие демонстрационному каталогу "
+"Interchange, когда вы зачищаете этот пакет , например, с помощью dpkg --"
+"purge или apt-get remove --purge ?"
+
+#. Type: select
+#. Choices
+#: ../interchange-cat-standard.templates:17
+msgid "always, ask, never"
+msgstr "всегда, спросить, никогда"
+
+#. Type: select
+#. Description
+#: ../interchange-cat-standard.templates:19
+msgid "Policy for replacing existing demo catalogs:"
+msgstr "Политика замены существующиÑ
 демонстрационныÑ
 каталогов:"
+
+#. Type: select
+#. Description
+#: ../interchange-cat-standard.templates:19
+msgid ""
+"Whether to silently replace an existing demo catalog installation, ask for a "
+"confirmation or never touch an existing installation."
+msgstr ""
+"Молча заменять существующую установку демонстрационного каталога, "
+"запрашивать подтверждение или никогда не трогать существующую установку."
+
+#. Type: boolean
+#. Description
+#: ../interchange-cat-standard.templates:26
+msgid "Replace the Interchange demo catalog?"
+msgstr "Заменить демонстрационный каталог Interchange?"
+
+#. Type: boolean
+#. Description
+#: ../interchange-cat-standard.templates:26
+msgid "There seems to already exist an Interchange demo catalog."
+msgstr "ПоÑ
оже, что демонстрационный каталог Interchange уже существует."
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../interchange-cat-standard.templates:32
+#, fuzzy
+msgid "Virtual host for the demo catalog ?"
+msgstr "Создать демонстрационный каталог Interchange?"
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../interchange-cat-standard.templates:32
+msgid ""
+"You are running Interchange with \"FullURL\" enabled. Please specify the "
+"virtual host for the demo catalog."
+msgstr ""
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../interchange-cat-standard.templates:38
+msgid "Username for this catalog's administration:"
+msgstr "Имя пользователя для администрирования этого каталога:"
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../interchange-cat-standard.templates:38
+msgid ""
+"Please provide an username for administering the demo catalog. The username "
+"must be at least 2 characters long and only contain letters, digits, "
+"underscore, @ or the dot as characters."
+msgstr ""
+"Укажите имя пользователя для администрирования демонстрационного каталога. "
+"оно должно быть минимум 2 символа длиной и содержать только буквы, цифры, "
+"подчеркивание, @ или точку."
+
+#. Type: password
+#. Description
+#: ../interchange-cat-standard.templates:46
+msgid "Password for this catalog's administration:"
+msgstr "Пароль для администрирования этого каталога:"
+
+#. Type: password
+#. Description
+#: ../interchange-cat-standard.templates:46
+#, fuzzy
+msgid ""
+"Please provide a password for administering the standard demo catalog. "
+"Choose one which can not be easily guessed. Default is pass. The password "
+"must be at least 4 characters long and only contain letters, digits, "
+"underscore @ or the dot as characters."
+msgstr ""
+"Укажите пароль для администрирования базового демонстрационного каталога. "
+"Выберите такой, который нельзя легко угадать. Значение по умолчанию pass. "
+"Пароль должен быть минимум 4 символа длиной и содержать только буквы, цифры, "
+"подчеркивание, @ или точку."
+
+#. Type: boolean
+#. Description
+#: ../interchange-cat-standard.templates:55
+msgid "Enable demo mode?"
+msgstr "Разрешить демонстрационный режим?"
+
+#. Type: multiselect
+#. Description
+#: ../interchange-cat-standard.templates:60
+msgid "Additional locales for the storefront:"
+msgstr "Дополнительные локали для витрины:"
+
+#. Type: multiselect
+#. Description
+#: ../interchange-cat-standard.templates:60
+msgid ""
+"The Interchange demo catalog is able to display the storefront in a number "
+"of different languages. Each selected locale will increase the memory "
+"footprint of the Interchange server processes, so it is recommended to "
+"choose only locales which are really needed."
+msgstr ""
+"Демонстрационный каталог Interchange может отображать витрину на различныÑ
 "
+"языкаÑ
. Каждая выбранная локаль увеличит память, занимаемую процессами "
+"серверна Interchange, так что рекомендуется выбрать только те локали, "
+"которые действительно необÑ
одимы."
+
+#. Type: select
+#. Description
+#: ../interchange-cat-standard.templates:70
+msgid "Default locale for the storefront:"
+msgstr "Локаль по умолчанию для витрины:"
+
+#. Type: select
+#. Description
+#: ../interchange-cat-standard.templates:70
+msgid "Please select the default locale for the Interchange demo catalog."
+msgstr ""
+"Выберите локаль по умолчанию для демонстрационного каталога Interchange."
+
+#. Type: select
+#. Choices
+#: ../interchange-cat-standard.templates:75
+msgid "PostgreSQL"
+msgstr ""
+
+#. Type: select
+#. Choices
+#: ../interchange-cat-standard.templates:75
+msgid "MySQL"
+msgstr ""
+
+#. Type: select
+#. Description
+#: ../interchange-cat-standard.templates:77
+msgid "Which DBMS should be used for the demo catalog ?"
+msgstr ""
+
+#. Type: select
+#. Description
+#: ../interchange-cat-standard.templates:77
+msgid "Please select the database type."
+msgstr ""
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../interchange-cat-standard.templates:83
+msgid "Database name"
+msgstr ""
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../interchange-cat-standard.templates:83
+#, fuzzy
+msgid "Please select the name of the database."
+msgstr ""
+"Выберите локаль по умолчанию для демонстрационного каталога Interchange."
+
+#. Type: select
+#. Choices
+#: ../interchange.templates:3
+msgid "unix mode, internet mode, both"
+msgstr "режим unix, режим internet, оба"
+
+#. Type: select
+#. Description
+#: ../interchange.templates:5
+msgid "Start mode:"
+msgstr "Режим запуска:"
+
+#. Type: select
+#. Description
+#: ../interchange.templates:5
+msgid ""
+"Unix mode is is the most secure way to run Interchange, for there is no way "
+"for systems on the internet to interact with the Interchange server."
+msgstr ""
+"Режим Unix это самый безопасный способ запуска Interchange, поскольку "
+"системы из интернета не смогут взаимодействовать с сервером Interchange."
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../interchange.templates:12
+msgid "Username to run the server as:"
+msgstr "Имя пользователя, под которым запускается сервер:"
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../interchange.templates:12
+msgid ""
+"This determines the user for the interchange server and for file "
+"permissions. Please note that using another user has serious security "
+"implications. Don't choose root, it is not recommended and will be discarded "
+"anyway."
+msgstr ""
+"Здесь определяется пользователь-владелец сервера interchange и файлов. "
+"Запомните, что использование другого пользователя это серьезная угроза "
+"безопасности. Не выбирайте root, это не рекомендуется и будет отклонено в "
+"любом случае."
+
+#. Type: boolean
+#. Description
+#: ../interchange.templates:21
+msgid "Create the user ${USER}?"
+msgstr "Создать пользователя ${USER}?"
+
+#. Type: note
+#. Description
+#: ../interchange.templates:25
+msgid ""
+"You have been warned. Either choose an appropriate user or stay with the "
+"default."
+msgstr ""
+"Вас предупреждали. Либо выберите подÑ
одящего пользователя, либо оставте по "
+"умолчанию."
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../interchange.templates:32
+msgid "Group name to run the server as:"
+msgstr "Имя группы, под которым запускается сервер:"
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../interchange.templates:32
+msgid ""
+"This determines the group for the interchange server and for file "
+"permissions. Please note that using another user has serious security "
+"implications. Don't choose root, it is not recommended and will be discarded "
+"anyway."
+msgstr ""
+"Здесь определяется группа-владелец сервера interchange и файлов. Запомните, "
+"что использование другого пользователя это серьезная угроза безопасности. Не "
+"выбирайте root, это не рекомендуется и будет отклонено в любом случае."
+
+#. Type: note
+#. Description
+#: ../interchange.templates:40
+msgid "Impossible to run interchange as root !"
+msgstr "Невозможно запустить interchange под root !"
+
+#. Type: note
+#. Description
+#: ../interchange.templates:40
+msgid ""
+"You have been warned. Either choose an appropriate group or stay with the "
+"default."
+msgstr ""
+"Вас предупреждали. Либо выберите подÑ
одящую группу, либо оставте по "
+"умолчанию."
+
+#. Type: boolean
+#. Description
+#: ../interchange.templates:47
+msgid "Create the group ${GROUP}?"
+msgstr "Создать группу ${GROUP}?"
+
+#. Type: select
+#. Choices
+#: ../interchange.templates:56
+msgid "Apache2"
+msgstr ""
+
+#. Type: select
+#. Choices
+#: ../interchange.templates:56
+msgid "Apache"
+msgstr ""
+
+#. Type: select
+#. Description
+#: ../interchange.templates:58
+msgid "Which webserver are you running ?"
+msgstr ""
+
+#. Type: select
+#. Description
+#: ../interchange.templates:58
+msgid ""
+"This information is necessary for the makecat script. Please specify which "
+"webserver you want to use for your Interchange applications."
+msgstr ""
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../interchange.templates:65
+msgid "Static HTML files location:"
+msgstr "Размещение статичныÑ
 HTML файлов:"
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../interchange.templates:65
+msgid "Catalog installations need a directory where HTML files can be placed."
+msgstr ""
+"Установки каталога требуют директорию, где можно разместить HTML файлы."
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../interchange.templates:71
+msgid "Directory for GnuPG public keyring:"
+msgstr "Директория для публичныÑ
 ключей GnuPG:"
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../interchange.templates:71
+msgid ""
+"For enhanced security, credit card information retrieved from customers will "
+"be encrypted and mailed to the shop owner instead of storing it on the "
+"server."
+msgstr ""
+"Для повышения безопасности, информация с кредитной карты, полученная от "
+"посетителей, будет зашифрована и отправлена по почте владельцу магазина, а "
+"не соÑ
ранена на сервере."
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../interchange.templates:71
+msgid ""
+"Please choose the directory Interchange uses for the GnuPG public keyring."
+msgstr ""
+"Выберите директорию, используемую Interchange для Ñ
ранения публичныÑ
 ключей "
+"GnuPG:"
+
+#. Type: select
+#. Choices
+#: ../interchange.templates:81
+msgid "low, high, rpc"
+msgstr "low, high, rpc"
+
+#. Type: select
+#. Description
+#: ../interchange.templates:83
+msgid "Set of server parameters:"
+msgstr "Набор параметров сервера:"
+
+#. Type: select
+#. Description
+#: ../interchange.templates:83
+msgid ""
+"You can choose different sets of server parameters. Any store based on the "
+"foundation demo will change its behaviour too. If rpc is selected, the "
+"Interchange server will run in PreFork mode."
+msgstr ""
+"Ð’Ñ‹ можете выбрать различный набор серверныÑ
 параметров. Любой магазин, "
+"основанный на базовой демонстрации, также изменит свое поведение. Если "
+"выбран rpc, сервер Interchange будет работать в режиме PreFork."
+
+#. Type: boolean
+#. Description
+#: ../interchange.templates:91
+msgid "Enable the FullURL directive?"
+msgstr "Разрешить директиву FullURL?"
+
+#. Type: boolean
+#. Description
+#: ../interchange.templates:91
+msgid ""
+"This setting determines if the whole URL is considered while checking for "
+"the corresponding catalog."
+msgstr ""
+"Эта настройка определяет, будет ли изучаться весь URL во время проверки "
+"соответствующего каталога."
+
+#. Type: note
+#. Description
+#: ../interchange.templates:97
+msgid "SOAP server not available"
+msgstr "Сервер SOAP недоступен"
+
+#. Type: note
+#. Description
+#: ../interchange.templates:97
+msgid ""
+"Because the Perl module SOAP::Lite is not installed, you are unable to run "
+"the Interchange SOAP server. To change this, install the libsoap-lite-perl "
+"Debian package and run interchangeconfig SOAP=1."
+msgstr ""
+"Поскольку не установлен Perl-модуль SOAP::Lite, вы не сможете запустить "
+"Interchange SOAP сервер. Чтобы изменить это, установите пакет Debian libsoap-"
+"lite-perl и запустите interchangeconfig SOAP=1."
+
+#. Type: boolean
+#. Description
+#: ../interchange.templates:105
+msgid "Enable the SOAP server?"
+msgstr "Разрешить сервер SOAP?"
+
+#. Type: boolean
+#. Description
+#: ../interchange.templates:105
+msgid "This setting determines if the SOAP server is started or not."
+msgstr "Этот параметр определяет, запускать сервер SOAP или нет."
+
+#. Type: boolean
+#. Description
+#: ../interchange.templates:111
+msgid "Enable robots settings?"
+msgstr "Разрешить настройки роботов?"
+
+#. Type: boolean
+#. Description
+#: ../interchange.templates:111
+msgid ""
+"The Interchange Debian package uses a separate configuration file /etc/"
+"interchange/robots.cfg for the directives RobotUA, RobotIP and RobotHost. It "
+"is recommended to include these settings so that Interchange can distinguish "
+"between robots and ordinary users."
+msgstr ""
+"Пакет Debian Interchange использует отдельный файл настроек /etc/interchange/"
+"robots.cfg для директив RobotUA, RobotIP и RobotHost. Рекомендуется "
+"подключить эти настройки, чтобы Interchange мог различать роботов и обычныÑ
 "
+"пользователей."
+
+#. Type: note
+#. Description
+#: ../interchange.templates:119
+msgid "Important Perl Incompatibility"
+msgstr "Важная несовместимость Perl"
+
+#. Type: note
+#. Description
+#: ../interchange.templates:119
+msgid ""
+"The authors of Interchange strongly disencourage the use of their software "
+"on top of a thread enabled Perl. It is likely to cause serious problems, "
+"especially in high load situations, and has no benefit at all for "
+"Interchange servers. The development team asserts that the thread-safeness "
+"of Perl and the bunch of modules Interchange uses can hardly be relied upon. "
+"Please use this package only for testing and debugging purposes."
+msgstr ""
+"Авторы Interchange настройчиво не рекомендуют использовать иÑ
 программу "
+"поверÑ
 Perl с поддержкой нитей. ПоÑ
оже, это вызывает серьезные проблемы, "
+"особенно под высокой нагрузкой, и в целом не дает преимуществ для сервера "
+"Interchange. Команда разработчиков утверждает, что на ните-безопасный Perl и "
+"набор модулей, используемыÑ
 Interchange, нельзя положиться. Пожалуйста, "
+"используйте этот пакет только для тестирования и отладки."
+
+#. Type: select
+#. Description
+#: ../interchange-ui.templates:5
+msgid "Default language for user interface:"
+msgstr "Язык по умолчанию для интерфейса пользователя:"
+
+#. Type: select
+#. Description
+#: ../interchange-ui.templates:5
+msgid ""
+"The administration interface for Interchange catalogs, called UI, has been "
+"translated to Danish (da_DK), Dutch (nl_NL), German (de_DE), Italian (it_IT) "
+"and Swedish (sv_SE). You can choose the default language here. Any user may "
+"change this default at login time."
+msgstr ""
+"Интерфейс администратора для каталогов Interchange, называемый UI, был "
+"переведен на датский (da_DK), голландский (nl_NL), немецкий (de_DE), "
+"итальянский (it_IT) и шведский (sv_SE) языки. Вы можете сейчас выбрать язык "
+"по умолчанию. Любой пользователь может изменить язык по умолчанию во время "
+"вÑ
ода."
+
+#~ msgid "Enable debug mode?"
+#~ msgstr "Разрешить режим отладки?"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Debug mode is only useful if you modified the Interchange sources "
+#~ "accordingly."
+#~ msgstr ""
+#~ "Режим отладки полезен в случае, когда вы изменяете исÑ
одные тексты "
+#~ "Interchange."1.1.2.2  +277 -88  interchange/debian/po/Attic/sv.po


rev 1.1.2.2, prev_rev 1.1.2.1
Index: sv.po
===================================================================
RCS file: /var/cvs/interchange/debian/po/Attic/sv.po,v
retrieving revision 1.1.2.1
retrieving revision 1.1.2.2
diff -u -r1.1.2.1 -r1.1.2.2
--- sv.po	17 May 2006 09:44:24 -0000	1.1.2.1
+++ sv.po	17 May 2006 11:43:52 -0000	1.1.2.2
@@ -15,7 +15,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: interchange 5.4.0-1\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2004-02-28 20:38-0800\n"
+"POT-Creation-Date: 2006-05-17 13:41+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2006-02-04 12:13+0100\n"
 "Last-Translator: Daniel Nylander <po at danielnylander.se>\n"
 "Language-Team: Swedish <tp-sv at listor.tp-sv.se>\n"
@@ -25,114 +25,202 @@
 
 #. Type: boolean
 #. Description
-#: ../interchange-cat-foundation.templates:4
+#: ../interchange-cat-standard.templates:4
 msgid "Create the Interchange demo catalog?"
 msgstr "Skapa demokatalog för Interchange?"
 
 #. Type: boolean
 #. Description
-#: ../interchange-cat-foundation.templates:4
-msgid "Whether to install the demo catalog from the foundation template or let you manually install it with makecat."
-msgstr "Om demokatalogen ska installeras från grundläggande mallen eller om du ska manuellt installera den med makecat."
+#: ../interchange-cat-standard.templates:4
+#, fuzzy
+msgid ""
+"Whether to install the demo catalog from the standard template or let you "
+"manually install it with makecat."
+msgstr ""
+"Om demokatalogen ska installeras från grundläggande mallen eller om du ska "
+"manuellt installera den med makecat."
 
 #. Type: boolean
 #. Description
-#: ../interchange-cat-foundation.templates:11
+#: ../interchange-cat-standard.templates:11
 msgid "Remove demo catalog on package purge?"
 msgstr "Ta bort demokatalog vid avinstallation av paketet?"
 
 #. Type: boolean
 #. Description
-#: ../interchange-cat-foundation.templates:11
-msgid "Should all files belonging to the Interchange demo catalog removed when you purge this package, e.g. with dpkg --purge or apt-get remove --purge ?"
-msgstr "Ska alla filer som tillhör Interchanges demokatalog tas bort när du rensar detta paket, exempelvis med dpkg --purge eller apt-get remove --purge?"
+#: ../interchange-cat-standard.templates:11
+msgid ""
+"Should all files belonging to the Interchange demo catalog removed when you "
+"purge this package, e.g. with dpkg --purge or apt-get remove --purge ?"
+msgstr ""
+"Ska alla filer som tillhör Interchanges demokatalog tas bort när du rensar "
+"detta paket, exempelvis med dpkg --purge eller apt-get remove --purge?"
 
 #. Type: select
 #. Choices
-#: ../interchange-cat-foundation.templates:17
+#: ../interchange-cat-standard.templates:17
 msgid "always, ask, never"
 msgstr "alltid, fråga, aldrig"
 
 #. Type: select
 #. Description
-#: ../interchange-cat-foundation.templates:19
+#: ../interchange-cat-standard.templates:19
 msgid "Policy for replacing existing demo catalogs:"
 msgstr "Policy för ersättande av existerande demokataloger:"
 
 #. Type: select
 #. Description
-#: ../interchange-cat-foundation.templates:19
-msgid "Whether to silently replace an existing demo catalog installation, ask for a confirmation or never touch an existing installation."
-msgstr "Hur tyst ersättning av existerande installation av demokatalog ska göras, fråga efter bekräftelse eller rör aldrig en existerande installation."
+#: ../interchange-cat-standard.templates:19
+msgid ""
+"Whether to silently replace an existing demo catalog installation, ask for a "
+"confirmation or never touch an existing installation."
+msgstr ""
+"Hur tyst ersättning av existerande installation av demokatalog ska göras, "
+"fråga efter bekräftelse eller rör aldrig en existerande installation."
 
 #. Type: boolean
 #. Description
-#: ../interchange-cat-foundation.templates:26
+#: ../interchange-cat-standard.templates:26
 msgid "Replace the Interchange demo catalog?"
 msgstr "Ersätt Interchanges demokatalog?"
 
 #. Type: boolean
 #. Description
-#: ../interchange-cat-foundation.templates:26
+#: ../interchange-cat-standard.templates:26
 msgid "There seems to already exist an Interchange demo catalog."
 msgstr "Det verkar redan existera en demokatalog för Interchange."
 
 #. Type: string
 #. Description
-#: ../interchange-cat-foundation.templates:32
+#: ../interchange-cat-standard.templates:32
+#, fuzzy
+msgid "Virtual host for the demo catalog ?"
+msgstr "Skapa demokatalog för Interchange?"
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../interchange-cat-standard.templates:32
+msgid ""
+"You are running Interchange with \"FullURL\" enabled. Please specify the "
+"virtual host for the demo catalog."
+msgstr ""
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../interchange-cat-standard.templates:38
 msgid "Username for this catalog's administration:"
 msgstr "Användarnamn för administration av denna katalog:"
 
 #. Type: string
 #. Description
-#: ../interchange-cat-foundation.templates:32
-msgid "Please provide an username for administering the demo catalog. The username must be at least 2 characters long and only contain letters, digits, underscore, @ or the dot as characters."
-msgstr "Vänligen ange ett användarnamn för administration av demokatalogen. Användarnamnet måste vara åtminstone två tecken långt och får endast innehålla bokstäver, siffror, understreck, @ eller en punkt."
+#: ../interchange-cat-standard.templates:38
+msgid ""
+"Please provide an username for administering the demo catalog. The username "
+"must be at least 2 characters long and only contain letters, digits, "
+"underscore, @ or the dot as characters."
+msgstr ""
+"Vänligen ange ett användarnamn för administration av demokatalogen. "
+"Användarnamnet måste vara åtminstone två tecken långt och får endast "
+"innehålla bokstäver, siffror, understreck, @ eller en punkt."
 
 #. Type: password
 #. Description
-#: ../interchange-cat-foundation.templates:40
+#: ../interchange-cat-standard.templates:46
 msgid "Password for this catalog's administration:"
 msgstr "Lösenord för administration av denna katalog:"
 
 #. Type: password
 #. Description
-#: ../interchange-cat-foundation.templates:40
-msgid "Please provide a password for administering the foundation demo catalog. Choose one which can not be easily guessed. Default is pass. The password must be at least 4 characters long and only contain letters, digits, underscore @ or the dot as characters."
-msgstr "Ange ett lösenord för administration av den grundläggande demokatalogen. Välj ett som inte kan gissas så lätt. Förvald är \"pass\". Lösenordet måste vara minst 4 tecken långt och endast innehålla bokstäver, siffror, understrykning, @ eller en punkt."
+#: ../interchange-cat-standard.templates:46
+#, fuzzy
+msgid ""
+"Please provide a password for administering the standard demo catalog. "
+"Choose one which can not be easily guessed. Default is pass. The password "
+"must be at least 4 characters long and only contain letters, digits, "
+"underscore @ or the dot as characters."
+msgstr ""
+"Ange ett lösenord för administration av den grundläggande demokatalogen. "
+"Välj ett som inte kan gissas så lätt. Förvald är \"pass\". Lösenordet måste "
+"vara minst 4 tecken långt och endast innehålla bokstäver, siffror, "
+"understrykning, @ eller en punkt."
 
 #. Type: boolean
 #. Description
-#: ../interchange-cat-foundation.templates:49
+#: ../interchange-cat-standard.templates:55
 msgid "Enable demo mode?"
 msgstr "Aktivera demoläge?"
 
 #. Type: multiselect
 #. Description
-#: ../interchange-cat-foundation.templates:54
+#: ../interchange-cat-standard.templates:60
 msgid "Additional locales for the storefront:"
 msgstr "Ytterligare lokalanpassningar för butiken:"
 
 #. Type: multiselect
 #. Description
-#: ../interchange-cat-foundation.templates:54
-msgid "The Interchange demo catalog is able to display the storefront in a number of different languages. Each selected locale will increase the memory footprint of the Interchange server processes, so it is recommended to choose only locales which are really needed."
-msgstr "Demokatalogen i Interchange kan visa butiken på ett antal olika språk. Varje vald lokal kommer att öka minnesbelastningen på Interchange-serverns processer, det är rekommanderat att välja endast de lokaler som verkligen behövs."
+#: ../interchange-cat-standard.templates:60
+msgid ""
+"The Interchange demo catalog is able to display the storefront in a number "
+"of different languages. Each selected locale will increase the memory "
+"footprint of the Interchange server processes, so it is recommended to "
+"choose only locales which are really needed."
+msgstr ""
+"Demokatalogen i Interchange kan visa butiken på ett antal olika språk. Varje "
+"vald lokal kommer att öka minnesbelastningen på Interchange-serverns "
+"processer, det är rekommanderat att välja endast de lokaler som verkligen "
+"behövs."
 
 #. Type: select
 #. Description
-#: ../interchange-cat-foundation.templates:64
+#: ../interchange-cat-standard.templates:70
 msgid "Default locale for the storefront:"
 msgstr "Förvald lokal för butiken:"
 
 #. Type: select
 #. Description
-#: ../interchange-cat-foundation.templates:64
+#: ../interchange-cat-standard.templates:70
 msgid "Please select the default locale for the Interchange demo catalog."
 msgstr "Välj den förvalda lokalen för Interchanges demokatalog."
 
 #. Type: select
 #. Choices
+#: ../interchange-cat-standard.templates:75
+msgid "PostgreSQL"
+msgstr ""
+
+#. Type: select
+#. Choices
+#: ../interchange-cat-standard.templates:75
+msgid "MySQL"
+msgstr ""
+
+#. Type: select
+#. Description
+#: ../interchange-cat-standard.templates:77
+msgid "Which DBMS should be used for the demo catalog ?"
+msgstr ""
+
+#. Type: select
+#. Description
+#: ../interchange-cat-standard.templates:77
+msgid "Please select the database type."
+msgstr ""
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../interchange-cat-standard.templates:83
+msgid "Database name"
+msgstr ""
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../interchange-cat-standard.templates:83
+#, fuzzy
+msgid "Please select the name of the database."
+msgstr "Välj den förvalda lokalen för Interchanges demokatalog."
+
+#. Type: select
+#. Choices
 #: ../interchange.templates:3
 msgid "unix mode, internet mode, both"
 msgstr "Unix-läge, Internet-läge, Båda"
@@ -146,8 +234,12 @@
 #. Type: select
 #. Description
 #: ../interchange.templates:5
-msgid "Unix mode is is the most secure way to run Interchange, for there is no way for systems on the internet to interact with the Interchange server."
-msgstr "Unix-läget är det mest säkra sättet att köra Interchange, för det finns inget sätt för system på Internet att interagera med Interchange-servern."
+msgid ""
+"Unix mode is is the most secure way to run Interchange, for there is no way "
+"for systems on the internet to interact with the Interchange server."
+msgstr ""
+"Unix-läget är det mest säkra sättet att köra Interchange, för det finns "
+"inget sätt för system på Internet att interagera med Interchange-servern."
 
 #. Type: string
 #. Description
@@ -158,8 +250,15 @@
 #. Type: string
 #. Description
 #: ../interchange.templates:12
-msgid "This determines the user for the interchange server and for file permissions. Please note that using another user has serious security implications. Don't choose root, it is not recommended and will be discarded anyway."
-msgstr "Detta bestämmer användaren för Interchange-servern och för filrättigheter. Notera att använda en annan användare innebär allvarliga säkerhetsrisker. Välj inte root, det är inte rekommenderat och kommer att ignoreras."
+msgid ""
+"This determines the user for the interchange server and for file "
+"permissions. Please note that using another user has serious security "
+"implications. Don't choose root, it is not recommended and will be discarded "
+"anyway."
+msgstr ""
+"Detta bestämmer användaren för Interchange-servern och för filrättigheter. "
+"Notera att använda en annan användare innebär allvarliga säkerhetsrisker. "
+"Välj inte root, det är inte rekommenderat och kommer att ignoreras."
 
 #. Type: boolean
 #. Description
@@ -170,8 +269,12 @@
 #. Type: note
 #. Description
 #: ../interchange.templates:25
-msgid "You have been warned. Either choose an appropriate user or stay with the default."
-msgstr "Du har blivit varnad. Välj antingen en lämplig användare eller fortsätt med förvalda användaren."
+msgid ""
+"You have been warned. Either choose an appropriate user or stay with the "
+"default."
+msgstr ""
+"Du har blivit varnad. Välj antingen en lämplig användare eller fortsätt med "
+"förvalda användaren."
 
 #. Type: string
 #. Description
@@ -182,8 +285,15 @@
 #. Type: string
 #. Description
 #: ../interchange.templates:32
-msgid "This determines the group for the interchange server and for file permissions. Please note that using another user has serious security implications. Don't choose root, it is not recommended and will be discarded anyway."
-msgstr "Detta bestämmer gruppen för Interchange-servern och för filrättigheter. Notera att använda en annan användare innebär allvarliga säkerhetsrisker. Välj inte root, det är inte rekommenderat och kommer att ignoreras."
+msgid ""
+"This determines the group for the interchange server and for file "
+"permissions. Please note that using another user has serious security "
+"implications. Don't choose root, it is not recommended and will be discarded "
+"anyway."
+msgstr ""
+"Detta bestämmer gruppen för Interchange-servern och för filrättigheter. "
+"Notera att använda en annan användare innebär allvarliga säkerhetsrisker. "
+"Välj inte root, det är inte rekommenderat och kommer att ignoreras."
 
 #. Type: note
 #. Description
@@ -194,8 +304,12 @@
 #. Type: note
 #. Description
 #: ../interchange.templates:40
-msgid "You have been warned. Either choose an appropriate group or stay with the default."
-msgstr "Du har blivit varnad. Välj antingen en lämplig grupp eller fortsätt med förvalda gruppen."
+msgid ""
+"You have been warned. Either choose an appropriate group or stay with the "
+"default."
+msgstr ""
+"Du har blivit varnad. Välj antingen en lämplig grupp eller fortsätt med "
+"förvalda gruppen."
 
 #. Type: boolean
 #. Description
@@ -203,125 +317,183 @@
 msgid "Create the group ${GROUP}?"
 msgstr "Skapa gruppen ${GROUP}?"
 
+#. Type: select
+#. Choices
+#: ../interchange.templates:56
+msgid "Apache2"
+msgstr ""
+
+#. Type: select
+#. Choices
+#: ../interchange.templates:56
+msgid "Apache"
+msgstr ""
+
+#. Type: select
+#. Description
+#: ../interchange.templates:58
+msgid "Which webserver are you running ?"
+msgstr ""
+
+#. Type: select
+#. Description
+#: ../interchange.templates:58
+msgid ""
+"This information is necessary for the makecat script. Please specify which "
+"webserver you want to use for your Interchange applications."
+msgstr ""
+
 #. Type: string
 #. Description
-#: ../interchange.templates:57
+#: ../interchange.templates:65
 msgid "Static HTML files location:"
 msgstr "Plats för statiska HTML-filer:"
 
 #. Type: string
 #. Description
-#: ../interchange.templates:57
+#: ../interchange.templates:65
 msgid "Catalog installations need a directory where HTML files can be placed."
 msgstr "Kataloginstallationer behöver en katalog där HTML-filer kan placeras."
 
-#. Type: boolean
-#. Description
-#: ../interchange.templates:63
-msgid "Enable debug mode?"
-msgstr "Aktivera felsökningsläge?"
-
-#. Type: boolean
-#. Description
-#: ../interchange.templates:63
-msgid "Debug mode is only useful if you modified the Interchange sources accordingly."
-msgstr "Felsökningsläge är endast användbart om du ändrat i källkoden för Interchange."
-
 #. Type: string
 #. Description
-#: ../interchange.templates:70
+#: ../interchange.templates:71
 msgid "Directory for GnuPG public keyring:"
 msgstr "Katalog för GnuPG:s publika nyckelring:"
 
 #. Type: string
 #. Description
-#: ../interchange.templates:70
-msgid "For enhanced security, credit card information retrieved from customers will be encrypted and mailed to the shop owner instead of storing it on the server."
-msgstr "För ökad säkerhet kommer kreditkortsinformation hämtas från kunder att krypteras och e-postas till butiksägaren istället för att lagras på servern."
+#: ../interchange.templates:71
+msgid ""
+"For enhanced security, credit card information retrieved from customers will "
+"be encrypted and mailed to the shop owner instead of storing it on the "
+"server."
+msgstr ""
+"För ökad säkerhet kommer kreditkortsinformation hämtas från kunder att "
+"krypteras och e-postas till butiksägaren istället för att lagras på servern."
 
 #. Type: string
 #. Description
-#: ../interchange.templates:70
-msgid "Please choose the directory Interchange uses for the GnuPG public keyring."
-msgstr "Välj katalogen som Interchange använder för GnuPG:s publika nyckelring."
+#: ../interchange.templates:71
+msgid ""
+"Please choose the directory Interchange uses for the GnuPG public keyring."
+msgstr ""
+"Välj katalogen som Interchange använder för GnuPG:s publika nyckelring."
 
 #. Type: select
 #. Choices
-#: ../interchange.templates:80
+#: ../interchange.templates:81
 msgid "low, high, rpc"
 msgstr "låg, hög, rpc"
 
 #. Type: select
 #. Description
-#: ../interchange.templates:82
+#: ../interchange.templates:83
 msgid "Set of server parameters:"
 msgstr "Ställ in serverparametrar:"
 
 #. Type: select
 #. Description
-#: ../interchange.templates:82
-msgid "You can choose different sets of server parameters. Any store based on the foundation demo will change its behaviour too. If rpc is selected, the Interchange server will run in PreFork mode."
-msgstr "Du kan välja andra uppsättningar av serverparametrar. Alla butiker baserade på grundläggande demonstationen kommer att ändra sitt uppträdade också. Om rpc väljs, kommer Interchange-servern att köras i PreFork-läget."
+#: ../interchange.templates:83
+msgid ""
+"You can choose different sets of server parameters. Any store based on the "
+"foundation demo will change its behaviour too. If rpc is selected, the "
+"Interchange server will run in PreFork mode."
+msgstr ""
+"Du kan välja andra uppsättningar av serverparametrar. Alla butiker baserade "
+"på grundläggande demonstationen kommer att ändra sitt uppträdade också. Om "
+"rpc väljs, kommer Interchange-servern att köras i PreFork-läget."
 
 #. Type: boolean
 #. Description
-#: ../interchange.templates:90
+#: ../interchange.templates:91
 msgid "Enable the FullURL directive?"
 msgstr "Aktivera direktivet FullURL?"
 
 #. Type: boolean
 #. Description
-#: ../interchange.templates:90
-msgid "This setting determines if the whole URL is considered while checking for the corresponding catalog."
-msgstr "Denna inställning bestämmer om hela URL:en ska beaktas vid kontroll efter lämplig katalog."
+#: ../interchange.templates:91
+msgid ""
+"This setting determines if the whole URL is considered while checking for "
+"the corresponding catalog."
+msgstr ""
+"Denna inställning bestämmer om hela URL:en ska beaktas vid kontroll efter "
+"lämplig katalog."
 
 #. Type: note
 #. Description
-#: ../interchange.templates:96
+#: ../interchange.templates:97
 msgid "SOAP server not available"
 msgstr "SOAP-server finns inte tillgänglig"
 
 #. Type: note
 #. Description
-#: ../interchange.templates:96
-msgid "Because the Perl module SOAP::Lite is not installed, you are unable to run the Interchange SOAP server. To change this, install the libsoap-lite-perl Debian package and run interchangeconfig SOAP=1."
-msgstr "På grund av att Perl-modulen SOAP::Lite inte är installerad, kan du inte köra Interchanges SOAP-server. För att ändra detta, installera Debian-paketet libsoap-lite-perl och kör interchangeconfig SOAP=1."
+#: ../interchange.templates:97
+msgid ""
+"Because the Perl module SOAP::Lite is not installed, you are unable to run "
+"the Interchange SOAP server. To change this, install the libsoap-lite-perl "
+"Debian package and run interchangeconfig SOAP=1."
+msgstr ""
+"På grund av att Perl-modulen SOAP::Lite inte är installerad, kan du inte "
+"köra Interchanges SOAP-server. För att ändra detta, installera Debian-"
+"paketet libsoap-lite-perl och kör interchangeconfig SOAP=1."
 
 #. Type: boolean
 #. Description
-#: ../interchange.templates:104
+#: ../interchange.templates:105
 msgid "Enable the SOAP server?"
 msgstr "Aktivera SOAP-servern?"
 
 #. Type: boolean
 #. Description
-#: ../interchange.templates:104
+#: ../interchange.templates:105
 msgid "This setting determines if the SOAP server is started or not."
 msgstr "Denna inställningar bestämmer om SOAP-servern är startad eller inte."
 
 #. Type: boolean
 #. Description
-#: ../interchange.templates:110
+#: ../interchange.templates:111
 msgid "Enable robots settings?"
 msgstr "Aktivera robotinställningar?"
 
 #. Type: boolean
 #. Description
-#: ../interchange.templates:110
-msgid "The Interchange Debian package uses a separate configuration file /etc/interchange/robots.cfg for the directives RobotUA, RobotIP and RobotHost. It is recommended to include these settings so that Interchange can distinguish between robots and ordinary users."
-msgstr "Debian-paketet för Interchange använder en separat konfigurationsfil, /etc/interchange/robots.cfg för direktiven RobotUA, RobotIP och RobotHost. Det rekommenderas att inkludera dessa inställningar så att Interchange kan skilja mellan robotar och vanliga användare."
+#: ../interchange.templates:111
+msgid ""
+"The Interchange Debian package uses a separate configuration file /etc/"
+"interchange/robots.cfg for the directives RobotUA, RobotIP and RobotHost. It "
+"is recommended to include these settings so that Interchange can distinguish "
+"between robots and ordinary users."
+msgstr ""
+"Debian-paketet för Interchange använder en separat konfigurationsfil, /etc/"
+"interchange/robots.cfg för direktiven RobotUA, RobotIP och RobotHost. Det "
+"rekommenderas att inkludera dessa inställningar så att Interchange kan "
+"skilja mellan robotar och vanliga användare."
 
 #. Type: note
 #. Description
-#: ../interchange.templates:118
+#: ../interchange.templates:119
 msgid "Important Perl Incompatibility"
 msgstr "Viktig information om inkompatibilitet med Perl"
 
 #. Type: note
 #. Description
-#: ../interchange.templates:118
-msgid "The authors of Interchange strongly disencourage the use of their software on top of a thread enabled Perl. It is likely to cause serious problems, especially in high load situations, and has no benefit at all for Interchange servers. The development team asserts that the thread-safeness of Perl and the bunch of modules Interchange uses can hardly be relied upon. Please use this package only for testing and debugging purposes."
-msgstr "Upphovsmännen av Interchange tar avstånd från användning av deras programvara på toppen av Perl som är trådaktiverad. Det är möjligt att allvarliga problem uppstår, speciellt vid situationer med hög belastning och har inga fördelar alls för Interchange-servrar. Utvecklingslaget försäkrar att trådsäkerheten i Perl och den samling av moduler som Interchange använder inte bör anses som pålitliga. Använd endast detta paket för test och felsökning."
+#: ../interchange.templates:119
+msgid ""
+"The authors of Interchange strongly disencourage the use of their software "
+"on top of a thread enabled Perl. It is likely to cause serious problems, "
+"especially in high load situations, and has no benefit at all for "
+"Interchange servers. The development team asserts that the thread-safeness "
+"of Perl and the bunch of modules Interchange uses can hardly be relied upon. "
+"Please use this package only for testing and debugging purposes."
+msgstr ""
+"Upphovsmännen av Interchange tar avstånd från användning av deras "
+"programvara på toppen av Perl som är trådaktiverad. Det är möjligt att "
+"allvarliga problem uppstår, speciellt vid situationer med hög belastning och "
+"har inga fördelar alls för Interchange-servrar. Utvecklingslaget försäkrar "
+"att trådsäkerheten i Perl och den samling av moduler som Interchange "
+"använder inte bör anses som pålitliga. Använd endast detta paket för test "
+"och felsökning."
 
 #. Type: select
 #. Description
@@ -332,6 +504,23 @@
 #. Type: select
 #. Description
 #: ../interchange-ui.templates:5
-msgid "The administration interface for Interchange catalogs, called UI, has been translated to Danish (da_DK), Dutch (nl_NL), German (de_DE), Italian (it_IT) and Swedish (sv_SE). You can choose the default language here. Any user may change this default at login time."
-msgstr "Administrationsgränssnittet för Interchanges kataloger, kallad UI, har översatts till Danska (da_DK), Holländska (nl_NL), Tyska (de_DE), Italienska (it_IT) och Svenska (sv_SE). Du kan välja det förvalda språket här. Alla användare kan ändra denna inställning vid inloggning."
-
+msgid ""
+"The administration interface for Interchange catalogs, called UI, has been "
+"translated to Danish (da_DK), Dutch (nl_NL), German (de_DE), Italian (it_IT) "
+"and Swedish (sv_SE). You can choose the default language here. Any user may "
+"change this default at login time."
+msgstr ""
+"Administrationsgränssnittet för Interchanges kataloger, kallad UI, har "
+"översatts till Danska (da_DK), Holländska (nl_NL), Tyska (de_DE), Italienska "
+"(it_IT) och Svenska (sv_SE). Du kan välja det förvalda språket här. Alla "
+"användare kan ändra denna inställning vid inloggning."
+
+#~ msgid "Enable debug mode?"
+#~ msgstr "Aktivera felsökningsläge?"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Debug mode is only useful if you modified the Interchange sources "
+#~ "accordingly."
+#~ msgstr ""
+#~ "Felsökningsläge är endast användbart om du ändrat i källkoden för "
+#~ "Interchange."1.2.4.1  +113 -51  interchange/debian/po/templates.pot


rev 1.2.4.1, prev_rev 1.2
Index: templates.pot
===================================================================
RCS file: /var/cvs/interchange/debian/po/templates.pot,v
retrieving revision 1.2
retrieving revision 1.2.4.1
diff -u -r1.2 -r1.2.4.1
--- templates.pot	2 Apr 2004 23:34:28 -0000	1.2
+++ templates.pot	17 May 2006 11:43:52 -0000	1.2.4.1
@@ -16,7 +16,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2004-02-28 20:38-0800\n"
+"POT-Creation-Date: 2006-05-17 13:41+0200\n"
 "PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
 "Last-Translator: FULL NAME <EMAIL at ADDRESS>\n"
 "Language-Team: LANGUAGE <LL at li.org>\n"
@@ -26,27 +26,27 @@
 
 #. Type: boolean
 #. Description
-#: ../interchange-cat-foundation.templates:4
+#: ../interchange-cat-standard.templates:4
 msgid "Create the Interchange demo catalog?"
 msgstr ""
 
 #. Type: boolean
 #. Description
-#: ../interchange-cat-foundation.templates:4
+#: ../interchange-cat-standard.templates:4
 msgid ""
-"Whether to install the demo catalog from the foundation template or let you "
+"Whether to install the demo catalog from the standard template or let you "
 "manually install it with makecat."
 msgstr ""
 
 #. Type: boolean
 #. Description
-#: ../interchange-cat-foundation.templates:11
+#: ../interchange-cat-standard.templates:11
 msgid "Remove demo catalog on package purge?"
 msgstr ""
 
 #. Type: boolean
 #. Description
-#: ../interchange-cat-foundation.templates:11
+#: ../interchange-cat-standard.templates:11
 msgid ""
 "Should all files belonging to the Interchange demo catalog removed when you "
 "purge this package, e.g. with dpkg --purge or apt-get remove --purge ?"
@@ -54,19 +54,19 @@
 
 #. Type: select
 #. Choices
-#: ../interchange-cat-foundation.templates:17
+#: ../interchange-cat-standard.templates:17
 msgid "always, ask, never"
 msgstr ""
 
 #. Type: select
 #. Description
-#: ../interchange-cat-foundation.templates:19
+#: ../interchange-cat-standard.templates:19
 msgid "Policy for replacing existing demo catalogs:"
 msgstr ""
 
 #. Type: select
 #. Description
-#: ../interchange-cat-foundation.templates:19
+#: ../interchange-cat-standard.templates:19
 msgid ""
 "Whether to silently replace an existing demo catalog installation, ask for a "
 "confirmation or never touch an existing installation."
@@ -74,25 +74,39 @@
 
 #. Type: boolean
 #. Description
-#: ../interchange-cat-foundation.templates:26
+#: ../interchange-cat-standard.templates:26
 msgid "Replace the Interchange demo catalog?"
 msgstr ""
 
 #. Type: boolean
 #. Description
-#: ../interchange-cat-foundation.templates:26
+#: ../interchange-cat-standard.templates:26
 msgid "There seems to already exist an Interchange demo catalog."
 msgstr ""
 
 #. Type: string
 #. Description
-#: ../interchange-cat-foundation.templates:32
+#: ../interchange-cat-standard.templates:32
+msgid "Virtual host for the demo catalog ?"
+msgstr ""
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../interchange-cat-standard.templates:32
+msgid ""
+"You are running Interchange with \"FullURL\" enabled. Please specify the "
+"virtual host for the demo catalog."
+msgstr ""
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../interchange-cat-standard.templates:38
 msgid "Username for this catalog's administration:"
 msgstr ""
 
 #. Type: string
 #. Description
-#: ../interchange-cat-foundation.templates:32
+#: ../interchange-cat-standard.templates:38
 msgid ""
 "Please provide an username for administering the demo catalog. The username "
 "must be at least 2 characters long and only contain letters, digits, "
@@ -101,15 +115,15 @@
 
 #. Type: password
 #. Description
-#: ../interchange-cat-foundation.templates:40
+#: ../interchange-cat-standard.templates:46
 msgid "Password for this catalog's administration:"
 msgstr ""
 
 #. Type: password
 #. Description
-#: ../interchange-cat-foundation.templates:40
+#: ../interchange-cat-standard.templates:46
 msgid ""
-"Please provide a password for administering the foundation demo catalog. "
+"Please provide a password for administering the standard demo catalog. "
 "Choose one which can not be easily guessed. Default is pass. The password "
 "must be at least 4 characters long and only contain letters, digits, "
 "underscore @ or the dot as characters."
@@ -117,19 +131,19 @@
 
 #. Type: boolean
 #. Description
-#: ../interchange-cat-foundation.templates:49
+#: ../interchange-cat-standard.templates:55
 msgid "Enable demo mode?"
 msgstr ""
 
 #. Type: multiselect
 #. Description
-#: ../interchange-cat-foundation.templates:54
+#: ../interchange-cat-standard.templates:60
 msgid "Additional locales for the storefront:"
 msgstr ""
 
 #. Type: multiselect
 #. Description
-#: ../interchange-cat-foundation.templates:54
+#: ../interchange-cat-standard.templates:60
 msgid ""
 "The Interchange demo catalog is able to display the storefront in a number "
 "of different languages. Each selected locale will increase the memory "
@@ -139,18 +153,54 @@
 
 #. Type: select
 #. Description
-#: ../interchange-cat-foundation.templates:64
+#: ../interchange-cat-standard.templates:70
 msgid "Default locale for the storefront:"
 msgstr ""
 
 #. Type: select
 #. Description
-#: ../interchange-cat-foundation.templates:64
+#: ../interchange-cat-standard.templates:70
 msgid "Please select the default locale for the Interchange demo catalog."
 msgstr ""
 
 #. Type: select
 #. Choices
+#: ../interchange-cat-standard.templates:75
+msgid "PostgreSQL"
+msgstr ""
+
+#. Type: select
+#. Choices
+#: ../interchange-cat-standard.templates:75
+msgid "MySQL"
+msgstr ""
+
+#. Type: select
+#. Description
+#: ../interchange-cat-standard.templates:77
+msgid "Which DBMS should be used for the demo catalog ?"
+msgstr ""
+
+#. Type: select
+#. Description
+#: ../interchange-cat-standard.templates:77
+msgid "Please select the database type."
+msgstr ""
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../interchange-cat-standard.templates:83
+msgid "Database name"
+msgstr ""
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../interchange-cat-standard.templates:83
+msgid "Please select the name of the database."
+msgstr ""
+
+#. Type: select
+#. Choices
 #: ../interchange.templates:3
 msgid "unix mode, internet mode, both"
 msgstr ""
@@ -235,41 +285,53 @@
 msgid "Create the group ${GROUP}?"
 msgstr ""
 
-#. Type: string
+#. Type: select
+#. Choices
+#: ../interchange.templates:56
+msgid "Apache2"
+msgstr ""
+
+#. Type: select
+#. Choices
+#: ../interchange.templates:56
+msgid "Apache"
+msgstr ""
+
+#. Type: select
 #. Description
-#: ../interchange.templates:57
-msgid "Static HTML files location:"
+#: ../interchange.templates:58
+msgid "Which webserver are you running ?"
 msgstr ""
 
-#. Type: string
+#. Type: select
 #. Description
-#: ../interchange.templates:57
-msgid "Catalog installations need a directory where HTML files can be placed."
+#: ../interchange.templates:58
+msgid ""
+"This information is necessary for the makecat script. Please specify which "
+"webserver you want to use for your Interchange applications."
 msgstr ""
 
-#. Type: boolean
+#. Type: string
 #. Description
-#: ../interchange.templates:63
-msgid "Enable debug mode?"
+#: ../interchange.templates:65
+msgid "Static HTML files location:"
 msgstr ""
 
-#. Type: boolean
+#. Type: string
 #. Description
-#: ../interchange.templates:63
-msgid ""
-"Debug mode is only useful if you modified the Interchange sources "
-"accordingly."
+#: ../interchange.templates:65
+msgid "Catalog installations need a directory where HTML files can be placed."
 msgstr ""
 
 #. Type: string
 #. Description
-#: ../interchange.templates:70
+#: ../interchange.templates:71
 msgid "Directory for GnuPG public keyring:"
 msgstr ""
 
 #. Type: string
 #. Description
-#: ../interchange.templates:70
+#: ../interchange.templates:71
 msgid ""
 "For enhanced security, credit card information retrieved from customers will "
 "be encrypted and mailed to the shop owner instead of storing it on the "
@@ -278,26 +340,26 @@
 
 #. Type: string
 #. Description
-#: ../interchange.templates:70
+#: ../interchange.templates:71
 msgid ""
 "Please choose the directory Interchange uses for the GnuPG public keyring."
 msgstr ""
 
 #. Type: select
 #. Choices
-#: ../interchange.templates:80
+#: ../interchange.templates:81
 msgid "low, high, rpc"
 msgstr ""
 
 #. Type: select
 #. Description
-#: ../interchange.templates:82
+#: ../interchange.templates:83
 msgid "Set of server parameters:"
 msgstr ""
 
 #. Type: select
 #. Description
-#: ../interchange.templates:82
+#: ../interchange.templates:83
 msgid ""
 "You can choose different sets of server parameters. Any store based on the "
 "foundation demo will change its behaviour too. If rpc is selected, the "
@@ -306,13 +368,13 @@
 
 #. Type: boolean
 #. Description
-#: ../interchange.templates:90
+#: ../interchange.templates:91
 msgid "Enable the FullURL directive?"
 msgstr ""
 
 #. Type: boolean
 #. Description
-#: ../interchange.templates:90
+#: ../interchange.templates:91
 msgid ""
 "This setting determines if the whole URL is considered while checking for "
 "the corresponding catalog."
@@ -320,13 +382,13 @@
 
 #. Type: note
 #. Description
-#: ../interchange.templates:96
+#: ../interchange.templates:97
 msgid "SOAP server not available"
 msgstr ""
 
 #. Type: note
 #. Description
-#: ../interchange.templates:96
+#: ../interchange.templates:97
 msgid ""
 "Because the Perl module SOAP::Lite is not installed, you are unable to run "
 "the Interchange SOAP server. To change this, install the libsoap-lite-perl "
@@ -335,25 +397,25 @@
 
 #. Type: boolean
 #. Description
-#: ../interchange.templates:104
+#: ../interchange.templates:105
 msgid "Enable the SOAP server?"
 msgstr ""
 
 #. Type: boolean
 #. Description
-#: ../interchange.templates:104
+#: ../interchange.templates:105
 msgid "This setting determines if the SOAP server is started or not."
 msgstr ""
 
 #. Type: boolean
 #. Description
-#: ../interchange.templates:110
+#: ../interchange.templates:111
 msgid "Enable robots settings?"
 msgstr ""
 
 #. Type: boolean
 #. Description
-#: ../interchange.templates:110
+#: ../interchange.templates:111
 msgid ""
 "The Interchange Debian package uses a separate configuration file /etc/"
 "interchange/robots.cfg for the directives RobotUA, RobotIP and RobotHost. It "
@@ -363,13 +425,13 @@
 
 #. Type: note
 #. Description
-#: ../interchange.templates:118
+#: ../interchange.templates:119
 msgid "Important Perl Incompatibility"
 msgstr ""
 
 #. Type: note
 #. Description
-#: ../interchange.templates:118
+#: ../interchange.templates:119
 msgid ""
 "The authors of Interchange strongly disencourage the use of their software "
 "on top of a thread enabled Perl. It is likely to cause serious problems, "1.1.2.1  +339 -204 interchange/debian/po/vi.po


rev 1.1.2.1, prev_rev 1.1
Index: vi.po
===================================================================
RCS file: /var/cvs/interchange/debian/po/vi.po,v
retrieving revision 1.1
retrieving revision 1.1.2.1
diff -u -r1.1 -r1.1.2.1
--- vi.po	8 Nov 2005 12:53:34 -0000	1.1
+++ vi.po	17 May 2006 11:43:52 -0000	1.1.2.1
@@ -6,7 +6,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: interchange 5.2.0-2\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2004-02-28 20:38-0800\n"
+"POT-Creation-Date: 2006-05-17 13:41+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2005-06-04 23:19+0930\n"
 "Last-Translator: Clytie Siddall <clytie at riverland.net.au>\n"
 "Language-Team: Vietnamese <gnomevi-list at lists.sourceforge.net>\n"
@@ -15,352 +15,467 @@
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "Plural-Forms: nplurals=1; plural=0\n"
 
-#.Type: boolean
-#.Description
-#:../interchange-cat-foundation.templates:4
+#. Type: boolean
+#. Description
+#: ../interchange-cat-standard.templates:4
 msgid "Create the Interchange demo catalog?"
 msgstr "Tạo phân loại chứng minh Interchange (trao đổi lẫn nhau) không?"
 
-#.Type: boolean
-#.Description
-#:../interchange-cat-foundation.templates:4
+#. Type: boolean
+#. Description
+#: ../interchange-cat-standard.templates:4
+#, fuzzy
 msgid ""
-"Whether to install the demo catalog from the foundation template or let you "
+"Whether to install the demo catalog from the standard template or let you "
 "manually install it with makecat."
-msgstr "Nên cài đặt phân loại chứng minh từ mẫu cơ bản, hoặc tự cài đặt nó dùng «makecat»?"
-
-#.Type: boolean
-#.Description
-#:../interchange-cat-foundation.templates:11
+msgstr ""
+"Nên cài đặt phân loại chứng minh từ mẫu cơ bản, hoặc tự cài đặt nó dùng "
+"«makecat»?"
+
+#. Type: boolean
+#. Description
+#: ../interchange-cat-standard.templates:11
 msgid "Remove demo catalog on package purge?"
 msgstr "Loại bỏ phân loại chứng minh khi tẩy gói tin này không?"
 
-#.Type: boolean
-#.Description
-#:../interchange-cat-foundation.templates:11
+#. Type: boolean
+#. Description
+#: ../interchange-cat-standard.templates:11
 msgid ""
 "Should all files belonging to the Interchange demo catalog removed when you "
 "purge this package, e.g. with dpkg --purge or apt-get remove --purge ?"
-msgstr "Nên loại bỏ mọi tập tin thuộc về phân loại chứng minh Interchange khi bạn tẩy gói tin này (v.d. dùng «dpkg --purge» «apt-get remove --purge») không?"
-
-#.Type: select
-#.Choices
-#:../interchange-cat-foundation.templates:17
+msgstr ""
+"Nên loại bỏ mọi tập tin thuộc về phân loại chứng minh Interchange khi bạn "
+"tẩy gói tin này (v.d. dùng «dpkg --purge» «apt-get remove --purge») không?"
+
+#. Type: select
+#. Choices
+#: ../interchange-cat-standard.templates:17
 msgid "always, ask, never"
 msgstr "luôn, xin hỏi, không bao giờ,"
 
-#.Type: select
-#.Description
-#:../interchange-cat-foundation.templates:19
+#. Type: select
+#. Description
+#: ../interchange-cat-standard.templates:19
 msgid "Policy for replacing existing demo catalogs:"
 msgstr "Chính thức về thay thế phân loại chứng minh đã có:"
 
-#.Type: select
-#.Description
-#:../interchange-cat-foundation.templates:19
+#. Type: select
+#. Description
+#: ../interchange-cat-standard.templates:19
 msgid ""
 "Whether to silently replace an existing demo catalog installation, ask for a "
 "confirmation or never touch an existing installation."
-msgstr "Nên thay thế một bản cài đặt phân loại chứng minh đã có một cách im (không thông báo gì), xin hỏi bạn xác nhận, hoặc không bao giờ sửa đổi một bản cài đặt đã có?"
-
-#.Type: boolean
-#.Description
-#:../interchange-cat-foundation.templates:26
+msgstr ""
+"Nên thay thế một bản cài đặt phân loại chứng minh đã có một cách im (không "
+"thông báo gì), xin hỏi bạn xác nhận, hoặc không bao giờ sửa đổi một bản cài "
+"đặt đã có?"
+
+#. Type: boolean
+#. Description
+#: ../interchange-cat-standard.templates:26
 msgid "Replace the Interchange demo catalog?"
 msgstr "Thay thế phân loại chứng minh Interchange không?"
 
-#.Type: boolean
-#.Description
-#:../interchange-cat-foundation.templates:26
+#. Type: boolean
+#. Description
+#: ../interchange-cat-standard.templates:26
 msgid "There seems to already exist an Interchange demo catalog."
 msgstr "Hình như có một phân loại chứng minh Interchange rồi."
 
-#.Type: string
-#.Description
-#:../interchange-cat-foundation.templates:32
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../interchange-cat-standard.templates:32
+#, fuzzy
+msgid "Virtual host for the demo catalog ?"
+msgstr "Tạo phân loại chứng minh Interchange (trao đổi lẫn nhau) không?"
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../interchange-cat-standard.templates:32
+msgid ""
+"You are running Interchange with \"FullURL\" enabled. Please specify the "
+"virtual host for the demo catalog."
+msgstr ""
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../interchange-cat-standard.templates:38
 msgid "Username for this catalog's administration:"
 msgstr "Tên người dùng để quản lý phân loại này:"
 
-#.Type: string
-#.Description
-#:../interchange-cat-foundation.templates:32
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../interchange-cat-standard.templates:38
 msgid ""
 "Please provide an username for administering the demo catalog. The username "
 "must be at least 2 characters long and only contain letters, digits, "
 "underscore, @ or the dot as characters."
-msgstr "Hãy cung cấp một tên người dùng để quản lý phân loại chứng minh ấy. Tên người dùng phải có ít nhất 2 ký tự và chỉ cho phép chứa chữ, số, dấu_gạch, dấu @-còng hay dấu.chấm là ký tự."
-
-#.Type: password
-#.Description
-#:../interchange-cat-foundation.templates:40
+msgstr ""
+"Hãy cung cấp một tên người dùng để quản lý phân loại chứng minh ấy. Tên "
+"người dùng phải có ít nhất 2 ký tự và chỉ cho phép chứa chữ, số, dấu_gạch, "
+"dấu @-còng hay dấu.chấm là ký tự."
+
+#. Type: password
+#. Description
+#: ../interchange-cat-standard.templates:46
 msgid "Password for this catalog's administration:"
 msgstr "Mật khẩu để quản lý phân loại này:"
 
-#.Type: password
-#.Description
-#:../interchange-cat-foundation.templates:40
+#. Type: password
+#. Description
+#: ../interchange-cat-standard.templates:46
+#, fuzzy
 msgid ""
-"Please provide a password for administering the foundation demo catalog. "
+"Please provide a password for administering the standard demo catalog. "
 "Choose one which can not be easily guessed. Default is pass. The password "
 "must be at least 4 characters long and only contain letters, digits, "
 "underscore @ or the dot as characters."
-msgstr "Hãy cung cấp một mật khẩu để quản lý phân loại chứng minh cơ bản ấy. Hãy chọn một điều khó đoán. Mặc định là «pass». Mật khẩu ấy phải có ít nhất 4 ký tự và chỉ cho phép chứa chữ, số, dấu_gạch, dấu @-còng hay dấu.chấm là ký tự."
-
-#.Type: boolean
-#.Description
-#:../interchange-cat-foundation.templates:49
+msgstr ""
+"Hãy cung cấp một mật khẩu để quản lý phân loại chứng minh cơ bản ấy. Hãy "
+"chọn một điều khó đoán. Mặc định là «pass». Mật khẩu ấy phải có ít nhất 4 ký "
+"tự và chỉ cho phép chứa chữ, số, dấu_gạch, dấu @-còng hay dấu.chấm là ký tự."
+
+#. Type: boolean
+#. Description
+#: ../interchange-cat-standard.templates:55
 msgid "Enable demo mode?"
 msgstr "Bật chế độ chứng minh không?"
 
-#.Type: multiselect
-#.Description
-#:../interchange-cat-foundation.templates:54
+#. Type: multiselect
+#. Description
+#: ../interchange-cat-standard.templates:60
 msgid "Additional locales for the storefront:"
 msgstr "Miền địa phương thêm cho mặt hàng:"
 
-#.Type: multiselect
-#.Description
-#:../interchange-cat-foundation.templates:54
+#. Type: multiselect
+#. Description
+#: ../interchange-cat-standard.templates:60
 msgid ""
 "The Interchange demo catalog is able to display the storefront in a number "
 "of different languages. Each selected locale will increase the memory "
 "footprint of the Interchange server processes, so it is recommended to "
 "choose only locales which are really needed."
-msgstr "Phân loại chứng minh Interchange có thể hiển thị mặt hàng bằng một số ngôn ngữ khác. Mỗi miền địa phương đã chọn ở đây thì sẽ tăng cỡ dấu chân bộ nhớ của những tiến trình của trình phục vụ Interchange địa phương, vì vậy khuyến khích bạn chọn chỉ những miền địa phương cần đến."
-
-#.Type: select
-#.Description
-#:../interchange-cat-foundation.templates:64
+msgstr ""
+"Phân loại chứng minh Interchange có thể hiển thị mặt hàng bằng một số ngôn "
+"ngữ khác. Mỗi miền địa phương đã chọn ở đây thì sẽ tăng cỡ dấu chân bộ nhớ "
+"của những tiến trình của trình phục vụ Interchange địa phương, vì vậy khuyến "
+"khích bạn chọn chỉ những miền địa phương cần đến."
+
+#. Type: select
+#. Description
+#: ../interchange-cat-standard.templates:70
 msgid "Default locale for the storefront:"
 msgstr "Miền địa phương mặc định cho mặt hàng:"
 
-#.Type: select
-#.Description
-#:../interchange-cat-foundation.templates:64
+#. Type: select
+#. Description
+#: ../interchange-cat-standard.templates:70
 msgid "Please select the default locale for the Interchange demo catalog."
-msgstr "Hãy chọn miền địa phương mặc định cho phân loại chứng minh Interchannge."
+msgstr ""
+"Hãy chọn miền địa phương mặc định cho phân loại chứng minh Interchannge."
 
-#.Type: select
-#.Choices
-#:../interchange.templates:3
+#. Type: select
+#. Choices
+#: ../interchange-cat-standard.templates:75
+msgid "PostgreSQL"
+msgstr ""
+
+#. Type: select
+#. Choices
+#: ../interchange-cat-standard.templates:75
+msgid "MySQL"
+msgstr ""
+
+#. Type: select
+#. Description
+#: ../interchange-cat-standard.templates:77
+msgid "Which DBMS should be used for the demo catalog ?"
+msgstr ""
+
+#. Type: select
+#. Description
+#: ../interchange-cat-standard.templates:77
+msgid "Please select the database type."
+msgstr ""
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../interchange-cat-standard.templates:83
+msgid "Database name"
+msgstr ""
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../interchange-cat-standard.templates:83
+#, fuzzy
+msgid "Please select the name of the database."
+msgstr ""
+"Hãy chọn miền địa phương mặc định cho phân loại chứng minh Interchannge."
+
+#. Type: select
+#. Choices
+#: ../interchange.templates:3
 msgid "unix mode, internet mode, both"
 msgstr "chế độ Unix, chế độ Mạng, cả hai điều"
 
-#.Type: select
-#.Description
-#:../interchange.templates:5
+#. Type: select
+#. Description
+#: ../interchange.templates:5
 msgid "Start mode:"
 msgstr "Chế độ bắt đầu:"
 
-#.Type: select
-#.Description
-#:../interchange.templates:5
+#. Type: select
+#. Description
+#: ../interchange.templates:5
 msgid ""
 "Unix mode is is the most secure way to run Interchange, for there is no way "
 "for systems on the internet to interact with the Interchange server."
-msgstr "Chế độ Unix là cách bảo mật nhất để chạy Interchange, vì không cho phép hệ thống trên Mạng cách nào tương tác với trình phục vụ Interchange. "
-
-#.Type: string
-#.Description
-#:../interchange.templates:12
+msgstr ""
+"Chế độ Unix là cách bảo mật nhất để chạy Interchange, vì không cho phép hệ "
+"thống trên Mạng cách nào tương tác với trình phục vụ Interchange. "
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../interchange.templates:12
 msgid "Username to run the server as:"
 msgstr "Tên người dùng sẽ chạy trình phục vụ ấy:"
 
-#.Type: string
-#.Description
-#:../interchange.templates:12
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../interchange.templates:12
 msgid ""
 "This determines the user for the interchange server and for file "
 "permissions. Please note that using another user has serious security "
 "implications. Don't choose root, it is not recommended and will be discarded "
 "anyway."
-msgstr "Tùy chọn này quyết định người dùng cho trình phục vụ Interchange và cho quyền truy cập tập tin. Hãy ghi chú rằng sử dụng một người dùng khác ở đây thì rất rủi ro bảo mật. Đừng chọn người dùng chủ (root) vì không khuyên tùy chọn ấy và sẽ hủy nó bằng mọi giá."
-
-#.Type: boolean
-#.Description
-#:../interchange.templates:21
+msgstr ""
+"Tùy chọn này quyết định người dùng cho trình phục vụ Interchange và cho "
+"quyền truy cập tập tin. Hãy ghi chú rằng sử dụng một người dùng khác ở đây "
+"thì rất rủi ro bảo mật. Đừng chọn người dùng chủ (root) vì không khuyên tùy "
+"chọn ấy và sẽ hủy nó bằng mọi giá."
+
+#. Type: boolean
+#. Description
+#: ../interchange.templates:21
 msgid "Create the user ${USER}?"
 msgstr "Tạo người dùng ${USER} không?"
 
-#.Type: note
-#.Description
-#:../interchange.templates:25
+#. Type: note
+#. Description
+#: ../interchange.templates:25
 msgid ""
 "You have been warned. Either choose an appropriate user or stay with the "
 "default."
-msgstr "Bạn đã được cảnh báo rồi. Hoặc chọn một người dùng thích hợp, hoặc sử dụng mặc định."
-
-#.Type: string
-#.Description
-#:../interchange.templates:32
+msgstr ""
+"Bạn đã được cảnh báo rồi. Hoặc chọn một người dùng thích hợp, hoặc sử dụng "
+"mặc định."
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../interchange.templates:32
 msgid "Group name to run the server as:"
 msgstr "Tên nhóm sẽ chạy trình phục vụ ấy:"
 
-#.Type: string
-#.Description
-#:../interchange.templates:32
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../interchange.templates:32
 msgid ""
 "This determines the group for the interchange server and for file "
 "permissions. Please note that using another user has serious security "
 "implications. Don't choose root, it is not recommended and will be discarded "
 "anyway."
-msgstr "Tùy chọn này quyết định nhóm cho trình phục vụ Interchange và cho quyền truy cập tập tin. Hãy ghi chú rằng sử dụng một người dùng khác ở đây thì rất rủi ro bảo mật. Đừng chọn người dùng chủ (root) vì không khuyên tùy chọn ấy và sẽ hủy nó bằng mọi giá."
-
-#.Type: note
-#.Description
-#:../interchange.templates:40
+msgstr ""
+"Tùy chọn này quyết định nhóm cho trình phục vụ Interchange và cho quyền truy "
+"cập tập tin. Hãy ghi chú rằng sử dụng một người dùng khác ở đây thì rất rủi "
+"ro bảo mật. Đừng chọn người dùng chủ (root) vì không khuyên tùy chọn ấy và "
+"sẽ hủy nó bằng mọi giá."
+
+#. Type: note
+#. Description
+#: ../interchange.templates:40
 msgid "Impossible to run interchange as root !"
 msgstr "••• Không cho phép chạy Interchange với tư cách người chủ. •••"
 
-#.Type: note
-#.Description
-#:../interchange.templates:40
+#. Type: note
+#. Description
+#: ../interchange.templates:40
 msgid ""
 "You have been warned. Either choose an appropriate group or stay with the "
 "default."
-msgstr "Bạn đã được cảnh báo rồi. Hoặc chọn một nhóm thích hợp, hoặc sử dụng mặc định."
-
-#.Type: boolean
-#.Description
-#:../interchange.templates:47
+msgstr ""
+"Bạn đã được cảnh báo rồi. Hoặc chọn một nhóm thích hợp, hoặc sử dụng mặc "
+"định."
+
+#. Type: boolean
+#. Description
+#: ../interchange.templates:47
 msgid "Create the group ${GROUP}?"
 msgstr "Tạo nhóm ${GROUP} không?"
 
-#.Type: string
-#.Description
-#:../interchange.templates:57
+#. Type: select
+#. Choices
+#: ../interchange.templates:56
+msgid "Apache2"
+msgstr ""
+
+#. Type: select
+#. Choices
+#: ../interchange.templates:56
+msgid "Apache"
+msgstr ""
+
+#. Type: select
+#. Description
+#: ../interchange.templates:58
+msgid "Which webserver are you running ?"
+msgstr ""
+
+#. Type: select
+#. Description
+#: ../interchange.templates:58
+msgid ""
+"This information is necessary for the makecat script. Please specify which "
+"webserver you want to use for your Interchange applications."
+msgstr ""
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../interchange.templates:65
 msgid "Static HTML files location:"
 msgstr "Ví trị của tập tin HTML tĩnh:"
 
-#.Type: string
-#.Description
-#:../interchange.templates:57
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../interchange.templates:65
 msgid "Catalog installations need a directory where HTML files can be placed."
 msgstr "Bản cài đặt phân loại cần một thư mục nơi có thể để tập tin HTML."
 
-#.Type: boolean
-#.Description
-#:../interchange.templates:63
-msgid "Enable debug mode?"
-msgstr "Bật chế độ gỡ lỗi không?"
-
-#.Type: boolean
-#.Description
-#:../interchange.templates:63
-msgid ""
-"Debug mode is only useful if you modified the Interchange sources "
-"accordingly."
-msgstr "Chế độ gỡ lỗi chỉ hữu ích nếu bạn đã sửa đổi mã nguồn Interchange cho phù hợp rồi."
-
-#.Type: string
-#.Description
-#:../interchange.templates:70
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../interchange.templates:71
 msgid "Directory for GnuPG public keyring:"
 msgstr "Thư mục cho vòng chìa khóa công GnuPG:"
 
-#.Type: string
-#.Description
-#:../interchange.templates:70
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../interchange.templates:71
 msgid ""
 "For enhanced security, credit card information retrieved from customers will "
 "be encrypted and mailed to the shop owner instead of storing it on the "
 "server."
-msgstr "Để tăng cường bảo mật, mọi thông tin về thẻ tín dụng mà người khách đã cung cấp thì sẽ được mật mã hóa và gửi trong thư cho người chủ hàng, thay vào lưu nó trên máy phục vụ."
-
-#.Type: string
-#.Description
-#:../interchange.templates:70
+msgstr ""
+"Để tăng cường bảo mật, mọi thông tin về thẻ tín dụng mà người khách đã cung "
+"cấp thì sẽ được mật mã hóa và gửi trong thư cho người chủ hàng, thay vào lưu "
+"nó trên máy phục vụ."
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../interchange.templates:71
 msgid ""
 "Please choose the directory Interchange uses for the GnuPG public keyring."
-msgstr "Hãy chọn thư mục mà Interchange sẽ sử dụng cho vòng chìa khóa công GnuPG:"
+msgstr ""
+"Hãy chọn thư mục mà Interchange sẽ sử dụng cho vòng chìa khóa công GnuPG:"
 
-#.Type: select
-#.Choices
-#:../interchange.templates:80
+#. Type: select
+#. Choices
+#: ../interchange.templates:81
 msgid "low, high, rpc"
 msgstr "thấp, cao, RPC"
 
-#.Type: select
-#.Description
-#:../interchange.templates:82
+#. Type: select
+#. Description
+#: ../interchange.templates:83
 msgid "Set of server parameters:"
 msgstr "Bộ tham số máy phục vụ"
 
-#.Type: select
-#.Description
-#:../interchange.templates:82
+#. Type: select
+#. Description
+#: ../interchange.templates:83
 msgid ""
 "You can choose different sets of server parameters. Any store based on the "
 "foundation demo will change its behaviour too. If rpc is selected, the "
 "Interchange server will run in PreFork mode."
-msgstr "Bạn có thể chọn một số bộ tham số khác cho máy phục vụ. Thì hàng nào đựa vào chứng minh cơ bản sẽ cũng thay đổi hành vi. Nếu chọn RPC thì máy phục vụ Interchange sẽ chạy trong chế độ PreFork."
-
-#.Type: boolean
-#.Description
-#:../interchange.templates:90
+msgstr ""
+"Bạn có thể chọn một số bộ tham số khác cho máy phục vụ. Thì hàng nào đựa vào "
+"chứng minh cơ bản sẽ cũng thay đổi hành vi. Nếu chọn RPC thì máy phục vụ "
+"Interchange sẽ chạy trong chế độ PreFork."
+
+#. Type: boolean
+#. Description
+#: ../interchange.templates:91
 msgid "Enable the FullURL directive?"
 msgstr "Bật chỉ thị FullURL không?"
 
-#.Type: boolean
-#.Description
-#:../interchange.templates:90
+#. Type: boolean
+#. Description
+#: ../interchange.templates:91
 msgid ""
 "This setting determines if the whole URL is considered while checking for "
 "the corresponding catalog."
-msgstr "Thiết lập này quyết định nếu sẽ tra cứu toàn địa chỉ Mạng khi kiểm tra phân loại tương ứng."
-
-#.Type: note
-#.Description
-#:../interchange.templates:96
+msgstr ""
+"Thiết lập này quyết định nếu sẽ tra cứu toàn địa chỉ Mạng khi kiểm tra phân "
+"loại tương ứng."
+
+#. Type: note
+#. Description
+#: ../interchange.templates:97
 msgid "SOAP server not available"
 msgstr "Máy phục vụ SOAP chưa sẵn sàng."
 
-#.Type: note
-#.Description
-#:../interchange.templates:96
+#. Type: note
+#. Description
+#: ../interchange.templates:97
 msgid ""
 "Because the Perl module SOAP::Lite is not installed, you are unable to run "
 "the Interchange SOAP server. To change this, install the libsoap-lite-perl "
 "Debian package and run interchangeconfig SOAP=1."
-msgstr "Vì chưa cài đặt mô-đun Perl SOAP::Lite, lúc này bạn không thể chạy máy phục vụ SOAP Interchange. Để sửa đổi trường hợp này, bạn có thể cài đặt gói tin «libsoap-lite-perl» rồi chạy «interchangeconfig SOAP=1»."
-
-#.Type: boolean
-#.Description
-#:../interchange.templates:104
+msgstr ""
+"Vì chưa cài đặt mô-đun Perl SOAP::Lite, lúc này bạn không thể chạy máy phục "
+"vụ SOAP Interchange. Để sửa đổi trường hợp này, bạn có thể cài đặt gói tin "
+"«libsoap-lite-perl» rồi chạy «interchangeconfig SOAP=1»."
+
+#. Type: boolean
+#. Description
+#: ../interchange.templates:105
 msgid "Enable the SOAP server?"
 msgstr "Bật máy phục vụ SOAP không?"
 
-#.Type: boolean
-#.Description
-#:../interchange.templates:104
+#. Type: boolean
+#. Description
+#: ../interchange.templates:105
 msgid "This setting determines if the SOAP server is started or not."
 msgstr "Thiết lập quyết định nếu khởi động máy phục vụ SOAP hay không."
 
-#.Type: boolean
-#.Description
-#:../interchange.templates:110
+#. Type: boolean
+#. Description
+#: ../interchange.templates:111
 msgid "Enable robots settings?"
 msgstr "Bật thiết lập rô-bốt không?"
 
-#.Type: boolean
-#.Description
-#:../interchange.templates:110
+#. Type: boolean
+#. Description
+#: ../interchange.templates:111
 msgid ""
 "The Interchange Debian package uses a separate configuration file /etc/"
 "interchange/robots.cfg for the directives RobotUA, RobotIP and RobotHost. It "
 "is recommended to include these settings so that Interchange can distinguish "
 "between robots and ordinary users."
-msgstr "Gói tin Debian tên Interchange dùng một tập tin cấu hình riêng «/etc/interchange/robots.cfg» cho những chỉ thị «RobotUA», «RobotIP» và «RobotHost». Khuyên khích bạn bao gồm những thiết lập này, để cho phép Interchange phân biệt giữa rô-bốt và người dùng thường."
-
-#.Type: note
-#.Description
-#:../interchange.templates:118
+msgstr ""
+"Gói tin Debian tên Interchange dùng một tập tin cấu hình riêng «/etc/"
+"interchange/robots.cfg» cho những chỉ thị «RobotUA», «RobotIP» và "
+"«RobotHost». Khuyên khích bạn bao gồm những thiết lập này, để cho phép "
+"Interchange phân biệt giữa rô-bốt và người dùng thường."
+
+#. Type: note
+#. Description
+#: ../interchange.templates:119
 msgid "Important Perl Incompatibility"
 msgstr "Trường hợp không tương thích với Perl quan trọng"
 
-#.Type: note
-#.Description
-#:../interchange.templates:118
+#. Type: note
+#. Description
+#: ../interchange.templates:119
 msgid ""
 "The authors of Interchange strongly disencourage the use of their software "
 "on top of a thread enabled Perl. It is likely to cause serious problems, "
@@ -368,20 +483,40 @@
 "Interchange servers. The development team asserts that the thread-safeness "
 "of Perl and the bunch of modules Interchange uses can hardly be relied upon. "
 "Please use this package only for testing and debugging purposes."
-msgstr "Những tác giả của Interchange khuyến khích một cách mạnh mọi người dùng không sử dụng phần mềm họ trên một mạch có Perl bật. Nó rất có thể sẽ gây ra vấn đề lớn, và sẽ không có kết quả tốt nào cho máy phục vụ Interchange. Nhóm phát triển xác nhận rằng bạn không thể nhờ hành vi của Perl với mạch và những mô-đun mà Interchange dùng. Hãy sử dùng gói tin này •chỉ• cho mục đích gỡ lỗi và kiểm tra."
-
-#.Type: select
-#.Description
-#:../interchange-ui.templates:5
+msgstr ""
+"Những tác giả của Interchange khuyến khích một cách mạnh mọi người dùng "
+"không sử dụng phần mềm họ trên một mạch có Perl bật. Nó rất có thể sẽ gây ra "
+"vấn đề lớn, và sẽ không có kết quả tốt nào cho máy phục vụ Interchange. Nhóm "
+"phát triển xác nhận rằng bạn không thể nhờ hành vi của Perl với mạch và "
+"những mô-đun mà Interchange dùng. Hãy sử dùng gói tin này •chỉ• cho mục đích "
+"gỡ lỗi và kiểm tra."
+
+#. Type: select
+#. Description
+#: ../interchange-ui.templates:5
 msgid "Default language for user interface:"
 msgstr "Ngôn ngữ mặc định cho giao diện người dùng:"
 
-#.Type: select
-#.Description
-#:../interchange-ui.templates:5
+#. Type: select
+#. Description
+#: ../interchange-ui.templates:5
 msgid ""
 "The administration interface for Interchange catalogs, called UI, has been "
 "translated to Danish (da_DK), Dutch (nl_NL), German (de_DE), Italian (it_IT) "
 "and Swedish (sv_SE). You can choose the default language here. Any user may "
 "change this default at login time."
-msgstr "Giao diện quản lý cho phân loại Interchange, được gọi là UI, đã được dịch sang tiếng Đan-mạch (da-DK), tiếng Hoà-lan (nl-NL), tiếng Đức (de-DE), tiếng Ý (it-IT) và tiếng Thụy-điển (sv-SE). Ở đây thì bạn có thể chọn ngôn ngữ mặc định. Bất cứ người dùng có thể sửa đổi mặc định này khi đăng nhập."
+msgstr ""
+"Giao diện quản lý cho phân loại Interchange, được gọi là UI, đã được dịch "
+"sang tiếng Đan-mạch (da-DK), tiếng Hoà-lan (nl-NL), tiếng Đức (de-DE), tiếng "
+"Ý (it-IT) và tiếng Thụy-điển (sv-SE). Ở đây thì bạn có thể chọn ngôn ngữ mặc "
+"định. Bất cứ người dùng có thể sửa đổi mặc định này khi đăng nhập."
+
+#~ msgid "Enable debug mode?"
+#~ msgstr "Bật chế độ gỡ lỗi không?"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Debug mode is only useful if you modified the Interchange sources "
+#~ "accordingly."
+#~ msgstr ""
+#~ "Chế độ gỡ lỗi chỉ hữu ích nếu bạn đã sửa đổi mã nguồn Interchange cho phù "
+#~ "hợp rồi."
More information about the interchange-cvs mailing list