[interchange-cvs] interchange - racke modified 2 files

interchange-cvs at icdevgroup.org interchange-cvs at icdevgroup.org
Sun Oct 8 10:32:13 EDT 2006


User:   racke
Date:   2006-10-08 14:32:13 GMT
Modified: debian  Tag: STABLE_5_4-branch changelog
Modified: debian/po Tag: STABLE_5_4-branch cs.po
Log:
updated Czech translation of Debconf templates (Closes: #391541, thanks
to Martin Sín <martin.sin at seznam.cz>)

Revision Changes  Path
No          revisionNo          revision2.67.2.10 +2 -0   interchange/debian/changelog


rev 2.67.2.10, prev_rev 2.67.2.9
Index: changelog
===================================================================
RCS file: /var/cvs/interchange/debian/changelog,v
retrieving revision 2.67.2.9
retrieving revision 2.67.2.10
diff -u -r2.67.2.9 -r2.67.2.10
--- changelog	2 Jul 2006 15:15:36 -0000	2.67.2.9
+++ changelog	8 Oct 2006 14:32:13 -0000	2.67.2.10
@@ -2,6 +2,8 @@
 
  * updated Swedish translation of Debconf templates (Closes: #375916,
   thanks to Daniel Nylander <yeager at lidkoping.net>)
+ * updated Czech translation of Debconf templates (Closes: #391541, thanks
+  to Martin Sín <martin.sin at seznam.cz>)
 
 -- Stefan Hornburg (Racke) <racke at linuxia.de> Sun, 2 Jul 2006 17:14:47 +0200
 No          revisionNo          revision1.1.2.2  +90 -88  interchange/debian/po/cs.po


rev 1.1.2.2, prev_rev 1.1.2.1
Index: cs.po
===================================================================
RCS file: /var/cvs/interchange/debian/po/cs.po,v
retrieving revision 1.1.2.1
retrieving revision 1.1.2.2
diff -u -r1.1.2.1 -r1.1.2.2
--- cs.po	17 May 2006 11:43:52 -0000	1.1.2.1
+++ cs.po	8 Oct 2006 14:32:13 -0000	1.1.2.2
@@ -13,11 +13,11 @@
 #
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: interchange 5.2.0-2\n"
+"Project-Id-Version: interchange 5.4.1-1\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2006-05-17 13:41+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2005-06-26 14:08+0200\n"
-"Last-Translator: Martin Sin <martin.sin at katalog.cz>\n"
+"POT-Creation-Date: 2006-09-09 12:40-0600\n"
+"PO-Revision-Date: 2006-10-06 21:21+0200\n"
+"Last-Translator: Martin Sin <martin.sin at zshk.cz>\n"
 "Language-Team: Czech <debian-l10n-czech at lists.debian.org>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
@@ -25,30 +25,29 @@
 
 #. Type: boolean
 #. Description
-#: ../interchange-cat-standard.templates:4
+#: ../interchange-cat-standard.templates:1001
 msgid "Create the Interchange demo catalog?"
 msgstr "Vytvořit ukázkový katalog programu Interchange?"
 
 #. Type: boolean
 #. Description
-#: ../interchange-cat-standard.templates:4
-#, fuzzy
+#: ../interchange-cat-standard.templates:1001
 msgid ""
 "Whether to install the demo catalog from the standard template or let you "
 "manually install it with makecat."
 msgstr ""
-"Nainstalovat ze základní šablony ukázkový katalog, nebo si ho přejete "
-"vytvořit ručně pomocí makecat?"
+"Zda nainstalovat ukázkový katalog ze standardní šablony, nebo provést "
+"jeho instalaci ručně, pomocí makecat."
 
 #. Type: boolean
 #. Description
-#: ../interchange-cat-standard.templates:11
+#: ../interchange-cat-standard.templates:2001
 msgid "Remove demo catalog on package purge?"
 msgstr "Smazat ukázkový katalog při odstranění balíčku?"
 
 #. Type: boolean
 #. Description
-#: ../interchange-cat-standard.templates:11
+#: ../interchange-cat-standard.templates:2001
 msgid ""
 "Should all files belonging to the Interchange demo catalog removed when you "
 "purge this package, e.g. with dpkg --purge or apt-get remove --purge ?"
@@ -58,19 +57,19 @@
 
 #. Type: select
 #. Choices
-#: ../interchange-cat-standard.templates:17
+#: ../interchange-cat-standard.templates:3001
 msgid "always, ask, never"
 msgstr "vždy, zeptat se, nikdy"
 
 #. Type: select
 #. Description
-#: ../interchange-cat-standard.templates:19
+#: ../interchange-cat-standard.templates:3002
 msgid "Policy for replacing existing demo catalogs:"
 msgstr "Politika odstranění stávajících ukázkových katalogů:"
 
 #. Type: select
 #. Description
-#: ../interchange-cat-standard.templates:19
+#: ../interchange-cat-standard.templates:3002
 msgid ""
 "Whether to silently replace an existing demo catalog installation, ask for a "
 "confirmation or never touch an existing installation."
@@ -80,40 +79,41 @@
 
 #. Type: boolean
 #. Description
-#: ../interchange-cat-standard.templates:26
+#: ../interchange-cat-standard.templates:4001
 msgid "Replace the Interchange demo catalog?"
 msgstr "Odstranit ukázkový katalog Interchange?"
 
 #. Type: boolean
 #. Description
-#: ../interchange-cat-standard.templates:26
+#: ../interchange-cat-standard.templates:4001
 msgid "There seems to already exist an Interchange demo catalog."
 msgstr "Zdá se, že ukázkový katalog Interchange již existuje."
 
 #. Type: string
 #. Description
-#: ../interchange-cat-standard.templates:32
-#, fuzzy
+#: ../interchange-cat-standard.templates:5001
 msgid "Virtual host for the demo catalog ?"
-msgstr "Vytvořit ukázkový katalog programu Interchange?"
+msgstr "Virtuální počítač pro demo katalogu?"
 
 #. Type: string
 #. Description
-#: ../interchange-cat-standard.templates:32
+#: ../interchange-cat-standard.templates:5001
 msgid ""
 "You are running Interchange with \"FullURL\" enabled. Please specify the "
 "virtual host for the demo catalog."
 msgstr ""
+"Interchange spouštíte s povoleným \"FullURL\". Určete prosím virtuální "
+"počítač pro demo katalogu."
 
 #. Type: string
 #. Description
-#: ../interchange-cat-standard.templates:38
+#: ../interchange-cat-standard.templates:6001
 msgid "Username for this catalog's administration:"
 msgstr "Uživatelské jméno pro správu katalogu."
 
 #. Type: string
 #. Description
-#: ../interchange-cat-standard.templates:38
+#: ../interchange-cat-standard.templates:6001
 msgid ""
 "Please provide an username for administering the demo catalog. The username "
 "must be at least 2 characters long and only contain letters, digits, "
@@ -125,40 +125,39 @@
 
 #. Type: password
 #. Description
-#: ../interchange-cat-standard.templates:46
+#: ../interchange-cat-standard.templates:7001
 msgid "Password for this catalog's administration:"
 msgstr "Heslo pro administraci tohoto katalogu:"
 
 #. Type: password
 #. Description
-#: ../interchange-cat-standard.templates:46
-#, fuzzy
+#: ../interchange-cat-standard.templates:7001
 msgid ""
 "Please provide a password for administering the standard demo catalog. "
 "Choose one which can not be easily guessed. Default is pass. The password "
 "must be at least 4 characters long and only contain letters, digits, "
 "underscore @ or the dot as characters."
 msgstr ""
-"Zadejte prosím heslo pro administraci hlavní části ukázkového katalogu. "
+"Zadejte prosím heslo pro administraci stadardního demonstračního katalogu. "
 "Zvolte takové, které nelze snadno uhádnout. Výchozí hodnotou je pass. Heslo "
 "musí být dlouhé alespoň 4 znaky a smí obsahovat pouze písmena, číslice, "
 "podtržítko, @ nebo tečku."
 
 #. Type: boolean
 #. Description
-#: ../interchange-cat-standard.templates:55
+#: ../interchange-cat-standard.templates:8001
 msgid "Enable demo mode?"
 msgstr "Povolit ukázkový režim?"
 
 #. Type: multiselect
 #. Description
-#: ../interchange-cat-standard.templates:60
+#: ../interchange-cat-standard.templates:9001
 msgid "Additional locales for the storefront:"
 msgstr "Dodatečná místní nastavení pro výlohu:"
 
 #. Type: multiselect
 #. Description
-#: ../interchange-cat-standard.templates:60
+#: ../interchange-cat-standard.templates:9001
 msgid ""
 "The Interchange demo catalog is able to display the storefront in a number "
 "of different languages. Each selected locale will increase the memory "
@@ -171,68 +170,67 @@
 
 #. Type: select
 #. Description
-#: ../interchange-cat-standard.templates:70
+#: ../interchange-cat-standard.templates:10001
 msgid "Default locale for the storefront:"
 msgstr "Výchozí jazyk pro výlohu:"
 
 #. Type: select
 #. Description
-#: ../interchange-cat-standard.templates:70
+#: ../interchange-cat-standard.templates:10001
 msgid "Please select the default locale for the Interchange demo catalog."
 msgstr "Zvolte prosím výchozí hodnotu locale pro ukázkový katalog Interchange."
 
 #. Type: select
 #. Choices
-#: ../interchange-cat-standard.templates:75
+#: ../interchange-cat-standard.templates:11001
 msgid "PostgreSQL"
-msgstr ""
+msgstr "PostgreSQL"
 
 #. Type: select
 #. Choices
-#: ../interchange-cat-standard.templates:75
+#: ../interchange-cat-standard.templates:11001
 msgid "MySQL"
-msgstr ""
+msgstr "MySQL"
 
 #. Type: select
 #. Description
-#: ../interchange-cat-standard.templates:77
+#: ../interchange-cat-standard.templates:11002
 msgid "Which DBMS should be used for the demo catalog ?"
-msgstr ""
+msgstr "Který DBMS použít pro demo katalogu?"
 
 #. Type: select
 #. Description
-#: ../interchange-cat-standard.templates:77
+#: ../interchange-cat-standard.templates:11002
 msgid "Please select the database type."
-msgstr ""
+msgstr "Zvolte prosím typ databáze."
 
 #. Type: string
 #. Description
-#: ../interchange-cat-standard.templates:83
+#: ../interchange-cat-standard.templates:12001
 msgid "Database name"
-msgstr ""
+msgstr "Jméno databáze"
 
 #. Type: string
 #. Description
-#: ../interchange-cat-standard.templates:83
-#, fuzzy
+#: ../interchange-cat-standard.templates:12001
 msgid "Please select the name of the database."
-msgstr "Zvolte prosím výchozí hodnotu locale pro ukázkový katalog Interchange."
+msgstr "Zvolte prosím jméno databáze."
 
 #. Type: select
 #. Choices
-#: ../interchange.templates:3
+#: ../interchange.templates:1001
 msgid "unix mode, internet mode, both"
 msgstr "unixový režim, internetový režim, oba"
 
 #. Type: select
 #. Description
-#: ../interchange.templates:5
+#: ../interchange.templates:1002
 msgid "Start mode:"
 msgstr "Režim spuštění:"
 
 #. Type: select
 #. Description
-#: ../interchange.templates:5
+#: ../interchange.templates:1002
 msgid ""
 "Unix mode is is the most secure way to run Interchange, for there is no way "
 "for systems on the internet to interact with the Interchange server."
@@ -242,13 +240,13 @@
 
 #. Type: string
 #. Description
-#: ../interchange.templates:12
+#: ../interchange.templates:2001
 msgid "Username to run the server as:"
 msgstr "Uživatelské jméno, pod kterým se bude server spouštět:"
 
 #. Type: string
 #. Description
-#: ../interchange.templates:12
+#: ../interchange.templates:2001
 msgid ""
 "This determines the user for the interchange server and for file "
 "permissions. Please note that using another user has serious security "
@@ -262,13 +260,21 @@
 
 #. Type: boolean
 #. Description
-#: ../interchange.templates:21
+#: ../interchange.templates:3001
 msgid "Create the user ${USER}?"
 msgstr "Vytvořit uživatele ${USER}?"
 
 #. Type: note
 #. Description
-#: ../interchange.templates:25
+#. Type: note
+#. Description
+#: ../interchange.templates:4001 ../interchange.templates:6001
+msgid "Impossible to run interchange as root !"
+msgstr "Není možné spustit interchange jako root!"
+
+#. Type: note
+#. Description
+#: ../interchange.templates:4001
 msgid ""
 "You have been warned. Either choose an appropriate user or stay with the "
 "default."
@@ -278,13 +284,13 @@
 
 #. Type: string
 #. Description
-#: ../interchange.templates:32
+#: ../interchange.templates:5001
 msgid "Group name to run the server as:"
 msgstr "Jméno skupiny, pod kterou se bude server spouštět:"
 
 #. Type: string
 #. Description
-#: ../interchange.templates:32
+#: ../interchange.templates:5001
 msgid ""
 "This determines the group for the interchange server and for file "
 "permissions. Please note that using another user has serious security "
@@ -298,13 +304,7 @@
 
 #. Type: note
 #. Description
-#: ../interchange.templates:40
-msgid "Impossible to run interchange as root !"
-msgstr "Není možné spustit interchange jako root!"
-
-#. Type: note
-#. Description
-#: ../interchange.templates:40
+#: ../interchange.templates:6001
 msgid ""
 "You have been warned. Either choose an appropriate group or stay with the "
 "default."
@@ -314,58 +314,60 @@
 
 #. Type: boolean
 #. Description
-#: ../interchange.templates:47
+#: ../interchange.templates:7001
 msgid "Create the group ${GROUP}?"
 msgstr "Vytvořit skupinu ${GROUP}?"
 
 #. Type: select
 #. Choices
-#: ../interchange.templates:56
+#: ../interchange.templates:9001
 msgid "Apache2"
-msgstr ""
+msgstr "Apache2"
 
 #. Type: select
 #. Choices
-#: ../interchange.templates:56
+#: ../interchange.templates:9001
 msgid "Apache"
-msgstr ""
+msgstr "Apache"
 
 #. Type: select
 #. Description
-#: ../interchange.templates:58
+#: ../interchange.templates:9002
 msgid "Which webserver are you running ?"
-msgstr ""
+msgstr "Který webový server používáte?"
 
 #. Type: select
 #. Description
-#: ../interchange.templates:58
+#: ../interchange.templates:9002
 msgid ""
 "This information is necessary for the makecat script. Please specify which "
 "webserver you want to use for your Interchange applications."
 msgstr ""
+"Tyto informace jsou nutné pro skript makecat. Určete prosím, který webserver "
+"chcete použít pro vaši aplikaci Interchange."
 
 #. Type: string
 #. Description
-#: ../interchange.templates:65
+#: ../interchange.templates:10001
 msgid "Static HTML files location:"
 msgstr "Umístění statických HTML souborů:"
 
 #. Type: string
 #. Description
-#: ../interchange.templates:65
+#: ../interchange.templates:10001
 msgid "Catalog installations need a directory where HTML files can be placed."
 msgstr ""
 "Instalace katalogu potřebuje adresář, kam je možné umístit HTML soubory."
 
 #. Type: string
 #. Description
-#: ../interchange.templates:71
+#: ../interchange.templates:11001
 msgid "Directory for GnuPG public keyring:"
 msgstr "Adresář pro úschovu veřejných GnuPG klíčů:"
 
 #. Type: string
 #. Description
-#: ../interchange.templates:71
+#: ../interchange.templates:11001
 msgid ""
 "For enhanced security, credit card information retrieved from customers will "
 "be encrypted and mailed to the shop owner instead of storing it on the "
@@ -377,7 +379,7 @@
 
 #. Type: string
 #. Description
-#: ../interchange.templates:71
+#: ../interchange.templates:11001
 msgid ""
 "Please choose the directory Interchange uses for the GnuPG public keyring."
 msgstr ""
@@ -386,19 +388,19 @@
 
 #. Type: select
 #. Choices
-#: ../interchange.templates:81
+#: ../interchange.templates:12001
 msgid "low, high, rpc"
 msgstr "nízký, vysoký, rpc"
 
 #. Type: select
 #. Description
-#: ../interchange.templates:83
+#: ../interchange.templates:12002
 msgid "Set of server parameters:"
 msgstr "Parametry spuštění serveru:"
 
 #. Type: select
 #. Description
-#: ../interchange.templates:83
+#: ../interchange.templates:12002
 msgid ""
 "You can choose different sets of server parameters. Any store based on the "
 "foundation demo will change its behaviour too. If rpc is selected, the "
@@ -410,13 +412,13 @@
 
 #. Type: boolean
 #. Description
-#: ../interchange.templates:91
+#: ../interchange.templates:13001
 msgid "Enable the FullURL directive?"
 msgstr "Povolit volbu FullURL?"
 
 #. Type: boolean
 #. Description
-#: ../interchange.templates:91
+#: ../interchange.templates:13001
 msgid ""
 "This setting determines if the whole URL is considered while checking for "
 "the corresponding catalog."
@@ -426,13 +428,13 @@
 
 #. Type: note
 #. Description
-#: ../interchange.templates:97
+#: ../interchange.templates:14001
 msgid "SOAP server not available"
 msgstr "SOAP server není k dispozici"
 
 #. Type: note
 #. Description
-#: ../interchange.templates:97
+#: ../interchange.templates:14001
 msgid ""
 "Because the Perl module SOAP::Lite is not installed, you are unable to run "
 "the Interchange SOAP server. To change this, install the libsoap-lite-perl "
@@ -444,25 +446,25 @@
 
 #. Type: boolean
 #. Description
-#: ../interchange.templates:105
+#: ../interchange.templates:15001
 msgid "Enable the SOAP server?"
 msgstr "Povolit server SOAP?"
 
 #. Type: boolean
 #. Description
-#: ../interchange.templates:105
+#: ../interchange.templates:15001
 msgid "This setting determines if the SOAP server is started or not."
 msgstr "Toto nastavení určuje, zda spustit server SOAP či nikoliv."
 
 #. Type: boolean
 #. Description
-#: ../interchange.templates:111
+#: ../interchange.templates:16001
 msgid "Enable robots settings?"
 msgstr "Povolit nastavení robotů?"
 
 #. Type: boolean
 #. Description
-#: ../interchange.templates:111
+#: ../interchange.templates:16001
 msgid ""
 "The Interchange Debian package uses a separate configuration file /etc/"
 "interchange/robots.cfg for the directives RobotUA, RobotIP and RobotHost. It "
@@ -476,13 +478,13 @@
 
 #. Type: note
 #. Description
-#: ../interchange.templates:119
+#: ../interchange.templates:17001
 msgid "Important Perl Incompatibility"
 msgstr "Důležitá nekompatibilita s Perlem"
 
 #. Type: note
 #. Description
-#: ../interchange.templates:119
+#: ../interchange.templates:17001
 msgid ""
 "The authors of Interchange strongly disencourage the use of their software "
 "on top of a thread enabled Perl. It is likely to cause serious problems, "
@@ -500,13 +502,13 @@
 
 #. Type: select
 #. Description
-#: ../interchange-ui.templates:5
+#: ../interchange-ui.templates:1001
 msgid "Default language for user interface:"
 msgstr "Výchozí jazyk pro uživatelské rozhraní:"
 
 #. Type: select
 #. Description
-#: ../interchange-ui.templates:5
+#: ../interchange-ui.templates:1001
 msgid ""
 "The administration interface for Interchange catalogs, called UI, has been "
 "translated to Danish (da_DK), Dutch (nl_NL), German (de_DE), Italian (it_IT) "
More information about the interchange-cvs mailing list