[interchange-cvs] interchange - racke modified 2 files

interchange-cvs at icdevgroup.org interchange-cvs at icdevgroup.org
Thu Oct 16 12:18:23 UTC 2008


User:   racke
Date:   2008-10-16 12:18:23 GMT
Modified: debian  Tag: STABLE_5_6-branch changelog
Modified: debian/po Tag: STABLE_5_6-branch cs.po
Log:
* updated Czech translation of Debconf templates (Closes: #502416, thanks
 to Martin Sín <martin.sin at seznam.cz>)

Revision Changes  Path
No          revisionNo          revision2.95.2.9       interchange/debian/changelog


rev 2.95.2.9, prev_rev 2.95.2.8
Index: changelog
===================================================================
RCS file: /var/cvs/interchange/debian/changelog,v
retrieving revision 2.95.2.8
retrieving revision 2.95.2.9
diff -u -r2.95.2.8 -r2.95.2.9
--- changelog	16 Oct 2008 09:55:14 -0000	2.95.2.8
+++ changelog	16 Oct 2008 12:18:23 -0000	2.95.2.9
@@ -5,7 +5,9 @@
   thanks to Martin Ã
gren <martin.agren at gmail.com>)
  * updated French translation of Debconf templates (Closes: #502376,
   thanks to Christian Perrier <bubulle at debian.org>)
- 
+ * updated Czech translation of Debconf templates (Closes: #502416, thanks
+  to Martin Sín <martin.sin at seznam.cz>)
+
 -- Stefan Hornburg (Racke) <racke at linuxia.de> Mon, 13 Oct 2008 23:04:35 +0200
 
 interchange (5.6.0-1) unstable; urgency=lowNo          revisionNo          revision1.2.2.2       interchange/debian/po/cs.po


rev 1.2.2.2, prev_rev 1.2.2.1
Index: cs.po
===================================================================
RCS file: /var/cvs/interchange/debian/po/cs.po,v
retrieving revision 1.2.2.1
retrieving revision 1.2.2.2
diff -u -r1.2.2.1 -r1.2.2.2
--- cs.po	2 Jun 2008 09:47:20 -0000	1.2.2.1
+++ cs.po	16 Oct 2008 12:18:23 -0000	1.2.2.2
@@ -13,10 +13,10 @@
 #
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: interchange 5.5.1-1.1\n"
-"Report-Msgid-Bugs-To: racke at linuxia.de\n"
-"POT-Creation-Date: 2007-08-21 15:48+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2008-05-06 08:53+0200\n"
+"Project-Id-Version: interchange 5.2.0-2\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: interchange at packages.debian.org\n"
+"POT-Creation-Date: 2008-10-13 19:15+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2008-10-16 13:29+0200\n"
 "Last-Translator: Martin Sin <martin.sin at zshk.cz>\n"
 "Language-Team: Czech <debian-l10n-czech at lists.debian.org>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -36,8 +36,8 @@
 "Whether to install the demo catalog from the standard template or let you "
 "manually install it with makecat."
 msgstr ""
-"Nainstalovat ze základní šablony ukázkový katalog, nebo ho vytvořit ručně "
-"pomocí makecat?"
+"Nainstaluje ze standardní šablony ukázkový katalog, ten je možné také "
+"vytvořit později ručně pomocí makecat."
 
 #. Type: boolean
 #. Description
@@ -92,8 +92,8 @@
 #. Type: string
 #. Description
 #: ../interchange-cat-standard.templates:5001
-msgid "Virtual host for the demo catalog ?"
-msgstr "Virtuální počítač pro ukázkový katalog?"
+msgid "Virtual host for the demo catalog:"
+msgstr "Virtuální počítač s ukázkovým katalogem:"
 
 #. Type: string
 #. Description
@@ -102,8 +102,8 @@
 "You are running Interchange with \"FullURL\" enabled. Please specify the "
 "virtual host for the demo catalog."
 msgstr ""
-"Interchage máte zapnutý s povolenou volbou \"FullURL\". Zadejte prosím "
-"virtuální počítač ukázkového katalogu."
+"Interchange vám běží s povoleným \"FullURL\". Zadejte prosím virtuální "
+"počítač s ukázkovým katalogem."
 
 #. Type: string
 #. Description
@@ -195,50 +195,51 @@
 #. Type: select
 #. Description
 #: ../interchange-cat-standard.templates:11002
-msgid "Which DBMS should be used for the demo catalog ?"
-msgstr "Který DBMS se má použít pro ukázkový katalog?"
+msgid "DBMS for the demo catalog:"
+msgstr "DBMS pro ukázkový katalog:"
 
 #. Type: select
 #. Description
 #: ../interchange-cat-standard.templates:11002
-msgid "Please select the database type."
-msgstr "Zadejte prosím typ databáze."
+#| msgid "Please select the default locale for the Interchange demo catalog."
+msgid "Please select the database type used for the demo catalog."
+msgstr "Zvolte prosím typ databáze používané pro ukázkový katalog."
 
 #. Type: string
 #. Description
 #: ../interchange-cat-standard.templates:12001
-msgid "Database name"
-msgstr "Jméno databáze"
+msgid "Database name:"
+msgstr "Jméno databáze:"
 
 #. Type: string
 #. Description
 #: ../interchange-cat-standard.templates:12001
 msgid "Please select the name of the database."
-msgstr "Zvolte prosím jméno databáze."
+msgstr "Zadejte prosím jméno použité databáze."
 
 #. Type: string
 #. Description
 #: ../interchange-cat-standard.templates:13001
-msgid "Database user"
-msgstr "Uživatel databáze"
+msgid "Database user:"
+msgstr "Databázový uživatel:"
 
 #. Type: string
 #. Description
 #: ../interchange-cat-standard.templates:13001
 msgid "Please specify the username for connecting to the database."
-msgstr "Zadejte prosím uživatelské jméno pro připojení k databázi."
+msgstr "Zadejte prosím jméno uživatele databáze."
 
 #. Type: password
 #. Description
 #: ../interchange-cat-standard.templates:14001
-msgid "Database password"
-msgstr "Heslo uživatele databáze"
+msgid "Database password:"
+msgstr "Heslo:"
 
 #. Type: password
 #. Description
 #: ../interchange-cat-standard.templates:14001
 msgid "Please specify the password for connecting to the database."
-msgstr "Zadejte prosím heslo pro připojení k databázi."
+msgstr "Zadejte prosím heslo sloužící k připojení do databáze."
 
 #. Type: select
 #. Choices
@@ -277,7 +278,7 @@
 "implications. Don't choose root, it is not recommended and will be discarded "
 "anyway."
 msgstr ""
-"Zde určíte uživatele serveru interchange; tento uživatel je také důležitý "
+"Zde určíte uživatele serveru Interchange; tento uživatel je také důležitý "
 "pro nastavení práv k souborům. Pamatujte, že použití jiného uživatele má "
 "vážné bezpečnostní důsledky. Použití roota se nedoporučuje a program vám ho "
 "zvolit nedovolí."
@@ -288,15 +289,15 @@
 msgid "Create the user ${USER}?"
 msgstr "Vytvořit uživatele ${USER}?"
 
-#. Type: note
+#. Type: error
 #. Description
-#. Type: note
+#. Type: error
 #. Description
 #: ../interchange.templates:4001 ../interchange.templates:6001
 msgid "Impossible to run interchange as root !"
-msgstr "Není možné spustit interchange jako root!"
+msgstr "Není možné spustit Interchange jako root!"
 
-#. Type: note
+#. Type: error
 #. Description
 #: ../interchange.templates:4001
 msgid ""
@@ -321,12 +322,12 @@
 "implications. Don't choose root, it is not recommended and will be discarded "
 "anyway."
 msgstr ""
-"Zde určíte skupinu serveru interchange; tato skupina se také použije pro "
+"Zde určíte skupinu serveru Interchange; tato skupina se také použije pro "
 "nastavení oprávnění k souborům. Pamatujte, že použití jiného uživatele má "
 "vážné bezpečnostní důsledky. Použití roota se nedoporučuje a program vám ho "
 "ani zvolit nedovolí."
 
-#. Type: note
+#. Type: error
 #. Description
 #: ../interchange.templates:6001
 msgid ""
@@ -342,56 +343,28 @@
 msgid "Create the group ${GROUP}?"
 msgstr "Vytvořit skupinu ${GROUP}?"
 
-#. Type: select
-#. Choices
-#: ../interchange.templates:9001
-msgid "Apache2"
-msgstr "Apache2"
-
-#. Type: select
-#. Choices
-#: ../interchange.templates:9001
-msgid "Apache"
-msgstr "Apache"
-
-#. Type: select
-#. Description
-#: ../interchange.templates:9002
-msgid "Which webserver are you running ?"
-msgstr "Který webový server používáte?"
-
-#. Type: select
-#. Description
-#: ../interchange.templates:9002
-msgid ""
-"This information is necessary for the makecat script. Please specify which "
-"webserver you want to use for your Interchange applications."
-msgstr ""
-"Tuto informaci používá skript makecat. Zadejte prosím webserver, který chcte "
-"použít spolu s aplikací Interchange."
-
 #. Type: string
 #. Description
-#: ../interchange.templates:10001
+#: ../interchange.templates:9001
 msgid "Static HTML files location:"
 msgstr "Umístění statických HTML souborů:"
 
 #. Type: string
 #. Description
-#: ../interchange.templates:10001
+#: ../interchange.templates:9001
 msgid "Catalog installations need a directory where HTML files can be placed."
 msgstr ""
 "Instalace katalogu potřebuje adresář, kam je možné umístit HTML soubory."
 
 #. Type: string
 #. Description
-#: ../interchange.templates:11001
+#: ../interchange.templates:10001
 msgid "Directory for GnuPG public keyring:"
 msgstr "Adresář pro úschovu veřejných GnuPG klíčů:"
 
 #. Type: string
 #. Description
-#: ../interchange.templates:11001
+#: ../interchange.templates:10001
 msgid ""
 "For enhanced security, credit card information retrieved from customers will "
 "be encrypted and mailed to the shop owner instead of storing it on the "
@@ -403,7 +376,7 @@
 
 #. Type: string
 #. Description
-#: ../interchange.templates:11001
+#: ../interchange.templates:10001
 msgid ""
 "Please choose the directory Interchange uses for the GnuPG public keyring."
 msgstr ""
@@ -412,19 +385,19 @@
 
 #. Type: select
 #. Choices
-#: ../interchange.templates:12001
+#: ../interchange.templates:11001
 msgid "low, high, rpc"
 msgstr "nízký, vysoký, rpc"
 
 #. Type: select
 #. Description
-#: ../interchange.templates:12002
+#: ../interchange.templates:11002
 msgid "Set of server parameters:"
 msgstr "Parametry spuštění serveru:"
 
 #. Type: select
 #. Description
-#: ../interchange.templates:12002
+#: ../interchange.templates:11002
 msgid ""
 "You can choose different sets of server parameters. Any store based on the "
 "foundation demo will change its behaviour too. If rpc is selected, the "
@@ -436,13 +409,13 @@
 
 #. Type: boolean
 #. Description
-#: ../interchange.templates:13001
+#: ../interchange.templates:12001
 msgid "Enable the FullURL directive?"
 msgstr "Povolit volbu FullURL?"
 
 #. Type: boolean
 #. Description
-#: ../interchange.templates:13001
+#: ../interchange.templates:12001
 msgid ""
 "This setting determines if the whole URL is considered while checking for "
 "the corresponding catalog."
@@ -452,13 +425,13 @@
 
 #. Type: note
 #. Description
-#: ../interchange.templates:14001
+#: ../interchange.templates:13001
 msgid "SOAP server not available"
 msgstr "SOAP server není k dispozici"
 
 #. Type: note
 #. Description
-#: ../interchange.templates:14001
+#: ../interchange.templates:13001
 msgid ""
 "Because the Perl module SOAP::Lite is not installed, you are unable to run "
 "the Interchange SOAP server. To change this, install the libsoap-lite-perl "
@@ -470,25 +443,25 @@
 
 #. Type: boolean
 #. Description
-#: ../interchange.templates:15001
+#: ../interchange.templates:14001
 msgid "Enable the SOAP server?"
 msgstr "Povolit server SOAP?"
 
 #. Type: boolean
 #. Description
-#: ../interchange.templates:15001
+#: ../interchange.templates:14001
 msgid "This setting determines if the SOAP server is started or not."
 msgstr "Toto nastavení určuje, zda spustit server SOAP či nikoliv."
 
 #. Type: boolean
 #. Description
-#: ../interchange.templates:16001
+#: ../interchange.templates:15001
 msgid "Enable robots settings?"
 msgstr "Povolit nastavení robotů?"
 
 #. Type: boolean
 #. Description
-#: ../interchange.templates:16001
+#: ../interchange.templates:15001
 msgid ""
 "The Interchange Debian package uses a separate configuration file /etc/"
 "interchange/robots.cfg for the directives RobotUA, RobotIP and RobotHost. It "More information about the interchange-cvs mailing list