[interchange/DEB_SQUEEZE: 2/3] Apply patch for Debian package NMU 5.7.6-1.1 (http://bugs.debian.org/cgi-bin/bugreport.cgi?msg=20; fi

Stefan Hornburg interchange-cvs at icdevgroup.org
Wed Oct 20 11:18:16 UTC 2010


commit 3ea85e6aa848fddde7dd092cb7995b2c16c89b07
Author: Stefan Hornburg (Racke) <racke at linuxia.de>
Date:  Wed Oct 20 09:22:24 2010 +0200

  Apply patch for Debian package NMU 5.7.6-1.1 (http://bugs.debian.org/cgi-bin/bugreport.cgi?msg=20;filename=interchange.patch;att=1;bug=5892919).

 debian/changelog |  11 ++
 debian/po/cs.po |  10 +-
 debian/po/da.po | 488 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 debian/po/de.po |  13 +-
 debian/po/es.po | 202 ++++++++++++++++++-----
 debian/po/eu.po |  1 +
 debian/po/fi.po |  72 +++------
 debian/po/fr.po |  13 +-
 debian/po/gl.po |  1 +
 debian/po/it.po | 139 ++++++++--------
 debian/po/nl.po |  1 +
 debian/po/pt.po |  1 +
 debian/po/ru.po |  5 +-
 debian/po/sv.po |  1 +
 debian/po/vi.po |  10 +-
 15 files changed, 780 insertions(+), 188 deletions(-)
---
diff --git a/debian/changelog b/debian/changelog
index c5356d4..48b1620 100644
--- a/debian/changelog
+++ b/debian/changelog
@@ -1,3 +1,14 @@
+interchange (5.7.6-1.1) unstable; urgency=low
+
+ * Non-maintainer upload.
+ * Fix pending l10n issues. Debconf translations:
+  - Czech (Martin Sin). Closes: #589291
+  - Italian (Vincenzo Campanella). Closes: #597310
+  - Danish (Joe Hansen). Closes: #599668
+  - Finnish (Esko Arajärvi). Closes: #600633
+
+ -- Christian Perrier <bubulle at debian.org> Tue, 19 Oct 2010 07:20:08 +0200
+
 interchange (5.7.6-1) unstable; urgency=high
 
  * new upstream release, fixes potential HTTP response splitting
diff --git a/debian/po/cs.po b/debian/po/cs.po
index ac654d6..7b32683 100644
--- a/debian/po/cs.po
+++ b/debian/po/cs.po
@@ -13,12 +13,13 @@
 #
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: interchange 5.2.0-2\n"
+"Project-Id-Version: interchange 5.7.6-1\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: interchange at packages.debian.org\n"
 "POT-Creation-Date: 2010-03-25 09:53+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2009-05-25 07:11+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2010-07-16 15:15+0200\n"
 "Last-Translator: Martin Sin <martin.sin at zshk.cz>\n"
 "Language-Team: Czech <debian-l10n-czech at lists.debian.org>\n"
+"Language: cs\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
@@ -48,11 +49,6 @@ msgstr "Smazat ukázkový katalog při odstranění balíčku?"
 #. Type: boolean
 #. Description
 #: ../interchange-cat-standard.templates:2001
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "Whether to remove all files belonging to the Interchange demo catalog "
-#| "when you purge this package, e.g. with dpkg --purge or apt-get remove --"
-#| "purge."
 msgid ""
 "Should all files belonging to the Interchange demo catalog removed when you "
 "purge this package, e.g. with dpkg --purge or apt-get remove --purge ?"
diff --git a/debian/po/da.po b/debian/po/da.po
new file mode 100644
index 0000000..440047a
--- /dev/null
+++ b/debian/po/da.po
@@ -0,0 +1,488 @@
+# Danish translation interchange.
+# Copyright (C) 2010 interchange & nedenstående oversættere.
+# This file is distributed under the same license as the interchange package.
+# Joe Hansen <joedalton2 at yahoo.dk>, 2010.
+#
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: interchange\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: interchange at packages.debian.org\n"
+"POT-Creation-Date: 2010-03-25 09:53+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2010-10-10 13:26+0100\n"
+"Last-Translator: Joe Hansen <joedalton2 at yahoo.dk>\n"
+"Language-Team: Danish <debian-l10n-danish at lists.debian.org> \n"
+"Language: \n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+
+#. Type: boolean
+#. Description
+#: ../interchange-cat-standard.templates:1001
+msgid "Create the Interchange demo catalog?"
+msgstr "Opret demokataloget til Interchange?"
+
+#. Type: boolean
+#. Description
+#: ../interchange-cat-standard.templates:1001
+msgid ""
+"Whether to install the demo catalog from the standard template or let you "
+"manually install it with makecat."
+msgstr ""
+"Hvorvidt demokataloget skal installeres fra standardskabelonen eller lade "
+"dig manuelt installere det med makecat."
+
+#. Type: boolean
+#. Description
+#: ../interchange-cat-standard.templates:2001
+msgid "Remove demo catalog on package purge?"
+msgstr "Fjern demokatalog ved pakkeafinstallering?"
+
+#. Type: boolean
+#. Description
+#: ../interchange-cat-standard.templates:2001
+msgid ""
+"Should all files belonging to the Interchange demo catalog removed when you "
+"purge this package, e.g. with dpkg --purge or apt-get remove --purge ?"
+msgstr ""
+"Skal alle filer tilhørende demokataloget til Interchange fjernes, når du "
+"afinstallerer denne pakke f.eks. med dpkg --purge eller apt-get remove --"
+"purge?"
+
+#. Type: select
+#. Choices
+#: ../interchange-cat-standard.templates:3001
+msgid "always, ask, never"
+msgstr "altid, spørg, aldrig"
+
+#. Type: select
+#. Description
+#: ../interchange-cat-standard.templates:3002
+msgid "Policy for replacing existing demo catalogs:"
+msgstr "Politik for erstatning af eksisterende demokataloger:"
+
+#. Type: select
+#. Description
+#: ../interchange-cat-standard.templates:3002
+msgid ""
+"Whether to silently replace an existing demo catalog installation, ask for a "
+"confirmation or never touch an existing installation."
+msgstr ""
+"Hvorvidt en eksisterende installation af et demokatalog skal erstattes i "
+"baggrunden, spørg efter bekræftelse eller aldrig røre en eksisterende "
+"installation."
+
+#. Type: boolean
+#. Description
+#: ../interchange-cat-standard.templates:4001
+msgid "Replace the Interchange demo catalog?"
+msgstr "Erstat demokataloget til Interchange?"
+
+#. Type: boolean
+#. Description
+#: ../interchange-cat-standard.templates:4001
+msgid "There seems to already exist an Interchange demo catalog."
+msgstr "Der ser ud til, at der allerede findes et demokatalog til Interchange."
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../interchange-cat-standard.templates:5001
+msgid "Virtual host for the demo catalog:"
+msgstr "Virtuel vært for demokataloget:"
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../interchange-cat-standard.templates:5001
+msgid ""
+"You are running Interchange with \"FullURL\" enabled. Please specify the "
+"virtual host for the demo catalog."
+msgstr ""
+"Du kører Interchange med »FullURL« aktiveret. Angiv venligst den virtuelle "
+"vært for demokataloget."
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../interchange-cat-standard.templates:6001
+msgid "Username for this catalog's administration:"
+msgstr "Brugernavn for dette katalogs administration:"
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../interchange-cat-standard.templates:6001
+msgid ""
+"Please provide an username for administering the demo catalog. The username "
+"must be at least 2 characters long and only contain letters, digits, "
+"underscore, @ or the dot as characters."
+msgstr ""
+"Angiv venligst et brugernavn for administration af demokataloget. "
+"Brugernavnet skal være på mindst 2 tegn og må kun indeholde bogstaver A-Z, "
+"tal, understregning, @ eller punktum."
+
+#. Type: password
+#. Description
+#: ../interchange-cat-standard.templates:7001
+msgid "Password for this catalog's administration:"
+msgstr "Adgangskode for dette katalogs administration:"
+
+#. Type: password
+#. Description
+#: ../interchange-cat-standard.templates:7001
+msgid ""
+"Please provide a password for administering the standard demo catalog. "
+"Choose one which can not be easily guessed. Default is pass. The password "
+"must be at least 4 characters long and only contain letters, digits, "
+"underscore @ or the dot as characters."
+msgstr ""
+"Angiv venligst en adgangskode for administration af standarddemokataloget. "
+"Vælg en adgangskode som ikke nemt kan gættes. Standard er pass. Adgangskoden "
+"skal være på mindst 4 tegn og må kun indeholde bogstaver A-Z, tal, "
+"understregning, @ eller punktum."
+
+#. Type: boolean
+#. Description
+#: ../interchange-cat-standard.templates:8001
+msgid "Enable demo mode?"
+msgstr "Aktiver demotilstand?"
+
+#. Type: multiselect
+#. Description
+#: ../interchange-cat-standard.templates:9001
+msgid "Additional locales for the storefront:"
+msgstr "Yderligere sprog for butiksfladen:"
+
+#. Type: multiselect
+#. Description
+#: ../interchange-cat-standard.templates:9001
+msgid ""
+"The Interchange demo catalog is able to display the storefront in a number "
+"of different languages. Each selected locale will increase the memory "
+"footprint of the Interchange server processes, so it is recommended to "
+"choose only locales which are really needed."
+msgstr ""
+"Demokataloget til Interchange kan vise butiksfladen i en række sprog. Hvert "
+"valgt sprog vil øge hukommelsesforbruget på processerne på "
+"Interchangeserveren, så det anbefales kun at vælge sprog som virkelig "
+"behøves."
+
+#. Type: select
+#. Description
+#: ../interchange-cat-standard.templates:10001
+msgid "Default locale for the storefront:"
+msgstr "Standardsprog for butiksfladen:"
+
+#. Type: select
+#. Description
+#: ../interchange-cat-standard.templates:10001
+msgid "Please select the default locale for the Interchange demo catalog."
+msgstr "Vælg venligst standardsproget for demokataloget til Interchange."
+
+#. Type: select
+#. Choices
+#: ../interchange-cat-standard.templates:11001
+msgid "PostgreSQL"
+msgstr "PostgreSQL"
+
+#. Type: select
+#. Choices
+#: ../interchange-cat-standard.templates:11001
+msgid "MySQL"
+msgstr "MySQL"
+
+#. Type: select
+#. Description
+#: ../interchange-cat-standard.templates:11002
+msgid "DBMS for the demo catalog:"
+msgstr "DBMS for demokataloget:"
+
+#. Type: select
+#. Description
+#: ../interchange-cat-standard.templates:11002
+msgid "Please select the database type used for the demo catalog."
+msgstr "Vælg venligst databasetypen brugt for demokataloget."
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../interchange-cat-standard.templates:12001
+msgid "Database name:"
+msgstr "Databasenavn:"
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../interchange-cat-standard.templates:12001
+msgid "Please select the name of the database."
+msgstr "Vælg venligst navnet på databasen."
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../interchange-cat-standard.templates:13001
+msgid "Database user:"
+msgstr "Databasebruger:"
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../interchange-cat-standard.templates:13001
+msgid "Please specify the username for connecting to the database."
+msgstr "Angiv venligst brugernavnet for forbindelsen til databasen."
+
+#. Type: password
+#. Description
+#: ../interchange-cat-standard.templates:14001
+msgid "Database password:"
+msgstr "Adgangskode for database:"
+
+#. Type: password
+#. Description
+#: ../interchange-cat-standard.templates:14001
+msgid "Please specify the password for connecting to the database."
+msgstr "Angiv venligst adgangskoden for forbindelsen til databasen."
+
+#. Type: select
+#. Choices
+#: ../interchange.templates:1001
+msgid "unix mode, internet mode, both"
+msgstr "unixtilstand, internettilstand, begge"
+
+#. Type: select
+#. Description
+#: ../interchange.templates:1002
+msgid "Start mode:"
+msgstr "Starttilstand:"
+
+#. Type: select
+#. Description
+#: ../interchange.templates:1002
+msgid ""
+"Unix mode is is the most secure way to run Interchange, for there is no way "
+"for systems on the internet to interact with the Interchange server."
+msgstr ""
+"Unixtilstand er den mest sikre metode til at køre Interchange. Med denne "
+"metode er der ingen mulighed for, at systemer på internettet kan kommunikere "
+"med Interchangeserveren."
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../interchange.templates:2001
+msgid "Username to run the server as:"
+msgstr "Brugernavn at køre serveren som:"
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../interchange.templates:2001
+msgid ""
+"This determines the user for the interchange server and for file "
+"permissions. Please note that using another user has serious security "
+"implications. Don't choose root, it is not recommended and will be discarded "
+"anyway."
+msgstr ""
+"Dette bestemmer brugeren for interchangeserveren og for filrettigheder. "
+"Bemærk venligst at brug af en anden bruger har alvorlige "
+"sikkerhedsimplikationer. Vælg ikke root, det anbefales ikke og vil blive "
+"omgjort alligevel."
+
+#. Type: boolean
+#. Description
+#: ../interchange.templates:3001
+msgid "Create the user ${USER}?"
+msgstr "Opret brugeren ${USER}?"
+
+#. Type: error
+#. Description
+#. Type: error
+#. Description
+#: ../interchange.templates:4001 ../interchange.templates:6001
+msgid "Impossible to run interchange as root !"
+msgstr "Umuligt at køre interchange som root!"
+
+#. Type: error
+#. Description
+#: ../interchange.templates:4001
+msgid ""
+"You have been warned. Either choose an appropriate user or stay with the "
+"default."
+msgstr ""
+"Du er blevet advaret. Enten vælg en passende bruger eller vælg "
+"standardbrugeren."
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../interchange.templates:5001
+msgid "Group name to run the server as:"
+msgstr "Gruppenavn at køre serveren som:"
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../interchange.templates:5001
+msgid ""
+"This determines the group for the interchange server and for file "
+"permissions. Please note that using another user has serious security "
+"implications. Don't choose root, it is not recommended and will be discarded "
+"anyway."
+msgstr ""
+"Dette bestemmer gruppen til interchangeserveren og filrettigheder. Bemærk "
+"venligst at brug af en anden bruger har alvorlige sikkerhedsmæssige "
+"implikationer. Vælg ikke root, det anbefales ikke og vil blive omgjort "
+"alligevel."
+
+#. Type: error
+#. Description
+#: ../interchange.templates:6001
+msgid ""
+"You have been warned. Either choose an appropriate group or stay with the "
+"default."
+msgstr ""
+"Du er blevet advaret. Enten vælg en passende gruppe eller vælg "
+"standardgruppen."
+
+#. Type: boolean
+#. Description
+#: ../interchange.templates:7001
+msgid "Create the group ${GROUP}?"
+msgstr "Opret gruppen ${GROUP}?"
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../interchange.templates:9001
+msgid "Static HTML files location:"
+msgstr "Placering af statiske HTML-filer:"
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../interchange.templates:9001
+msgid "Catalog installations need a directory where HTML files can be placed."
+msgstr ""
+"Kataloginstallationer har brug for en mappe hvor HTML-filer kan placeres."
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../interchange.templates:10001
+msgid "Directory for GnuPG public keyring:"
+msgstr "Mappe til GnuPG's offentlige nøglering:"
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../interchange.templates:10001
+msgid ""
+"For enhanced security, credit card information retrieved from customers will "
+"be encrypted and mailed to the shop owner instead of storing it on the "
+"server."
+msgstr ""
+"For forbedret sikkerhed vil kreditkortinformation indhentet fra kunder blive "
+"krypteret og sendt til butiksejeren frem for at blive gemt på serveren."
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../interchange.templates:10001
+msgid ""
+"Please choose the directory Interchange uses for the GnuPG public keyring."
+msgstr ""
+"Vælg venligst mappen som Interchange bruger til GnuPG's offentlige nøglering."
+
+#. Type: select
+#. Choices
+#: ../interchange.templates:11001
+msgid "low, high, rpc"
+msgstr "lav, høj, rpc"
+
+#. Type: select
+#. Description
+#: ../interchange.templates:11002
+msgid "Set of server parameters:"
+msgstr "Sæt af serverparametre:"
+
+#. Type: select
+#. Description
+#: ../interchange.templates:11002
+msgid ""
+"You can choose different sets of server parameters. Any store based on the "
+"foundation demo will change its behaviour too. If rpc is selected, the "
+"Interchange server will run in PreFork mode."
+msgstr ""
+"Du kan vælge forskellige sæt af serverparametre. Alle butikker baseret på "
+"grunddemoen vil også ændre sin opførsel. Hvis rpc er valgt, vil "
+"Interchangeserveren køre i præforgreningstilstand."
+
+#. Type: boolean
+#. Description
+#: ../interchange.templates:12001
+msgid "Enable the FullURL directive?"
+msgstr "Aktiver FullURL-direktivet?"
+
+#. Type: boolean
+#. Description
+#: ../interchange.templates:12001
+msgid ""
+"This setting determines if the whole URL is considered while checking for "
+"the corresponding catalog."
+msgstr ""
+"Denne indstilling bestemmer om hele adressen medtages, når der tjekkes for "
+"det tilsvarende katalog."
+
+#. Type: note
+#. Description
+#: ../interchange.templates:13001
+msgid "SOAP server not available"
+msgstr "SOAP-server ikke tilgængelig"
+
+#. Type: note
+#. Description
+#: ../interchange.templates:13001
+msgid ""
+"Because the Perl module SOAP::Lite is not installed, you are unable to run "
+"the Interchange SOAP server. To change this, install the libsoap-lite-perl "
+"Debian package and run interchangeconfig SOAP=1."
+msgstr ""
+"Da Perl-modulet SOAP::Lite ikke er installeret, kan du ikke køre Interchange "
+"SOAP-serveren. For at ændre dette, installere Debianpakken libsoap-lite-perl "
+"og kør interchangeconfig SOAP=1."
+
+#. Type: boolean
+#. Description
+#: ../interchange.templates:14001
+msgid "Enable the SOAP server?"
+msgstr "Aktiver SOAP-serveren?"
+
+#. Type: boolean
+#. Description
+#: ../interchange.templates:14001
+msgid "This setting determines if the SOAP server is started or not."
+msgstr "Denne indstilling bestemmer om SOAP-serveren startes eller ej."
+
+#. Type: boolean
+#. Description
+#: ../interchange.templates:15001
+msgid "Enable robots settings?"
+msgstr "Aktiver robots opsætning?"
+
+#. Type: boolean
+#. Description
+#: ../interchange.templates:15001
+msgid ""
+"The Interchange Debian package uses a separate configuration file /etc/"
+"interchange/robots.cfg for the directives RobotUA, RobotIP and RobotHost. It "
+"is recommended to include these settings so that Interchange can distinguish "
+"between robots and ordinary users."
+msgstr ""
+"Debianpakken Interchange bruger en separat konfigurationsfil /etc/"
+"interchange/robots.cfg til direktiverne RobotUA, RobotIP og RobotHost. Det "
+"anbefales at inkludere denne opsætning så, at Interchange kan skelne mellem "
+"robotter og normale brugere."
+
+#. Type: select
+#. Description
+#: ../interchange-ui.templates:1001
+msgid "Default language for user interface:"
+msgstr "Standardsprog for brugergrænseflade:"
+
+#. Type: select
+#. Description
+#: ../interchange-ui.templates:1001
+msgid ""
+"The administration interface for Interchange catalogs, called UI, has been "
+"translated to Danish (da_DK), Dutch (nl_NL), German (de_DE), Italian (it_IT) "
+"and Swedish (sv_SE). You can choose the default language here. Any user may "
+"change this default at login time."
+msgstr ""
+"Administrationsgrænsefladen for Interchangekataloger, kaldt UI, er blevet "
+"oversat til dansk (da_DK), hollandsk (nl_NL), tysk (de_DE), italiensk "
+"(it_IT) og svensk (sv_SE). Du kan vælge standardsproget her. Enhver bruger "
+"kan ændre denne standard ved logindtidspunktet."
diff --git a/debian/po/de.po b/debian/po/de.po
index e4ea726..f5688bf 100644
--- a/debian/po/de.po
+++ b/debian/po/de.po
@@ -8,10 +8,11 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: interchange 5.6.1-1\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: interchange at packages.debian.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2009-09-18 06:58+0000\n"
+"POT-Creation-Date: 2010-03-25 09:53+0000\n"
 "PO-Revision-Date: 2009-09-26 19:40+0200\n"
 "Last-Translator: Helge Kreutzmann <debian at helgefjell.de>\n"
 "Language-Team: de <debian-l10n-german at lists.debian.org>\n"
+"Language: \n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
@@ -48,8 +49,8 @@ msgid ""
 "purge this package, e.g. with dpkg --purge or apt-get remove --purge ?"
 msgstr ""
 "Sollen alle Dateien, die zum Interchange-Demokatalog gehören, entfernt "
-"werden, wenn diese Paket z.B. mit »dpkg --purge« oder »apt-get remove "
-"--purge« vollständig entfernt wird?"
+"werden, wenn diese Paket z.B. mit »dpkg --purge« oder »apt-get remove --"
+"purge« vollständig entfernt wird?"
 
 #. Type: select
 #. Choices
@@ -137,9 +138,9 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Bitte geben Sie ein Passwort für die Verwaltung des Standard-Demokatalogs "
 "ein. Das ausgewählte Passwort sollte nicht leicht erraten werden können. Das "
-"Wort »pass« ist die Voreinstellung. Das Passwort muss mindestens vier Zeichen "
-"lang sein und darf nur Buchstaben, Ziffern, den Unterstrich, @ oder den "
-"Punkt als Zeichen enthalten."
+"Wort »pass« ist die Voreinstellung. Das Passwort muss mindestens vier "
+"Zeichen lang sein und darf nur Buchstaben, Ziffern, den Unterstrich, @ oder "
+"den Punkt als Zeichen enthalten."
 
 #. Type: boolean
 #. Description
diff --git a/debian/po/es.po b/debian/po/es.po
index c91c974..866fc25 100644
--- a/debian/po/es.po
+++ b/debian/po/es.po
@@ -28,10 +28,11 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: interchange 5.7.2-1\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: interchange at packages.debian.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2009-09-18 06:58+0000\n"
+"POT-Creation-Date: 2010-03-25 09:53+0000\n"
 "PO-Revision-Date: 2009-10-01 16:40+0100\n"
 "Last-Translator: Francisco Javier Cuadrado <fcocuadrado at gmail.com>\n"
 "Language-Team: Debian l10n Spanish <debian-l10n-spanish at lists.debian.org>\n"
+"Language: \n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
@@ -45,8 +46,12 @@ msgstr "¿Desea crear el catálogo de demostración de Interchange?"
 #. Type: boolean
 #. Description
 #: ../interchange-cat-standard.templates:1001
-msgid "Whether to install the demo catalog from the standard template or let you manually install it with makecat."
-msgstr "Puede instalar el catálogo de demostración a partir de una plantilla estándar o realizar la instalación manualmente con «makecat»."
+msgid ""
+"Whether to install the demo catalog from the standard template or let you "
+"manually install it with makecat."
+msgstr ""
+"Puede instalar el catálogo de demostración a partir de una plantilla "
+"estándar o realizar la instalación manualmente con «makecat»."
 
 #. Type: boolean
 #. Description
@@ -57,8 +62,13 @@ msgstr "¿Desea borrar el catálogo de demostración al purgar el paquete?"
 #. Type: boolean
 #. Description
 #: ../interchange-cat-standard.templates:2001
-msgid "Should all files belonging to the Interchange demo catalog removed when you purge this package, e.g. with dpkg --purge or apt-get remove --purge ?"
-msgstr "¿Deberían borrarse todos los archivos del catálogo de demostración de Interchange cuando purgue el paquete, es decir cuando ejecute «dpkg --purge» o «apt-get remove --purge»?"
+msgid ""
+"Should all files belonging to the Interchange demo catalog removed when you "
+"purge this package, e.g. with dpkg --purge or apt-get remove --purge ?"
+msgstr ""
+"¿Deberían borrarse todos los archivos del catálogo de demostración de "
+"Interchange cuando purgue el paquete, es decir cuando ejecute «dpkg --purge» "
+"o «apt-get remove --purge»?"
 
 #. Type: select
 #. Choices
@@ -75,8 +85,13 @@ msgstr "Política al reemplazar los catálogos existentes de demostración:"
 #. Type: select
 #. Description
 #: ../interchange-cat-standard.templates:3002
-msgid "Whether to silently replace an existing demo catalog installation, ask for a confirmation or never touch an existing installation."
-msgstr "Reemplazar de forma silenciosa una instalación existente de un catálogo de demostración, preguntar para confirmar o nunca tocar una instalación existente."
+msgid ""
+"Whether to silently replace an existing demo catalog installation, ask for a "
+"confirmation or never touch an existing installation."
+msgstr ""
+"Reemplazar de forma silenciosa una instalación existente de un catálogo de "
+"demostración, preguntar para confirmar o nunca tocar una instalación "
+"existente."
 
 #. Type: boolean
 #. Description
@@ -99,8 +114,12 @@ msgstr "«Virtual host» del catálogo de demostración:"
 #. Type: string
 #. Description
 #: ../interchange-cat-standard.templates:5001
-msgid "You are running Interchange with \"FullURL\" enabled. Please specify the virtual host for the demo catalog."
-msgstr "Está ejecutando Interchange con «FullURL» activado. Por favor, especifique el «virtual host» del catálogo de demostración."
+msgid ""
+"You are running Interchange with \"FullURL\" enabled. Please specify the "
+"virtual host for the demo catalog."
+msgstr ""
+"Está ejecutando Interchange con «FullURL» activado. Por favor, especifique "
+"el «virtual host» del catálogo de demostración."
 
 #. Type: string
 #. Description
@@ -111,8 +130,15 @@ msgstr "Nombre de usuario para la administración de este catálogo:"
 #. Type: string
 #. Description
 #: ../interchange-cat-standard.templates:6001
-msgid "Please provide an username for administering the demo catalog. The username must be at least 2 characters long and only contain letters, digits, underscore, @ or the dot as characters."
-msgstr "Proporcione un nombre de usuario para la administración del catálogo de demostración. El nombre de usuario debe tener al menos dos caracteres de longitud y sólo puede contener letras, números, subrayados, arrobas (@) o puntos."
+msgid ""
+"Please provide an username for administering the demo catalog. The username "
+"must be at least 2 characters long and only contain letters, digits, "
+"underscore, @ or the dot as characters."
+msgstr ""
+"Proporcione un nombre de usuario para la administración del catálogo de "
+"demostración. El nombre de usuario debe tener al menos dos caracteres de "
+"longitud y sólo puede contener letras, números, subrayados, arrobas (@) o "
+"puntos."
 
 #. Type: password
 #. Description
@@ -123,8 +149,17 @@ msgstr "Contraseña para la administración de este catálogo:"
 #. Type: password
 #. Description
 #: ../interchange-cat-standard.templates:7001
-msgid "Please provide a password for administering the standard demo catalog. Choose one which can not be easily guessed. Default is pass. The password must be at least 4 characters long and only contain letters, digits, underscore @ or the dot as characters."
-msgstr "Proporcione una contraseña para la administración del catálogo de demostración. Escoja una que no se pueda averiguar fácilmente. De forma predeterminada se utiliza «pass». La contraseña debe tener al menos cuatro caracteres de longitud y sólo puede contener letras, números, subrayados, arrobas (@) o puntos."
+msgid ""
+"Please provide a password for administering the standard demo catalog. "
+"Choose one which can not be easily guessed. Default is pass. The password "
+"must be at least 4 characters long and only contain letters, digits, "
+"underscore @ or the dot as characters."
+msgstr ""
+"Proporcione una contraseña para la administración del catálogo de "
+"demostración. Escoja una que no se pueda averiguar fácilmente. De forma "
+"predeterminada se utiliza «pass». La contraseña debe tener al menos cuatro "
+"caracteres de longitud y sólo puede contener letras, números, subrayados, "
+"arrobas (@) o puntos."
 
 #. Type: boolean
 #. Description
@@ -141,8 +176,16 @@ msgstr "Localizaciones adicionales del escaparate:"
 #. Type: multiselect
 #. Description
 #: ../interchange-cat-standard.templates:9001
-msgid "The Interchange demo catalog is able to display the storefront in a number of different languages. Each selected locale will increase the memory footprint of the Interchange server processes, so it is recommended to choose only locales which are really needed."
-msgstr "El catálogo de demostración de Interchange es capaz de mostrar el escaparate en varios idiomas distintos. Cada localización seleccionada incrementará la memoria utilizada de los procesos del servidor de Interchange, por lo que se recomienda escoger sólo las localizaciones realmente necesarias."
+msgid ""
+"The Interchange demo catalog is able to display the storefront in a number "
+"of different languages. Each selected locale will increase the memory "
+"footprint of the Interchange server processes, so it is recommended to "
+"choose only locales which are really needed."
+msgstr ""
+"El catálogo de demostración de Interchange es capaz de mostrar el escaparate "
+"en varios idiomas distintos. Cada localización seleccionada incrementará la "
+"memoria utilizada de los procesos del servidor de Interchange, por lo que se "
+"recomienda escoger sólo las localizaciones realmente necesarias."
 
 #. Type: select
 #. Description
@@ -154,7 +197,9 @@ msgstr "Localización predeterminada del escaparate:"
 #. Description
 #: ../interchange-cat-standard.templates:10001
 msgid "Please select the default locale for the Interchange demo catalog."
-msgstr "Escoja la localización predeterminada del catálogo de demostración de Interchange."
+msgstr ""
+"Escoja la localización predeterminada del catálogo de demostración de "
+"Interchange."
 
 #. Type: select
 #. Choices
@@ -172,7 +217,8 @@ msgstr "MySQL"
 #. Description
 #: ../interchange-cat-standard.templates:11002
 msgid "DBMS for the demo catalog:"
-msgstr "Sistema de gestión de base de datos (DBMS) del catálogo de demostración:"
+msgstr ""
+"Sistema de gestión de base de datos (DBMS) del catálogo de demostración:"
 
 #. Type: select
 #. Description
@@ -231,8 +277,13 @@ msgstr "Modo de arranque:"
 #. Type: select
 #. Description
 #: ../interchange.templates:1002
-msgid "Unix mode is is the most secure way to run Interchange, for there is no way for systems on the internet to interact with the Interchange server."
-msgstr "El modo unix es el método más seguro de ejecutar Interchange, pero no hay forma de que los sistemas de internet interactúen con el servidor de Interchange."
+msgid ""
+"Unix mode is is the most secure way to run Interchange, for there is no way "
+"for systems on the internet to interact with the Interchange server."
+msgstr ""
+"El modo unix es el método más seguro de ejecutar Interchange, pero no hay "
+"forma de que los sistemas de internet interactúen con el servidor de "
+"Interchange."
 
 #. Type: string
 #. Description
@@ -243,8 +294,16 @@ msgstr "Nombre de usuario que ejecutará el servidor:"
 #. Type: string
 #. Description
 #: ../interchange.templates:2001
-msgid "This determines the user for the interchange server and for file permissions. Please note that using another user has serious security implications. Don't choose root, it is not recommended and will be discarded anyway."
-msgstr "Este valor establece el usuario para el servidor de Interchange y para los permisos de los archivos. Por favor, tenga en cuenta que utilizar otro usuario tiene graves implicaciones de seguridad. No escoja «root», no está recomendado y se descartará de todos modos."
+msgid ""
+"This determines the user for the interchange server and for file "
+"permissions. Please note that using another user has serious security "
+"implications. Don't choose root, it is not recommended and will be discarded "
+"anyway."
+msgstr ""
+"Este valor establece el usuario para el servidor de Interchange y para los "
+"permisos de los archivos. Por favor, tenga en cuenta que utilizar otro "
+"usuario tiene graves implicaciones de seguridad. No escoja «root», no está "
+"recomendado y se descartará de todos modos."
 
 #. Type: boolean
 #. Description
@@ -256,16 +315,18 @@ msgstr "¿Desea crear el usuario ${USER}?"
 #. Description
 #. Type: error
 #. Description
-#: ../interchange.templates:4001
-#: ../interchange.templates:6001
+#: ../interchange.templates:4001 ../interchange.templates:6001
 msgid "Impossible to run interchange as root !"
 msgstr "¡No se puede ejecutar Interchange como «root»!"
 
 #. Type: error
 #. Description
 #: ../interchange.templates:4001
-msgid "You have been warned. Either choose an appropriate user or stay with the default."
-msgstr "Se le ha advertido. Escoja un usuario adecuado o deje el predeterminado."
+msgid ""
+"You have been warned. Either choose an appropriate user or stay with the "
+"default."
+msgstr ""
+"Se le ha advertido. Escoja un usuario adecuado o deje el predeterminado."
 
 #. Type: string
 #. Description
@@ -276,13 +337,23 @@ msgstr "Nombre del grupo con el que se ejecutará el servidor:"
 #. Type: string
 #. Description
 #: ../interchange.templates:5001
-msgid "This determines the group for the interchange server and for file permissions. Please note that using another user has serious security implications. Don't choose root, it is not recommended and will be discarded anyway."
-msgstr "Este valor establece el grupo para el servidor de Interchange y para los permisos de los archivos. Por favor, tenga en cuenta que utilizar otro grupo tiene graves implicaciones de seguridad. No escoja «root», no está recomendado y se descartará de todos modos."
+msgid ""
+"This determines the group for the interchange server and for file "
+"permissions. Please note that using another user has serious security "
+"implications. Don't choose root, it is not recommended and will be discarded "
+"anyway."
+msgstr ""
+"Este valor establece el grupo para el servidor de Interchange y para los "
+"permisos de los archivos. Por favor, tenga en cuenta que utilizar otro grupo "
+"tiene graves implicaciones de seguridad. No escoja «root», no está "
+"recomendado y se descartará de todos modos."
 
 #. Type: error
 #. Description
 #: ../interchange.templates:6001
-msgid "You have been warned. Either choose an appropriate group or stay with the default."
+msgid ""
+"You have been warned. Either choose an appropriate group or stay with the "
+"default."
 msgstr "Se le ha advertido. Escoja un grupo adecuado o deje el predeterminado."
 
 #. Type: boolean
@@ -301,7 +372,9 @@ msgstr "Ubicación de los archivos HTML estáticos:"
 #. Description
 #: ../interchange.templates:9001
 msgid "Catalog installations need a directory where HTML files can be placed."
-msgstr "Las instalaciones de catálogo necesitan un directorio en el que almacenar los archivos HTML."
+msgstr ""
+"Las instalaciones de catálogo necesitan un directorio en el que almacenar "
+"los archivos HTML."
 
 #. Type: string
 #. Description
@@ -312,14 +385,23 @@ msgstr "Directorio del anillo de claves público de GnuPG:"
 #. Type: string
 #. Description
 #: ../interchange.templates:10001
-msgid "For enhanced security, credit card information retrieved from customers will be encrypted and mailed to the shop owner instead of storing it on the server."
-msgstr "Para mejorar la seguridad, la información de las tarjetas de crédito recibida de los clientes se cifrará y se enviará por correo electrónico al dueño de la tienda en lugar de almacenarla en el servidor."
+msgid ""
+"For enhanced security, credit card information retrieved from customers will "
+"be encrypted and mailed to the shop owner instead of storing it on the "
+"server."
+msgstr ""
+"Para mejorar la seguridad, la información de las tarjetas de crédito "
+"recibida de los clientes se cifrará y se enviará por correo electrónico al "
+"dueño de la tienda en lugar de almacenarla en el servidor."
 
 #. Type: string
 #. Description
 #: ../interchange.templates:10001
-msgid "Please choose the directory Interchange uses for the GnuPG public keyring."
-msgstr "Escoja el directorio que Interchange utiliza para el anillo de claves público de GnuPG."
+msgid ""
+"Please choose the directory Interchange uses for the GnuPG public keyring."
+msgstr ""
+"Escoja el directorio que Interchange utiliza para el anillo de claves "
+"público de GnuPG."
 
 #. Type: select
 #. Choices
@@ -336,8 +418,15 @@ msgstr "Conjunto de parámetros del servidor:"
 #. Type: select
 #. Description
 #: ../interchange.templates:11002
-msgid "You can choose different sets of server parameters. Any store based on the foundation demo will change its behaviour too. If rpc is selected, the Interchange server will run in PreFork mode."
-msgstr "Puede escoger entre diferentes conjuntos de parámetros del servidor. Cualquier tienda basada en el ejemplo de la fundación cambiará también su comportamiento. Si se escoge rpc, el servidor de Interchange se ejecutará en el modo «PreFork»."
+msgid ""
+"You can choose different sets of server parameters. Any store based on the "
+"foundation demo will change its behaviour too. If rpc is selected, the "
+"Interchange server will run in PreFork mode."
+msgstr ""
+"Puede escoger entre diferentes conjuntos de parámetros del servidor. "
+"Cualquier tienda basada en el ejemplo de la fundación cambiará también su "
+"comportamiento. Si se escoge rpc, el servidor de Interchange se ejecutará en "
+"el modo «PreFork»."
 
 #. Type: boolean
 #. Description
@@ -348,8 +437,12 @@ msgstr "¿Desea activar la directiva «FullURL»?"
 #. Type: boolean
 #. Description
 #: ../interchange.templates:12001
-msgid "This setting determines if the whole URL is considered while checking for the corresponding catalog."
-msgstr "Este valor establece si se considera la URL completa mientras se comprueba el catálogo correspondiente."
+msgid ""
+"This setting determines if the whole URL is considered while checking for "
+"the corresponding catalog."
+msgstr ""
+"Este valor establece si se considera la URL completa mientras se comprueba "
+"el catálogo correspondiente."
 
 #. Type: note
 #. Description
@@ -360,8 +453,14 @@ msgstr "Servidor SOAP no disponible"
 #. Type: note
 #. Description
 #: ../interchange.templates:13001
-msgid "Because the Perl module SOAP::Lite is not installed, you are unable to run the Interchange SOAP server. To change this, install the libsoap-lite-perl Debian package and run interchangeconfig SOAP=1."
-msgstr "No puede ejecutar el servidor SOAP de Interchange, ya que el módulo SOAP::Lite de Perl no está instalado. Para arreglar esto, instale el paquete libsoap-lite-perl de Debian y ejecute «interchangeconfig SOAP=1»."
+msgid ""
+"Because the Perl module SOAP::Lite is not installed, you are unable to run "
+"the Interchange SOAP server. To change this, install the libsoap-lite-perl "
+"Debian package and run interchangeconfig SOAP=1."
+msgstr ""
+"No puede ejecutar el servidor SOAP de Interchange, ya que el módulo SOAP::"
+"Lite de Perl no está instalado. Para arreglar esto, instale el paquete "
+"libsoap-lite-perl de Debian y ejecute «interchangeconfig SOAP=1»."
 
 #. Type: boolean
 #. Description
@@ -384,8 +483,16 @@ msgstr "¿Desea activar los ajustes de los robots?"
 #. Type: boolean
 #. Description
 #: ../interchange.templates:15001
-msgid "The Interchange Debian package uses a separate configuration file /etc/interchange/robots.cfg for the directives RobotUA, RobotIP and RobotHost. It is recommended to include these settings so that Interchange can distinguish between robots and ordinary users."
-msgstr "El paquete Interchange de Debian utiliza un archivo de configuración («/etc/interchange/robots.cfg») diferente para las directivas «RobotUA», «RobotIP» y «RobotHost». Se recomienda incluir estos ajustes para que Interchange pueda diferenciar entre los robots y los usuarios."
+msgid ""
+"The Interchange Debian package uses a separate configuration file /etc/"
+"interchange/robots.cfg for the directives RobotUA, RobotIP and RobotHost. It "
+"is recommended to include these settings so that Interchange can distinguish "
+"between robots and ordinary users."
+msgstr ""
+"El paquete Interchange de Debian utiliza un archivo de configuración («/etc/"
+"interchange/robots.cfg») diferente para las directivas «RobotUA», «RobotIP» "
+"y «RobotHost». Se recomienda incluir estos ajustes para que Interchange "
+"pueda diferenciar entre los robots y los usuarios."
 
 #. Type: select
 #. Description
@@ -396,6 +503,13 @@ msgstr "Idioma predeterminado de la interfaz de usuario:"
 #. Type: select
 #. Description
 #: ../interchange-ui.templates:1001
-msgid "The administration interface for Interchange catalogs, called UI, has been translated to Danish (da_DK), Dutch (nl_NL), German (de_DE), Italian (it_IT) and Swedish (sv_SE). You can choose the default language here. Any user may change this default at login time."
-msgstr "La interfaz de administración de los catálogos de Interchange, llamada UI, se ha traducido al danés (da_DK), holandés (nl_NL), alemán (de_DE), italiano (it_IT) y sueco (sv_SE). Puede escoger el idioma predeterminado aquí. Cualquier usuario lo puede cambiar al identificarse."
-
+msgid ""
+"The administration interface for Interchange catalogs, called UI, has been "
+"translated to Danish (da_DK), Dutch (nl_NL), German (de_DE), Italian (it_IT) "
+"and Swedish (sv_SE). You can choose the default language here. Any user may "
+"change this default at login time."
+msgstr ""
+"La interfaz de administración de los catálogos de Interchange, llamada UI, "
+"se ha traducido al danés (da_DK), holandés (nl_NL), alemán (de_DE), italiano "
+"(it_IT) y sueco (sv_SE). Puede escoger el idioma predeterminado aquí. "
+"Cualquier usuario lo puede cambiar al identificarse."
diff --git a/debian/po/eu.po b/debian/po/eu.po
index 84d69c6..9f3c590 100644
--- a/debian/po/eu.po
+++ b/debian/po/eu.po
@@ -11,6 +11,7 @@ msgstr ""
 "PO-Revision-Date: 2008-05-06 11:51+0200\n"
 "Last-Translator: Piarres Beobide <pi at beobide.net>\n"
 "Language-Team: Euskara <debian-l10n-basque at lists.debian.org>\n"
+"Language: \n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
diff --git a/debian/po/fi.po b/debian/po/fi.po
index ba09744..52582ff 100644
--- a/debian/po/fi.po
+++ b/debian/po/fi.po
@@ -1,16 +1,20 @@
+# Esko Arajärvi <edu at iki.fi>, 2010.
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: interchange\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: interchange at packages.debian.org\n"
 "POT-Creation-Date: 2010-03-25 09:53+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2008-03-19 16:41+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2010-10-18 21:53+0300\n"
 "Last-Translator: Esko Arajärvi <edu at iki.fi>\n"
 "Language-Team: Finnish <debian-l10n-finnish at lists.debian.org>\n"
+"Language: fi\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "X-Poedit-Language: Finnish\n"
 "X-Poedit-Country: FINLAND\n"
+"X-Generator: Lokalize 1.0\n"
+"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
 
 #. Type: boolean
 #. Description
@@ -83,8 +87,6 @@ msgstr ""
 #. Type: string
 #. Description
 #: ../interchange-cat-standard.templates:5001
-#, fuzzy
-#| msgid "Virtual host for the demo catalog ?"
 msgid "Virtual host for the demo catalog:"
 msgstr "Esimerkkiluettelon virtuaalikone:"
 
@@ -188,26 +190,20 @@ msgstr "MySQL"
 #. Type: select
 #. Description
 #: ../interchange-cat-standard.templates:11002
-#, fuzzy
-#| msgid "Virtual host for the demo catalog ?"
 msgid "DBMS for the demo catalog:"
-msgstr "Esimerkkiluettelon virtuaalikone:"
+msgstr "Tietokantapalvelin esimerkkiluetteloa varten:"
 
 #. Type: select
 #. Description
 #: ../interchange-cat-standard.templates:11002
-#, fuzzy
-#| msgid "Please select the default locale for the Interchange demo catalog."
 msgid "Please select the database type used for the demo catalog."
-msgstr "Valitse Interchangen esimerkkiluettelon oletuskieli."
+msgstr "Valitse esimerkkiluettelon tietokannan tyyppi."
 
 #. Type: string
 #. Description
 #: ../interchange-cat-standard.templates:12001
-#, fuzzy
-#| msgid "Database name"
 msgid "Database name:"
-msgstr "Tietokannan nimi"
+msgstr "Tietokannan nimi:"
 
 #. Type: string
 #. Description
@@ -218,10 +214,8 @@ msgstr "Valitse nimi tietokannalle."
 #. Type: string
 #. Description
 #: ../interchange-cat-standard.templates:13001
-#, fuzzy
-#| msgid "Database user"
 msgid "Database user:"
-msgstr "Tietokantakäyttäjä:"
+msgstr "Tietokantakäyttäjä::"
 
 #. Type: string
 #. Description
@@ -232,10 +226,8 @@ msgstr "Anna käyttäjätunnus, jota käytetään otettaessa yhteyttä tietokant
 #. Type: password
 #. Description
 #: ../interchange-cat-standard.templates:14001
-#, fuzzy
-#| msgid "Database password"
 msgid "Database password:"
-msgstr "Tietokantasalasana:"
+msgstr "Tietokannan salasana:"
 
 #. Type: password
 #. Description
@@ -247,7 +239,7 @@ msgstr "Anna salasana, jota käytetään otettaessa yhteyttä tietokantaan."
 #. Choices
 #: ../interchange.templates:1001
 msgid "unix mode, internet mode, both"
-msgstr "unix-tila, internet-tila, molemmat"
+msgstr "unix-tila, Internet-tila, molemmat"
 
 #. Type: select
 #. Description
@@ -281,7 +273,7 @@ msgid ""
 "implications. Don't choose root, it is not recommended and will be discarded "
 "anyway."
 msgstr ""
-"Tämä määrää interchange-palvelimen käyttäjän ja tiedostojen omistajan. "
+"Tämä määrää Interchange-palvelimen käyttäjän ja tiedostojen omistajan. "
 "Toisen käyttäjän valitseminen merkitsee huomattavia turvariskejä. Älä "
 "valitse pääkäyttäjää. Sitä ei suositella, eikä kuitenkaan hyväksytä."
 
@@ -297,7 +289,7 @@ msgstr "Luodaanko käyttäjä ${USER}?"
 #. Description
 #: ../interchange.templates:4001 ../interchange.templates:6001
 msgid "Impossible to run interchange as root !"
-msgstr "Ohjelmaa interchange ei voida ajaa pääkäyttäjänä!"
+msgstr "Ohjelmaa Interchange ei voida ajaa pääkäyttäjänä!"
 
 #. Type: error
 #. Description
@@ -322,7 +314,7 @@ msgid ""
 "implications. Don't choose root, it is not recommended and will be discarded "
 "anyway."
 msgstr ""
-"Tämä määrää interchange-palvelimen ryhmän ja tiedostojen ryhmän. Toisen "
+"Tämä määrää Interchange-palvelimen ryhmän ja tiedostojen ryhmän. Toisen "
 "käyttäjän valitseminen merkitsee huomattavia turvariskejä. Älä valitse "
 "pääkäyttäjää. Sitä ei suositella, eikä kuitenkaan hyväksytä."
 
@@ -417,7 +409,7 @@ msgid ""
 "This setting determines if the whole URL is considered while checking for "
 "the corresponding catalog."
 msgstr ""
-"Tämä asetus määrää käytetäänkö koko URLia tarkistettaessa vastaavaa "
+"Tämä asetus määrää käytetäänkö koko URL:ia tarkistettaessa vastaavaa "
 "luetteloa."
 
 #. Type: note
@@ -435,8 +427,8 @@ msgid ""
 "Debian package and run interchangeconfig SOAP=1."
 msgstr ""
 "Koska Perl-moduuli SOAP::Lite ei ole asennettuna, ei Interchangen SOAP-"
-"palvelinta voida ajaa. Tätä voidaan muuttaa asentamalla Debian-paketti "
-"libsoap-lite-perl ja ajamalla interchangeconfig SOAP=1."
+"palvelinta voida ajaa. Tätä voidaan muuttaa asentamalla paketti libsoap-lite-"
+"perl ja ajamalla komento interchangeconfig SOAP=1."
 
 #. Type: boolean
 #. Description
@@ -465,10 +457,10 @@ msgid ""
 "is recommended to include these settings so that Interchange can distinguish "
 "between robots and ordinary users."
 msgstr ""
-"Debianin Interchange-paketti käyttää erillistä asetustiedostoa /etc/"
-"interchange/robots.cfg ohjelmien RobotUA, RobotIP ja RobotHost ohjeille. "
-"Näiden asetusten ottaminen käyttöön on suositeltavaa, jotta Interchange voi "
-"erottaa robotit tavallisista käyttäjistä."
+"Interchange-paketti käyttää erillistä asetustiedostoa /etc/interchange/"
+"robots.cfg ohjelmien RobotUA, RobotIP ja RobotHost ohjeille. Näiden "
+"asetusten ottaminen käyttöön on suositeltavaa, jotta Interchange voi erottaa "
+"robotit tavallisista käyttäjistä."
 
 #. Type: select
 #. Description
@@ -489,25 +481,3 @@ msgstr ""
 "tanskaksi (da_DK), hollanniksi (nl_NL), saksaksi (de_DE), italiaksi (it_IT) "
 "ja ruotsiksi (sv_SE). Valitse oletuskieli tässä. Käyttäjä voi muuttaa tätä "
 "oletusta kirjautuessaan."
-
-#~ msgid "Which DBMS should be used for the demo catalog ?"
-#~ msgstr "Mitä tietokantapalvelinta esimerkkiluettelon tulisi käyttää?"
-
-#~ msgid "Please select the database type."
-#~ msgstr "Valitse tietokannan tyyppi."
-
-#~ msgid "Apache2"
-#~ msgstr "Apache2"
-
-#~ msgid "Apache"
-#~ msgstr "Apache"
-
-#~ msgid "Which webserver are you running ?"
-#~ msgstr "Mitä verkkopalvelinta käytetään?"
-
-#~ msgid ""
-#~ "This information is necessary for the makecat script. Please specify "
-#~ "which webserver you want to use for your Interchange applications."
-#~ msgstr ""
-#~ "Komentosarja makecat tarvitsee tätä tietoa. Valitse mitä verkkopalvelinta "
-#~ "käytetään Interchange-ohjelmien kanssa."
diff --git a/debian/po/fr.po b/debian/po/fr.po
index 1adb475..9eb5b11 100644
--- a/debian/po/fr.po
+++ b/debian/po/fr.po
@@ -8,10 +8,11 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: fr\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: interchange at packages.debian.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2009-09-18 06:58+0000\n"
+"POT-Creation-Date: 2010-03-25 09:53+0000\n"
 "PO-Revision-Date: 2008-10-16 06:01+0200\n"
 "Last-Translator: Christian Perrier <bubulle at debian.org>\n"
 "Language-Team: French <debian-l10n-french at lists.debian.org>\n"
+"Language: fr\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
@@ -119,8 +120,8 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Veuillez indiquer l'identifiant à utiliser pour l'administration du "
 "catalogue de démonstration. Cet identifiant doit comporter deux caractères "
-"minimum : seuls lettres, chiffres, caractère de soulignement (« _ »), « @ » et "
-"le point y sont autorisés."
+"minimum : seuls lettres, chiffres, caractère de soulignement (« _ »), « @ » "
+"et le point y sont autorisés."
 
 #. Type: password
 #. Description
@@ -418,7 +419,8 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Veuillez choisir l'un des jeux de paramètres du serveur. Tout magasin "
 "construit à partir de la démonstration verra son comportement modifié "
-"également. Si « RPC » est choisi, le serveur fonctionnera en mode « PreFork »."
+"également. Si « RPC » est choisi, le serveur fonctionnera en mode "
+"« PreFork »."
 
 #. Type: boolean
 #. Description
@@ -452,7 +454,8 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Vous ne pouvez pas utiliser le serveur SOAP d'Interchange car le module Perl "
 "SOAP::Lite n'est pas installé. Pour corriger cela, veuillez installer le "
-"paquet libsoap-lite-perl et utiliser la commande « interchangeconfig SOAP=1 »."
+"paquet libsoap-lite-perl et utiliser la commande « interchangeconfig "
+"SOAP=1 »."
 
 #. Type: boolean
 #. Description
diff --git a/debian/po/gl.po b/debian/po/gl.po
index 10b1c61..89c3697 100644
--- a/debian/po/gl.po
+++ b/debian/po/gl.po
@@ -10,6 +10,7 @@ msgstr ""
 "PO-Revision-Date: 2008-05-06 22:39+0100\n"
 "Last-Translator: Jacobo Tarrio <jtarrio at debian.org>\n"
 "Language-Team: Galician <proxecto at trasno.net>\n"
+"Language: gl\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
diff --git a/debian/po/it.po b/debian/po/it.po
index 5dc65ea..d6ca769 100644
--- a/debian/po/it.po
+++ b/debian/po/it.po
@@ -1,17 +1,18 @@
 # ITALIAN TRANSLATION OF INTERCHANGE'S PO-DEBCONF FILE
-# Copyright (C) 2008 THE INTERCHANGE'S COPYRIGHT HOLDER
-# This file is distributed under the same license as the INTERCHANGE package.
-# Vincenzo Campanella <vinz65 at gmail.com>, 2008.
+# COPYRIGHT (C) 2008-2010 THE INTERCHANGE'S COPYRIGHT HOLDER
+# This file is distributed under the same license as the interchange package.
+# Vincenzo Campanella <vinz65 at gmail.com>, 2008, 2010
 #
 #
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: INTERCHANGE\n"
+"Project-Id-Version: interchange 5.7.6-1\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: interchange at packages.debian.org\n"
 "POT-Creation-Date: 2010-03-25 09:53+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2008-10-06 08:49+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2010-09-17 13:24+0100\n"
 "Last-Translator: Vincenzo Campanella <vinz65 at gmail.com>\n"
 "Language-Team: Italian <tp at lists.linux.it>\n"
+"Language: it\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
@@ -29,8 +30,9 @@ msgid ""
 "Whether to install the demo catalog from the standard template or let you "
 "manually install it with makecat."
 msgstr ""
-"Se installare il catalogo dimostrativo partendo dal modello standard o "
-"lasciare che l'utente lo crei manualmente usando makecat."
+"Questa opzione consente d'installare il catalogo dimostrativo partendo dal "
+"modello standard; in alternativa, è possibile installarlo manualmente, "
+"utilizzando makecat."
 
 #. Type: boolean
 #. Description
@@ -45,9 +47,9 @@ msgid ""
 "Should all files belonging to the Interchange demo catalog removed when you "
 "purge this package, e.g. with dpkg --purge or apt-get remove --purge ?"
 msgstr ""
-"I file che appartengono al catalogo dimostrativo di Interchange devono "
-"essere rimossi quando si elimina questo pacchetto, cioè con dpkg --purge o "
-"apt get remove --purge?"
+"Scegliere se si desidera che i file che appartengono al catalogo "
+"dimostrativo di Interchange vengano rimossi quando si elimina questo "
+"pacchetto, cioè con «dpkg --purge» o «apt get remove --purge»."
 
 #. Type: select
 #. Choices
@@ -59,7 +61,7 @@ msgstr "sempre, chiedi, mai"
 #. Description
 #: ../interchange-cat-standard.templates:3002
 msgid "Policy for replacing existing demo catalogs:"
-msgstr "Regola per sostituire i cataloghi dimostrativi esistenti:"
+msgstr "Regola per la sostituzione dei cataloghi dimostrativi esistenti:"
 
 #. Type: select
 #. Description
@@ -68,8 +70,9 @@ msgid ""
 "Whether to silently replace an existing demo catalog installation, ask for a "
 "confirmation or never touch an existing installation."
 msgstr ""
-"Se sostituire automaticamente un'installazione di catalogo dimostrativo, "
-"chiedere conferma, o se non modificare mai un'installazione esistente."
+"Scegliere se si desidera sostituire automaticamente il catalogo dimostrativo "
+"installato, o se si desidera che venga chiesta conferma, oppure se si "
+"desidera che il catalogo dimostrativo installato non venga mai modificato."
 
 #. Type: boolean
 #. Description
@@ -83,13 +86,12 @@ msgstr "Sostituire il catalogo dimostrativo di Interchange?"
 msgid "There seems to already exist an Interchange demo catalog."
 msgstr "Sembra che un catalogo dimostrativo di Interchange esista già."
 
+#
 #. Type: string
 #. Description
 #: ../interchange-cat-standard.templates:5001
-#, fuzzy
-#| msgid "Virtual host for the demo catalog ?"
 msgid "Virtual host for the demo catalog:"
-msgstr "Host virtuale per il catalogo dimostrativo?"
+msgstr "Host virtuale per il catalogo dimostrativo:"
 
 #. Type: string
 #. Description
@@ -98,7 +100,7 @@ msgid ""
 "You are running Interchange with \"FullURL\" enabled. Please specify the "
 "virtual host for the demo catalog."
 msgstr ""
-"Interchange è in esecuzione con l'opzione \"FullURL\" abilitata. Specificare "
+"Interchange è in esecuzione con l'opzione «FullURL» abilitata. Specificare "
 "l'host virtuale per il catalogo dimostrativo."
 
 #. Type: string
@@ -115,9 +117,9 @@ msgid ""
 "must be at least 2 characters long and only contain letters, digits, "
 "underscore, @ or the dot as characters."
 msgstr ""
-"Fornire un nome utente per amministrare il catalogo dimostrativo. Il nome "
-"utente deve consistere di almeno 2 caratteri e può contenere solo lettere, "
-"numeri, sottolineatura, @ o punto."
+"Fornire un nome utente per l'amministrazione del catalogo dimostrativo. Il "
+"nome utente deve consistere di almeno 2 caratteri e può contenere solo "
+"lettere, numeri, sottolineature, caratteri «@» o punti."
 
 #. Type: password
 #. Description
@@ -134,10 +136,11 @@ msgid ""
 "must be at least 4 characters long and only contain letters, digits, "
 "underscore @ or the dot as characters."
 msgstr ""
-"Fornire una password per amministrare il catalogo dimostrativo standard. "
-"Scegliere una password che non possa essere facilmente indovinata. La "
-"password predefinita è pass. La password deve consistere di almeno 4 "
-"caratteri e può contenere solo lettere, numeri, sottolineatura, @ o punto."
+"Fornire una password per l'amministratore del catalogo dimostrativo "
+"standard. Scegliere una password che non possa essere facilmente indovinata. "
+"La password predefinita è pass. La password deve consistere di almeno 4 "
+"caratteri e può contenere solo lettere, numeri, sottolineature, caratteri "
+"«@» o punti."
 
 #. Type: boolean
 #. Description
@@ -191,31 +194,26 @@ msgstr "PostgreSQL"
 msgid "MySQL"
 msgstr "MySQL"
 
+#
 #. Type: select
 #. Description
 #: ../interchange-cat-standard.templates:11002
-#, fuzzy
-#| msgid "Virtual host for the demo catalog ?"
 msgid "DBMS for the demo catalog:"
-msgstr "Host virtuale per il catalogo dimostrativo?"
+msgstr "DBMS per il catalogo dimostrativo:"
 
+#
 #. Type: select
 #. Description
 #: ../interchange-cat-standard.templates:11002
-#, fuzzy
-#| msgid "Please select the default locale for the Interchange demo catalog."
 msgid "Please select the database type used for the demo catalog."
 msgstr ""
-"Selezionare la lingua predefinita per il catalogo dimostrativo di "
-"Interchange."
+"Selezionare il tipo di database utilizzato per il catalogo dimostrativo."
 
 #. Type: string
 #. Description
 #: ../interchange-cat-standard.templates:12001
-#, fuzzy
-#| msgid "Database name"
 msgid "Database name:"
-msgstr "Nome del database"
+msgstr "Nome del database:"
 
 #. Type: string
 #. Description
@@ -223,13 +221,12 @@ msgstr "Nome del database"
 msgid "Please select the name of the database."
 msgstr "Selezionare il nome del database."
 
+#
 #. Type: string
 #. Description
 #: ../interchange-cat-standard.templates:13001
-#, fuzzy
-#| msgid "Database user"
 msgid "Database user:"
-msgstr "Utente del database"
+msgstr "Utente del database:"
 
 #. Type: string
 #. Description
@@ -238,13 +235,12 @@ msgid "Please specify the username for connecting to the database."
 msgstr ""
 "Specificare il nome utente che sarà utilizzato per collegarsi al database."
 
+#
 #. Type: password
 #. Description
 #: ../interchange-cat-standard.templates:14001
-#, fuzzy
-#| msgid "Database password"
 msgid "Database password:"
-msgstr "Password del database"
+msgstr "Password del database:"
 
 #. Type: password
 #. Description
@@ -273,13 +269,14 @@ msgid ""
 "for systems on the internet to interact with the Interchange server."
 msgstr ""
 "Il modo Unix è quello più sicuro per eseguire Interchange, in quanto non c'è "
-"modo che sistemi in Internet interagiscano con il server di Interchange."
+"alcuna possibilità che i sistemi in Internet interagiscano con il server di "
+"Interchange."
 
 #. Type: string
 #. Description
 #: ../interchange.templates:2001
 msgid "Username to run the server as:"
-msgstr "Nome utente da utilizzare per eseguire il server:"
+msgstr "Nome utente da utilizzare per l'esecuzione del server:"
 
 #. Type: string
 #. Description
@@ -291,9 +288,9 @@ msgid ""
 "anyway."
 msgstr ""
 "Questo determina l'utente per il server Interchange e per i permessi sui "
-"file. Si noti che l'utilizzo di un altro utente ha serie implicazioni in "
-"tema di sicurezza. Non si scelga root, non è raccomandato e comunque la "
-"scelta sarà rifiutata."
+"file. Notare che l'utilizzo di un altro utente ha serie implicazioni in tema "
+"di sicurezza. Non si scelga root: non è raccomandato e comunque la scelta "
+"sarà rifiutata."
 
 #. Type: boolean
 #. Description
@@ -307,7 +304,7 @@ msgstr "Creare l'utente ${USER}?"
 #. Description
 #: ../interchange.templates:4001 ../interchange.templates:6001
 msgid "Impossible to run interchange as root !"
-msgstr "Impossibile eseguire Interchange come root!"
+msgstr "Impossibile eseguire Interchange come root."
 
 #. Type: error
 #. Description
@@ -316,14 +313,15 @@ msgid ""
 "You have been warned. Either choose an appropriate user or stay with the "
 "default."
 msgstr ""
-"Siete stati avvisati. Scegliere l'utente appropriato, o alternativamente "
-"lasciare l'utente predefinito."
+"Come avvisato, l'esecuzione di Interchange come root non è ammessa. "
+"Scegliere un utente appropriato, o alternativamente lasciare l'utente "
+"predefinito."
 
 #. Type: string
 #. Description
 #: ../interchange.templates:5001
 msgid "Group name to run the server as:"
-msgstr "Nome del gruppo da utilizzare per eseguire il server:"
+msgstr "Nome del gruppo da utilizzare per l'esecuzione del server:"
 
 #. Type: string
 #. Description
@@ -335,9 +333,9 @@ msgid ""
 "anyway."
 msgstr ""
 "Questo determina il gruppo per il server Interchange e per i permessi sui "
-"file. Si noti che l'utilizzo di un altro utente ha serie implicazioni in "
-"tema di sicurezza. Non si scelga root, non è raccomandato e comunque la "
-"scelta sarà rifiutata."
+"file. Notare che l'utilizzo di un altro utente ha serie implicazioni in tema "
+"di sicurezza. Non si scelga root: non è raccomandato e comunque la scelta "
+"sarà rifiutata."
 
 #. Type: error
 #. Description
@@ -346,8 +344,9 @@ msgid ""
 "You have been warned. Either choose an appropriate group or stay with the "
 "default."
 msgstr ""
-"Siete stati avvisati. Scegliere il gruppo appropriato, o alternativamente "
-"lasciare il gruppo predefinito."
+"Come avvisato, l'esecuzione di Interchange come root non è ammessa. "
+"Scegliere un utente appropriato, o alternativamente lasciare l'utente "
+"predefinito."
 
 #. Type: boolean
 #. Description
@@ -359,7 +358,7 @@ msgstr "Creare il gruppo ${GROUP}?"
 #. Description
 #: ../interchange.templates:9001
 msgid "Static HTML files location:"
-msgstr "Locazione dei file HTML statici:"
+msgstr "Posizione dei file HTML statici:"
 
 #. Type: string
 #. Description
@@ -384,8 +383,8 @@ msgid ""
 "server."
 msgstr ""
 "Per potenziare la sicurezza, le informazioni fornite dai clienti sulle carte "
-"di credito vengono criptate e inviate per e-mail al proprietario del "
-"negozio, anziché essere memorizzate sul server."
+"di credito non vengono memorizzate sul server, bensì criptate e inviate per "
+"posta elettronica al proprietario del negozio."
 
 #. Type: string
 #. Description
@@ -415,15 +414,16 @@ msgid ""
 "foundation demo will change its behaviour too. If rpc is selected, the "
 "Interchange server will run in PreFork mode."
 msgstr ""
-"Si possono scegliere differenti insiemi di parametri del server. Anche tutti "
-"i negozi basati sulla fondazione demo cambieranno il proprio comportamento. "
-"Se si sceglie rpc, il server Interchange sarà eseguito in modo PreFork."
+"È possibile scegliere differenti insiemi di parametri del server. "
+"Analogamente, tutti i negozi basati sulla fondazione dimostrativa "
+"cambieranno il proprio comportamento. Se si sceglie «rpc», il server "
+"Interchange sarà eseguito in modalità «PreFork»."
 
 #. Type: boolean
 #. Description
 #: ../interchange.templates:12001
 msgid "Enable the FullURL directive?"
-msgstr "Abilitare la direttiva FullURL?"
+msgstr "Abilitare la direttiva «FullURL»?"
 
 #. Type: boolean
 #. Description
@@ -432,8 +432,8 @@ msgid ""
 "This setting determines if the whole URL is considered while checking for "
 "the corresponding catalog."
 msgstr ""
-"Questa impostazione determina se tutto l'URL è considerato per il controllo "
-"del catalogo corrispondente."
+"Questa impostazione determina se tutto l'URL viene considerato per il "
+"controllo del catalogo corrispondente."
 
 #. Type: note
 #. Description
@@ -450,8 +450,9 @@ msgid ""
 "Debian package and run interchangeconfig SOAP=1."
 msgstr ""
 "Poiché il modulo Perl SOAP::Lite non è installato, non è possibile eseguire "
-"il server SOAP di Interchange. Per modificare questa situazione, installare "
-"il pacchetto Debian libsoap-lite-perl ed eseguire interchangeconfig SOAP=1."
+"il server SOAP di Interchange. Per modificare questa situazione è necessario "
+"installare il pacchetto Debian «libsoap-lite-perl» ed eseguire "
+"«interchangeconfig SOAP=1»."
 
 #. Type: boolean
 #. Description
@@ -480,8 +481,8 @@ msgid ""
 "is recommended to include these settings so that Interchange can distinguish "
 "between robots and ordinary users."
 msgstr ""
-"Il pacchetto Debian di Interchange usa un file di configurazione separato, /"
-"etc/interchange/robots.cfg, per le direttive RobotUA, RobotIP e RobotHost. "
+"Il pacchetto Debian di Interchange usa un file di configurazione separato, «/"
+"etc/interchange/robots.cfg», per le direttive RobotUA, RobotIP e RobotHost. "
 "Si raccomanda di includere queste impostazioni in modo che Interchange possa "
 "distinguere fra robot e utenti ordinari."
 
@@ -502,8 +503,8 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "L'interfaccia dell'amministrazione dei cataloghi Interchange, chiamata UI, è "
 "stata tradotta in danese (da_DK), olandese (nl_NL), tedesco (de_DE), "
-"italiano (it_IT) e svedese (sv_SE). Si può scegliere la lingua predefinita "
-"fra queste. Ogni utente può cambiare la propria lingua predefinita al "
+"italiano (it_IT) e svedese (sv_SE). Qui si può scegliere la lingua "
+"predefinita. Ogni utente può cambiare la propria lingua predefinita al "
 "momento dell'accesso."
 
 #~ msgid "Which DBMS should be used for the demo catalog ?"
diff --git a/debian/po/nl.po b/debian/po/nl.po
index 63cbfe3..a668ac8 100644
--- a/debian/po/nl.po
+++ b/debian/po/nl.po
@@ -11,6 +11,7 @@ msgstr ""
 "PO-Revision-Date: 2008-03-21 10:46+0100\n"
 "Last-Translator: Bart Cornelis <cobaco at skolelinux.no>\n"
 "Language-Team: debian-l10n-dutch <debian-l10n-dutch at lists.debian.org>\n"
+"Language: \n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
diff --git a/debian/po/pt.po b/debian/po/pt.po
index a09503d..020ff06 100644
--- a/debian/po/pt.po
+++ b/debian/po/pt.po
@@ -12,6 +12,7 @@ msgstr ""
 "PO-Revision-Date: 2009-12-28 00:32+0000\n"
 "Last-Translator: Américo Monteiro <a_monteiro at netcabo.pt>\n"
 "Language-Team: Portuguese <traduz at debianpt.org>\n"
+"Language: pt\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
diff --git a/debian/po/ru.po b/debian/po/ru.po
index 955ed1d..228bca1 100644
--- a/debian/po/ru.po
+++ b/debian/po/ru.po
@@ -22,12 +22,13 @@ msgstr ""
 "PO-Revision-Date: 2010-01-04 13:10+0300\n"
 "Last-Translator: Yuri Kozlov <yuray at komyakino.ru>\n"
 "Language-Team: Russian <debian-l10n-russian at lists.debian.org>\n"
+"Language: ru\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "X-Generator: KBabel 1.11.4\n"
-"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && n%"
-"10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
+"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && n"
+"%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
 
 #. Type: boolean
 #. Description
diff --git a/debian/po/sv.po b/debian/po/sv.po
index feea856..11a9aa9 100644
--- a/debian/po/sv.po
+++ b/debian/po/sv.po
@@ -11,6 +11,7 @@ msgstr ""
 "PO-Revision-Date: 2009-10-22 01:37+0100\n"
 "Last-Translator: Martin Bagge <brother at bsnet.se>\n"
 "Language-Team: Swedish <debian-l10n-swedish at lists.debian.org>\n"
+"Language: sv\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
diff --git a/debian/po/vi.po b/debian/po/vi.po
index e2779cf..3193a21 100644
--- a/debian/po/vi.po
+++ b/debian/po/vi.po
@@ -10,6 +10,7 @@ msgstr ""
 "PO-Revision-Date: 2009-01-31 16:21+1030\n"
 "Last-Translator: Clytie Siddall <clytie at riverland.net.au>\n"
 "Language-Team: Vietnamese <vi-VN at googlegroups.com>\n"
+"Language: vi\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
@@ -96,8 +97,8 @@ msgid ""
 "You are running Interchange with \"FullURL\" enabled. Please specify the "
 "virtual host for the demo catalog."
 msgstr ""
-"Bạn đang chạy Interchange với chức năng « FullURL » (địa chỉ URL đầy đủ) được "
-"hiệu lực. Hãy ghi rõ máy ảo cho phân loại minh hoạ."
+"Bạn đang chạy Interchange với chức năng « FullURL » (địa chỉ URL đầy đủ) "
+"được hiệu lực. Hãy ghi rõ máy ảo cho phân loại minh hoạ."
 
 #. Type: string
 #. Description
@@ -134,8 +135,9 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Hãy cung cấp một mật khẩu để quản trị phân loại minh hoạ tiêu chuẩn. Để bảo "
 "vệ máy tính thì lúc nào cũng nên chọn một mật khẩu khó đoán. Mật khẩu mặc "
-"định là « pass » (rất dễ đoán). Mật khẩu phải chứa ít nhất bốn ký tự (dài hơn "
-"thì mạnh hơn), cũng chỉ chứa được chữ cái, chữ số, gạch dưới, @ hay dấu chấm."
+"định là « pass » (rất dễ đoán). Mật khẩu phải chứa ít nhất bốn ký tự (dài "
+"hơn thì mạnh hơn), cũng chỉ chứa được chữ cái, chữ số, gạch dưới, @ hay dấu "
+"chấm."
 
 #. Type: boolean
 #. DescriptionMore information about the interchange-cvs mailing list