[interchange/DEB_5_7_7: 1/3] Remove superflous space before question mark from Debconf template (#584513).

Stefan Hornburg interchange-cvs at icdevgroup.org
Mon Jan 23 11:07:54 UTC 2012


commit e3892361624a37eafdae98d7b6a72c08f66a8fab
Author: Stefan Hornburg (Racke) <racke at linuxia.de>
Date:  Mon Jan 23 09:57:53 2012 +0100

  Remove superflous space before question mark from Debconf template (#584513).

 debian/po/cs.po     |  90 +++++++++++++++-------------------------------
 debian/po/da.po     |  55 ++++++++++++++--------------
 debian/po/de.po     |  67 +++++++++++-----------------------
 debian/po/es.po     |  49 ++++++++++++-------------
 debian/po/eu.po     |  74 ++++++++++++--------------------------
 debian/po/fi.po     |  61 +++++++++++++++----------------
 debian/po/fr.po     |  46 ++++++++++++------------
 debian/po/gl.po     |  53 +++++++--------------------
 debian/po/it.po     |  90 +++++++++++++++--------------------------------
 debian/po/nl.po     |  67 +++++++++++------------------------
 debian/po/pt.po     |  40 +++++++++-----------
 debian/po/ru.po     |  52 +++++++++++++--------------
 debian/po/sv.po     |  57 +++++++++++++++--------------
 debian/po/templates.pot |  5 ++-
 debian/po/vi.po     |  33 ++++++++---------
 15 files changed, 333 insertions(+), 506 deletions(-)
---
diff --git a/debian/po/cs.po b/debian/po/cs.po
index 7b32683..47a5a21 100644
--- a/debian/po/cs.po
+++ b/debian/po/cs.po
@@ -54,8 +54,8 @@ msgid ""
 "purge this package, e.g. with dpkg --purge or apt-get remove --purge ?"
 msgstr ""
 "Mám při odstranění tohoto balíčku smazat také všechny soubory závisející na "
-"demo katalogu Interchange, např. pomocí dpkg --purge nebo apt-get remove --"
-"purge ?"
+"demo katalogu Interchange, např. pomocí dpkg --purge nebo apt-get remove "
+"--purge ?"
 
 #. Type: select
 #. Choices
@@ -121,9 +121,9 @@ msgid ""
 "must be at least 2 characters long and only contain letters, digits, "
 "underscore, @ or the dot as characters."
 msgstr ""
-"Zadejte prosím uživatelské jméno pro administraci ukázkového katalogu. "
-"Uživatelské jméno musí být alespoň 2 znaky dlouhé a smí obsahovat pouze "
-"písmena, číslice, podtržítko, @ nebo tečku."
+"Zadejte prosím uživatelské jméno pro administraci ukázkového "
+"katalogu. Uživatelské jméno musí být alespoň 2 znaky dlouhé a smí obsahovat "
+"pouze písmena, číslice, podtržítko, @ nebo tečku."
 
 #. Type: password
 #. Description
@@ -135,15 +135,15 @@ msgstr "Heslo pro administraci tohoto katalogu:"
 #. Description
 #: ../interchange-cat-standard.templates:7001
 msgid ""
-"Please provide a password for administering the standard demo catalog. "
-"Choose one which can not be easily guessed. Default is pass. The password "
-"must be at least 4 characters long and only contain letters, digits, "
-"underscore @ or the dot as characters."
+"Please provide a password for administering the standard demo "
+"catalog. Choose one which can not be easily guessed. Default is pass. The "
+"password must be at least 4 characters long and only contain letters, "
+"digits, underscore @ or the dot as characters."
 msgstr ""
-"Zadejte prosím heslo pro administraci hlavní části ukázkového katalogu. "
-"Zvolte takové, které nelze snadno uhádnout. Výchozí hodnotou je pass. Heslo "
-"musí být dlouhé alespoň 4 znaky a smí obsahovat pouze písmena, číslice, "
-"podtržítko, @ nebo tečku."
+"Zadejte prosím heslo pro administraci hlavní části ukázkového "
+"katalogu. Zvolte takové, které nelze snadno uhádnout. Výchozí hodnotou je "
+"pass. Heslo musí být dlouhé alespoň 4 znaky a smí obsahovat pouze písmena, "
+"číslice, podtržítko, @ nebo tečku."
 
 #. Type: boolean
 #. Description
@@ -166,9 +166,10 @@ msgid ""
 "footprint of the Interchange server processes, so it is recommended to "
 "choose only locales which are really needed."
 msgstr ""
-"Ukázkový katalog Interchange může zobrazovat výlohu v řadě různých jazyků. "
-"Čím více jazyků zvolíte, tím více operační paměti bude program potřebovat, "
-"takže se doporučuje vybrat pouze takové, které skutečně použijete."
+"Ukázkový katalog Interchange může zobrazovat výlohu v řadě různých "
+"jazyků. Čím více jazyků zvolíte, tím více operační paměti bude program "
+"potřebovat, takže se doporučuje vybrat pouze takové, které skutečně "
+"použijete."
 
 #. Type: select
 #. Description
@@ -354,8 +355,7 @@ msgstr "Umístění statických HTML souborů:"
 #. Description
 #: ../interchange.templates:9001
 msgid "Catalog installations need a directory where HTML files can be placed."
-msgstr ""
-"Instalace katalogu potřebuje adresář, kam je možné umístit HTML soubory."
+msgstr "Instalace katalogu potřebuje adresář, kam je možné umístit HTML soubory."
 
 #. Type: string
 #. Description
@@ -378,8 +378,7 @@ msgstr ""
 #. Type: string
 #. Description
 #: ../interchange.templates:10001
-msgid ""
-"Please choose the directory Interchange uses for the GnuPG public keyring."
+msgid "Please choose the directory Interchange uses for the GnuPG public keyring."
 msgstr ""
 "Zvolte prosím adresář, kde budou uloženy veřejné GnuPG klíče nutné pro "
 "uživatele programu Interchange."
@@ -439,8 +438,8 @@ msgid ""
 "Debian package and run interchangeconfig SOAP=1."
 msgstr ""
 "Protože není nainstalován modul Perlu SOAP::Lite, nebudete schopni spustit "
-"Interchange SOAP server. Napravit to můžete instalací balíčku libsoap-lite-"
-"perl a následným spuštěním interchangeconfig SOAP=1."
+"Interchange SOAP server. Napravit to můžete instalací balíčku "
+"libsoap-lite-perl a následným spuštěním interchangeconfig SOAP=1."
 
 #. Type: boolean
 #. Description
@@ -464,15 +463,15 @@ msgstr "Povolit nastavení robotů?"
 #. Description
 #: ../interchange.templates:15001
 msgid ""
-"The Interchange Debian package uses a separate configuration file /etc/"
-"interchange/robots.cfg for the directives RobotUA, RobotIP and RobotHost. It "
-"is recommended to include these settings so that Interchange can distinguish "
-"between robots and ordinary users."
+"The Interchange Debian package uses a separate configuration file "
+"/etc/interchange/robots.cfg for the directives RobotUA, RobotIP and "
+"RobotHost. It is recommended to include these settings so that Interchange "
+"can distinguish between robots and ordinary users."
 msgstr ""
 "Debianí balíček Interchange používá pro nastavení RobotUA, RobotIP a "
-"RobotHost samostatný konfigurační soubor /etc/interchange/robots.cfg. "
-"Doporučujeme zahrnout tato nastavení tak, aby Interchange mohl rozlišit "
-"roboty a běžné uživatele."
+"RobotHost samostatný konfigurační soubor "
+"/etc/interchange/robots.cfg. Doporučujeme zahrnout tato nastavení tak, aby "
+"Interchange mohl rozlišit roboty a běžné uživatele."
 
 #. Type: select
 #. Description
@@ -491,34 +490,5 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Administrátorské rozhraní pro katalogy programu Interchange (nazývané UI), "
 "bylo přeloženo do dánštiny (da_DK), holandštiny (nl_NL), němčiny (de_DE), "
-"italštiny (it_IT) a švédštiny (sv_SE). Zde si můžete zvolit výchozí jazyk. "
-"Každý uživatel si pak může změnit jazyk při přihlášení."
-
-#~ msgid "Important Perl Incompatibility"
-#~ msgstr "Důležitá nekompatibilita s Perlem"
-
-#~ msgid ""
-#~ "The authors of Interchange strongly disencourage the use of their "
-#~ "software on top of a thread enabled Perl. It is likely to cause serious "
-#~ "problems, especially in high load situations, and has no benefit at all "
-#~ "for Interchange servers. The development team asserts that the thread-"
-#~ "safeness of Perl and the bunch of modules Interchange uses can hardly be "
-#~ "relied upon. Please use this package only for testing and debugging "
-#~ "purposes."
-#~ msgstr ""
-#~ "Autoři Interchange silně odrazují od použití jejich softwaru nad Perlem s "
-#~ "podporou vláken, protože to může způsobit vážné problémy, které se "
-#~ "projeví zejména u vysoce zatížených serverů, ovšem přínos pro Interchange "
-#~ "je nulový. Vývojový tým trvá na tom, že na kombinaci vláknově bezpečného "
-#~ "Perlu a hromady modulů, které Interchange používá, se nedá spoléhat. "
-#~ "Používejte prosím tyto balíčky pouze k testovacím a ladicím účelům."
-
-#~ msgid "Enable debug mode?"
-#~ msgstr "Povolit ladící mód?"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Debug mode is only useful if you modified the Interchange sources "
-#~ "accordingly."
-#~ msgstr ""
-#~ "Ladící mód je užitečný pouze v případě pokud jste měnili zdrojové soubory "
-#~ "programu Interchange."
+"italštiny (it_IT) a švédštiny (sv_SE). Zde si můžete zvolit výchozí "
+"jazyk. Každý uživatel si pak může změnit jazyk při přihlášení."
diff --git a/debian/po/da.po b/debian/po/da.po
index 440047a..5642d87 100644
--- a/debian/po/da.po
+++ b/debian/po/da.po
@@ -46,8 +46,8 @@ msgid ""
 "purge this package, e.g. with dpkg --purge or apt-get remove --purge ?"
 msgstr ""
 "Skal alle filer tilhørende demokataloget til Interchange fjernes, når du "
-"afinstallerer denne pakke f.eks. med dpkg --purge eller apt-get remove --"
-"purge?"
+"afinstallerer denne pakke f.eks. med dpkg --purge eller apt-get remove "
+"--purge?"
 
 #. Type: select
 #. Choices
@@ -114,9 +114,9 @@ msgid ""
 "must be at least 2 characters long and only contain letters, digits, "
 "underscore, @ or the dot as characters."
 msgstr ""
-"Angiv venligst et brugernavn for administration af demokataloget. "
-"Brugernavnet skal være på mindst 2 tegn og må kun indeholde bogstaver A-Z, "
-"tal, understregning, @ eller punktum."
+"Angiv venligst et brugernavn for administration af "
+"demokataloget. Brugernavnet skal være på mindst 2 tegn og må kun indeholde "
+"bogstaver A-Z, tal, understregning, @ eller punktum."
 
 #. Type: password
 #. Description
@@ -128,15 +128,15 @@ msgstr "Adgangskode for dette katalogs administration:"
 #. Description
 #: ../interchange-cat-standard.templates:7001
 msgid ""
-"Please provide a password for administering the standard demo catalog. "
-"Choose one which can not be easily guessed. Default is pass. The password "
-"must be at least 4 characters long and only contain letters, digits, "
-"underscore @ or the dot as characters."
+"Please provide a password for administering the standard demo "
+"catalog. Choose one which can not be easily guessed. Default is pass. The "
+"password must be at least 4 characters long and only contain letters, "
+"digits, underscore @ or the dot as characters."
 msgstr ""
-"Angiv venligst en adgangskode for administration af standarddemokataloget. "
-"Vælg en adgangskode som ikke nemt kan gættes. Standard er pass. Adgangskoden "
-"skal være på mindst 4 tegn og må kun indeholde bogstaver A-Z, tal, "
-"understregning, @ eller punktum."
+"Angiv venligst en adgangskode for administration af "
+"standarddemokataloget. Vælg en adgangskode som ikke nemt kan "
+"gættes. Standard er pass. Adgangskoden skal være på mindst 4 tegn og må kun "
+"indeholde bogstaver A-Z, tal, understregning, @ eller punktum."
 
 #. Type: boolean
 #. Description
@@ -274,8 +274,8 @@ msgid ""
 "implications. Don't choose root, it is not recommended and will be discarded "
 "anyway."
 msgstr ""
-"Dette bestemmer brugeren for interchangeserveren og for filrettigheder. "
-"Bemærk venligst at brug af en anden bruger har alvorlige "
+"Dette bestemmer brugeren for interchangeserveren og for "
+"filrettigheder. Bemærk venligst at brug af en anden bruger har alvorlige "
 "sikkerhedsimplikationer. Vælg ikke root, det anbefales ikke og vil blive "
 "omgjort alligevel."
 
@@ -349,8 +349,7 @@ msgstr "Placering af statiske HTML-filer:"
 #. Description
 #: ../interchange.templates:9001
 msgid "Catalog installations need a directory where HTML files can be placed."
-msgstr ""
-"Kataloginstallationer har brug for en mappe hvor HTML-filer kan placeres."
+msgstr "Kataloginstallationer har brug for en mappe hvor HTML-filer kan placeres."
 
 #. Type: string
 #. Description
@@ -372,10 +371,10 @@ msgstr ""
 #. Type: string
 #. Description
 #: ../interchange.templates:10001
-msgid ""
-"Please choose the directory Interchange uses for the GnuPG public keyring."
+msgid "Please choose the directory Interchange uses for the GnuPG public keyring."
 msgstr ""
-"Vælg venligst mappen som Interchange bruger til GnuPG's offentlige nøglering."
+"Vælg venligst mappen som Interchange bruger til GnuPG's offentlige "
+"nøglering."
 
 #. Type: select
 #. Choices
@@ -457,15 +456,15 @@ msgstr "Aktiver robots opsætning?"
 #. Description
 #: ../interchange.templates:15001
 msgid ""
-"The Interchange Debian package uses a separate configuration file /etc/"
-"interchange/robots.cfg for the directives RobotUA, RobotIP and RobotHost. It "
-"is recommended to include these settings so that Interchange can distinguish "
-"between robots and ordinary users."
+"The Interchange Debian package uses a separate configuration file "
+"/etc/interchange/robots.cfg for the directives RobotUA, RobotIP and "
+"RobotHost. It is recommended to include these settings so that Interchange "
+"can distinguish between robots and ordinary users."
 msgstr ""
-"Debianpakken Interchange bruger en separat konfigurationsfil /etc/"
-"interchange/robots.cfg til direktiverne RobotUA, RobotIP og RobotHost. Det "
-"anbefales at inkludere denne opsætning så, at Interchange kan skelne mellem "
-"robotter og normale brugere."
+"Debianpakken Interchange bruger en separat konfigurationsfil "
+"/etc/interchange/robots.cfg til direktiverne RobotUA, RobotIP og "
+"RobotHost. Det anbefales at inkludere denne opsætning så, at Interchange kan "
+"skelne mellem robotter og normale brugere."
 
 #. Type: select
 #. Description
diff --git a/debian/po/de.po b/debian/po/de.po
index f5688bf..27df2e1 100644
--- a/debian/po/de.po
+++ b/debian/po/de.po
@@ -49,8 +49,8 @@ msgid ""
 "purge this package, e.g. with dpkg --purge or apt-get remove --purge ?"
 msgstr ""
 "Sollen alle Dateien, die zum Interchange-Demokatalog gehören, entfernt "
-"werden, wenn diese Paket z.B. mit »dpkg --purge« oder »apt-get remove --"
-"purge« vollständig entfernt wird?"
+"werden, wenn diese Paket z.B. mit »dpkg --purge« oder »apt-get remove "
+"--purge« vollständig entfernt wird?"
 
 #. Type: select
 #. Choices
@@ -62,8 +62,7 @@ msgstr "immer, auf Nachfrage, niemals"
 #. Description
 #: ../interchange-cat-standard.templates:3002
 msgid "Policy for replacing existing demo catalogs:"
-msgstr ""
-"Richtlinie für das Ersetzen einer vorhandenen Demokatalog-Installation:"
+msgstr "Richtlinie für das Ersetzen einer vorhandenen Demokatalog-Installation:"
 
 #. Type: select
 #. Description
@@ -117,9 +116,10 @@ msgid ""
 "must be at least 2 characters long and only contain letters, digits, "
 "underscore, @ or the dot as characters."
 msgstr ""
-"Bitte geben Sie einen Benutzernamen für die Verwaltung des Demokatalogs ein. "
-"Der Benutzername muss mindestens zwei Zeichen lang sein und darf nur "
-"Buchstaben, Ziffern, den Unterstrich, @ oder den Punkt als Zeichen enthalten."
+"Bitte geben Sie einen Benutzernamen für die Verwaltung des Demokatalogs "
+"ein. Der Benutzername muss mindestens zwei Zeichen lang sein und darf nur "
+"Buchstaben, Ziffern, den Unterstrich, @ oder den Punkt als Zeichen "
+"enthalten."
 
 #. Type: password
 #. Description
@@ -131,10 +131,10 @@ msgstr "Passwort für diese Katalogadministration:"
 #. Description
 #: ../interchange-cat-standard.templates:7001
 msgid ""
-"Please provide a password for administering the standard demo catalog. "
-"Choose one which can not be easily guessed. Default is pass. The password "
-"must be at least 4 characters long and only contain letters, digits, "
-"underscore @ or the dot as characters."
+"Please provide a password for administering the standard demo "
+"catalog. Choose one which can not be easily guessed. Default is pass. The "
+"password must be at least 4 characters long and only contain letters, "
+"digits, underscore @ or the dot as characters."
 msgstr ""
 "Bitte geben Sie ein Passwort für die Verwaltung des Standard-Demokatalogs "
 "ein. Das ausgewählte Passwort sollte nicht leicht erraten werden können. Das "
@@ -280,8 +280,8 @@ msgid ""
 "implications. Don't choose root, it is not recommended and will be discarded "
 "anyway."
 msgstr ""
-"Hier legen Sie den Benutzer für den Interchange-Server und Dateirechte fest. "
-"Wenn Sie einen anderen Benutzer auswählen, kann das zu ernsten "
+"Hier legen Sie den Benutzer für den Interchange-Server und Dateirechte "
+"fest. Wenn Sie einen anderen Benutzer auswählen, kann das zu ernsten "
 "Sicherheitsproblemen führen. Bitte nicht »root« auswählen, dies wird nicht "
 "empfohlen und würde sowieso ignoriert werden."
 
@@ -356,8 +356,8 @@ msgstr "Pfad für statische HTML-Dateien:"
 #: ../interchange.templates:9001
 msgid "Catalog installations need a directory where HTML files can be placed."
 msgstr ""
-"Kataloginstallationen benötigen ein Verzeichnis für die Ablage von HTML-"
-"Dateien."
+"Kataloginstallationen benötigen ein Verzeichnis für die Ablage von "
+"HTML-Dateien."
 
 #. Type: string
 #. Description
@@ -380,8 +380,7 @@ msgstr ""
 #. Type: string
 #. Description
 #: ../interchange.templates:10001
-msgid ""
-"Please choose the directory Interchange uses for the GnuPG public keyring."
+msgid "Please choose the directory Interchange uses for the GnuPG public keyring."
 msgstr ""
 "Bitte wählen Sie das Verzeichnis aus, das GnuPG für den öffentlichen "
 "Schlüsselbund verwendet."
@@ -469,13 +468,13 @@ msgstr "Robot-Einstellungen aktivieren?"
 #. Description
 #: ../interchange.templates:15001
 msgid ""
-"The Interchange Debian package uses a separate configuration file /etc/"
-"interchange/robots.cfg for the directives RobotUA, RobotIP and RobotHost. It "
-"is recommended to include these settings so that Interchange can distinguish "
-"between robots and ordinary users."
+"The Interchange Debian package uses a separate configuration file "
+"/etc/interchange/robots.cfg for the directives RobotUA, RobotIP and "
+"RobotHost. It is recommended to include these settings so that Interchange "
+"can distinguish between robots and ordinary users."
 msgstr ""
-"Das Interchange-Debian-Paket benutzt eine zusätzliche Konfigurationsdatei /"
-"etc/interchange/robots.cfg für die Direktiven RobotUA, RobotIP und "
+"Das Interchange-Debian-Paket benutzt eine zusätzliche Konfigurationsdatei "
+"/etc/interchange/robots.cfg für die Direktiven RobotUA, RobotIP und "
 "RobotHost. Das Einbinden dieser Einstellungen wird empfohlen, damit "
 "Interchange zwischen normalen Benutzern und Robots unterscheiden kann."
 
@@ -499,25 +498,3 @@ msgstr ""
 "(nl_NL), Italienische (it_IT) und Schwedische (sv_SE) übersetzt. Die "
 "vordefinierte Sprache können Sie hier festlegen. Jeder Benutzer kann sie "
 "beim Anmeldevorgang ändern."
-
-#~ msgid "Enable debug mode?"
-#~ msgstr "Debugmodus aktivieren?"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Debug mode is only useful if you modified the Interchange sources "
-#~ "accordingly."
-#~ msgstr ""
-#~ "Debugmodus ist nur nützlich, falls Sie die Interchange-Quellen "
-#~ "modifiziert haben."
-
-#~ msgid "Important Perl Incompatibility"
-#~ msgstr "Wichtige Perl-Inkompatibilität"
-
-#~ msgid "What is the username for the administration of this catalog ?"
-#~ msgstr "Wie ist der Benutzername für die Adminstration dieses Katalogs?"
-
-#~ msgid "What is the password for the administration of this catalog ?"
-#~ msgstr "Wie ist das Passwort für die Adminstration dieses Katalogs?"
-
-#~ msgid "en_US, da_DK, de_DE, it_IT, nl_NL, sv_SE"
-#~ msgstr "en_US, da_DK, de_DE, it_IT, nl_NL, sv_SE"
diff --git a/debian/po/es.po b/debian/po/es.po
index 866fc25..57f6e78 100644
--- a/debian/po/es.po
+++ b/debian/po/es.po
@@ -150,10 +150,10 @@ msgstr "Contraseña para la administración de este catálogo:"
 #. Description
 #: ../interchange-cat-standard.templates:7001
 msgid ""
-"Please provide a password for administering the standard demo catalog. "
-"Choose one which can not be easily guessed. Default is pass. The password "
-"must be at least 4 characters long and only contain letters, digits, "
-"underscore @ or the dot as characters."
+"Please provide a password for administering the standard demo "
+"catalog. Choose one which can not be easily guessed. Default is pass. The "
+"password must be at least 4 characters long and only contain letters, "
+"digits, underscore @ or the dot as characters."
 msgstr ""
 "Proporcione una contraseña para la administración del catálogo de "
 "demostración. Escoja una que no se pueda averiguar fácilmente. De forma "
@@ -217,8 +217,7 @@ msgstr "MySQL"
 #. Description
 #: ../interchange-cat-standard.templates:11002
 msgid "DBMS for the demo catalog:"
-msgstr ""
-"Sistema de gestión de base de datos (DBMS) del catálogo de demostración:"
+msgstr "Sistema de gestión de base de datos (DBMS) del catálogo de demostración:"
 
 #. Type: select
 #. Description
@@ -325,8 +324,7 @@ msgstr "¡No se puede ejecutar Interchange como «root»!"
 msgid ""
 "You have been warned. Either choose an appropriate user or stay with the "
 "default."
-msgstr ""
-"Se le ha advertido. Escoja un usuario adecuado o deje el predeterminado."
+msgstr "Se le ha advertido. Escoja un usuario adecuado o deje el predeterminado."
 
 #. Type: string
 #. Description
@@ -397,8 +395,7 @@ msgstr ""
 #. Type: string
 #. Description
 #: ../interchange.templates:10001
-msgid ""
-"Please choose the directory Interchange uses for the GnuPG public keyring."
+msgid "Please choose the directory Interchange uses for the GnuPG public keyring."
 msgstr ""
 "Escoja el directorio que Interchange utiliza para el anillo de claves "
 "público de GnuPG."
@@ -423,10 +420,10 @@ msgid ""
 "foundation demo will change its behaviour too. If rpc is selected, the "
 "Interchange server will run in PreFork mode."
 msgstr ""
-"Puede escoger entre diferentes conjuntos de parámetros del servidor. "
-"Cualquier tienda basada en el ejemplo de la fundación cambiará también su "
-"comportamiento. Si se escoge rpc, el servidor de Interchange se ejecutará en "
-"el modo «PreFork»."
+"Puede escoger entre diferentes conjuntos de parámetros del "
+"servidor. Cualquier tienda basada en el ejemplo de la fundación cambiará "
+"también su comportamiento. Si se escoge rpc, el servidor de Interchange se "
+"ejecutará en el modo «PreFork»."
 
 #. Type: boolean
 #. Description
@@ -458,8 +455,8 @@ msgid ""
 "the Interchange SOAP server. To change this, install the libsoap-lite-perl "
 "Debian package and run interchangeconfig SOAP=1."
 msgstr ""
-"No puede ejecutar el servidor SOAP de Interchange, ya que el módulo SOAP::"
-"Lite de Perl no está instalado. Para arreglar esto, instale el paquete "
+"No puede ejecutar el servidor SOAP de Interchange, ya que el módulo "
+"SOAP::Lite de Perl no está instalado. Para arreglar esto, instale el paquete "
 "libsoap-lite-perl de Debian y ejecute «interchangeconfig SOAP=1»."
 
 #. Type: boolean
@@ -484,15 +481,15 @@ msgstr "¿Desea activar los ajustes de los robots?"
 #. Description
 #: ../interchange.templates:15001
 msgid ""
-"The Interchange Debian package uses a separate configuration file /etc/"
-"interchange/robots.cfg for the directives RobotUA, RobotIP and RobotHost. It "
-"is recommended to include these settings so that Interchange can distinguish "
-"between robots and ordinary users."
+"The Interchange Debian package uses a separate configuration file "
+"/etc/interchange/robots.cfg for the directives RobotUA, RobotIP and "
+"RobotHost. It is recommended to include these settings so that Interchange "
+"can distinguish between robots and ordinary users."
 msgstr ""
-"El paquete Interchange de Debian utiliza un archivo de configuración («/etc/"
-"interchange/robots.cfg») diferente para las directivas «RobotUA», «RobotIP» "
-"y «RobotHost». Se recomienda incluir estos ajustes para que Interchange "
-"pueda diferenciar entre los robots y los usuarios."
+"El paquete Interchange de Debian utiliza un archivo de configuración "
+"(«/etc/interchange/robots.cfg») diferente para las directivas «RobotUA», "
+"«RobotIP» y «RobotHost». Se recomienda incluir estos ajustes para que "
+"Interchange pueda diferenciar entre los robots y los usuarios."
 
 #. Type: select
 #. Description
@@ -511,5 +508,5 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "La interfaz de administración de los catálogos de Interchange, llamada UI, "
 "se ha traducido al danés (da_DK), holandés (nl_NL), alemán (de_DE), italiano "
-"(it_IT) y sueco (sv_SE). Puede escoger el idioma predeterminado aquí. "
-"Cualquier usuario lo puede cambiar al identificarse."
+"(it_IT) y sueco (sv_SE). Puede escoger el idioma predeterminado "
+"aquí. Cualquier usuario lo puede cambiar al identificarse."
diff --git a/debian/po/eu.po b/debian/po/eu.po
index 9f3c590..08b6193 100644
--- a/debian/po/eu.po
+++ b/debian/po/eu.po
@@ -47,8 +47,8 @@ msgid ""
 "purge this package, e.g. with dpkg --purge or apt-get remove --purge ?"
 msgstr ""
 "Interchange demostrazio katalogoko fitxategi guztiak ezabatu egin behar al "
-"dira paketea, adib dpkg --purge edo apt-get remove erabiliaz, "
-"garbitzerakoan ?"
+"dira paketea, adib dpkg --purge edo apt-get remove erabiliaz, garbitzerakoan "
+"?"
 
 #. Type: select
 #. Choices
@@ -116,9 +116,10 @@ msgid ""
 "must be at least 2 characters long and only contain letters, digits, "
 "underscore, @ or the dot as characters."
 msgstr ""
-"Mesedez idatzi katalogo kudeaketarako erabiltzaile-izen bat. Erabiltzaile-"
-"izenak behintzat bi karaktere luze eduki behar du eta letrak, zenbakiak, "
-"azpimarra, @ edo puntu karaktereaz bakarrik osaturik egon daiteke."
+"Mesedez idatzi katalogo kudeaketarako erabiltzaile-izen "
+"bat. Erabiltzaile-izenak behintzat bi karaktere luze eduki behar du eta "
+"letrak, zenbakiak, azpimarra, @ edo puntu karaktereaz bakarrik osaturik egon "
+"daiteke."
 
 #. Type: password
 #. Description
@@ -130,10 +131,10 @@ msgstr "Katalogo honen kudeaketarako pasahitza:"
 #. Description
 #: ../interchange-cat-standard.templates:7001
 msgid ""
-"Please provide a password for administering the standard demo catalog. "
-"Choose one which can not be easily guessed. Default is pass. The password "
-"must be at least 4 characters long and only contain letters, digits, "
-"underscore @ or the dot as characters."
+"Please provide a password for administering the standard demo "
+"catalog. Choose one which can not be easily guessed. Default is pass. The "
+"password must be at least 4 characters long and only contain letters, "
+"digits, underscore @ or the dot as characters."
 msgstr ""
 "Mesedez zehaztu demostrazio katalogo estandarrarentzat pasahitz bat. Erraz "
 "asmatu ezin den bat hautatu beharko zenuke. Lehenetsia pass da. Pasahitzak "
@@ -161,8 +162,8 @@ msgid ""
 "footprint of the Interchange server processes, so it is recommended to "
 "choose only locales which are really needed."
 msgstr ""
-"Interchange demo katalogoa denda hizkuntz ezberdinetan bistaratzeko gai da. "
-"Hautatutako lokal bakoitzak interchange zerbitzari prozesuaren memoria "
+"Interchange demo katalogoa denda hizkuntz ezberdinetan bistaratzeko gai "
+"da. Hautatutako lokal bakoitzak interchange zerbitzari prozesuaren memoria "
 "beharrak handituko ditu, beraz benetan behar diren lokalak bakarrik "
 "hautatzea gomendatzen da."
 
@@ -176,8 +177,7 @@ msgstr "Dendarako lehenetsiriko lokala:"
 #. Description
 #: ../interchange-cat-standard.templates:10001
 msgid "Please select the default locale for the Interchange demo catalog."
-msgstr ""
-"Mesedez hautatu interchange demostrazio katalogoak erabiliko duen lokala."
+msgstr "Mesedez hautatu interchange demostrazio katalogoak erabiliko duen lokala."
 
 #. Type: select
 #. Choices
@@ -205,8 +205,7 @@ msgstr "Demostrazio katalogoaren ostalari birtuala ?"
 #, fuzzy
 #| msgid "Please select the default locale for the Interchange demo catalog."
 msgid "Please select the database type used for the demo catalog."
-msgstr ""
-"Mesedez hautatu interchange demostrazio katalogoak erabiliko duen lokala."
+msgstr "Mesedez hautatu interchange demostrazio katalogoak erabiliko duen lokala."
 
 #. Type: string
 #. Description
@@ -331,8 +330,8 @@ msgid ""
 "implications. Don't choose root, it is not recommended and will be discarded "
 "anyway."
 msgstr ""
-"Honek interchange zerbitzariaren eta fitxategi baimenen taldea ezartzen du. "
-"Mesedez kontutan izan beste talde bat erabiltzeak segurtasun inplikazio "
+"Honek interchange zerbitzariaren eta fitxategi baimenen taldea ezartzen "
+"du. Mesedez kontutan izan beste talde bat erabiltzeak segurtasun inplikazio "
 "garratzitsuak dituela. Ez hautatu root ez da gomendagarria eta hautatuaz "
 "gero baztertua izango da."
 
@@ -342,8 +341,7 @@ msgstr ""
 msgid ""
 "You have been warned. Either choose an appropriate group or stay with the "
 "default."
-msgstr ""
-"Oharturik zaude. Edo hautatu talde egoki bat edo lehenetsiarekin gelditu."
+msgstr "Oharturik zaude. Edo hautatu talde egoki bat edo lehenetsiarekin gelditu."
 
 #. Type: boolean
 #. Description
@@ -361,8 +359,7 @@ msgstr "HTML fitxategi estatikoen kokalekua:"
 #. Description
 #: ../interchange.templates:9001
 msgid "Catalog installations need a directory where HTML files can be placed."
-msgstr ""
-"Katalogo instalazioak HTML fitxategiak kokatzeko direktorio bat behar du."
+msgstr "Katalogo instalazioak HTML fitxategiak kokatzeko direktorio bat behar du."
 
 #. Type: string
 #. Description
@@ -385,8 +382,7 @@ msgstr ""
 #. Type: string
 #. Description
 #: ../interchange.templates:10001
-msgid ""
-"Please choose the directory Interchange uses for the GnuPG public keyring."
+msgid "Please choose the directory Interchange uses for the GnuPG public keyring."
 msgstr ""
 "Mesedez hautatu Interchange zerbitzariak GnuPG gako-eraztun publikorako "
 "erabiliko duen direktorioa."
@@ -472,10 +468,10 @@ msgstr "Gaitu robot ezarpenak?"
 #. Description
 #: ../interchange.templates:15001
 msgid ""
-"The Interchange Debian package uses a separate configuration file /etc/"
-"interchange/robots.cfg for the directives RobotUA, RobotIP and RobotHost. It "
-"is recommended to include these settings so that Interchange can distinguish "
-"between robots and ordinary users."
+"The Interchange Debian package uses a separate configuration file "
+"/etc/interchange/robots.cfg for the directives RobotUA, RobotIP and "
+"RobotHost. It is recommended to include these settings so that Interchange "
+"can distinguish between robots and ordinary users."
 msgstr ""
 "Interchange Debian paketeak bereziriko /etc/interchange/robots.cfg "
 "konfigurazio fitxategia erabiltzen du RobotUA, RobotIP eta RobotHost "
@@ -501,27 +497,3 @@ msgstr ""
 "(da_DK), Nederlandera (nl_NL), Alemanierara (de_DE), Italiarrera (it_IT) eta "
 "Suedierara (sv_SE) itzulia izan da. Hemen lehenetsiriko hizkuntza hautatu "
 "dezakezu. Edozein erabiltzailek ezarpen hau aldatu dezake saio hasterakoan."
-
-#~ msgid "Which DBMS should be used for the demo catalog ?"
-#~ msgstr ""
-#~ "Zein DBMS (datubase zerbitzari) erabili behar da demostrazio "
-#~ "katalogorako ?"
-
-#~ msgid "Please select the database type."
-#~ msgstr "Mesedez hautatu datubase mota."
-
-#~ msgid "Apache2"
-#~ msgstr "Apache2"
-
-#~ msgid "Apache"
-#~ msgstr "Apache"
-
-#~ msgid "Which webserver are you running ?"
-#~ msgstr "Zein web zerbitzari exekutatzen ari zara ?"
-
-#~ msgid ""
-#~ "This information is necessary for the makecat script. Please specify "
-#~ "which webserver you want to use for your Interchange applications."
-#~ msgstr ""
-#~ "Informazio hau beharrezkoa da makecat skriptarentzat. Mesedez zehaztu "
-#~ "interchange aplikazioek zein web zerbitzari erabiltzea nahi duzun."
diff --git a/debian/po/fi.po b/debian/po/fi.po
index 52582ff..645c45e 100644
--- a/debian/po/fi.po
+++ b/debian/po/fi.po
@@ -46,8 +46,8 @@ msgid ""
 "purge this package, e.g. with dpkg --purge or apt-get remove --purge ?"
 msgstr ""
 "Tulisiko kaikki Interchangen esimerkkiluetteloon liittyvät tiedostot "
-"poistaa, kun paketti siivotaan komennolla dpkg --purge tai apt-get remove --"
-"purge?"
+"poistaa, kun paketti siivotaan komennolla dpkg --purge tai apt-get remove "
+"--purge?"
 
 #. Type: select
 #. Choices
@@ -81,8 +81,7 @@ msgstr "Korvataanko Interchangen esimerkkiluettelo?"
 #. Description
 #: ../interchange-cat-standard.templates:4001
 msgid "There seems to already exist an Interchange demo catalog."
-msgstr ""
-"Näyttää siltä, että järjestelmässä on jo Interchangen esimerkkiluettelo."
+msgstr "Näyttää siltä, että järjestelmässä on jo Interchangen esimerkkiluettelo."
 
 #. Type: string
 #. Description
@@ -128,10 +127,10 @@ msgstr "Luettelon ylläpitäjän salasana:"
 #. Description
 #: ../interchange-cat-standard.templates:7001
 msgid ""
-"Please provide a password for administering the standard demo catalog. "
-"Choose one which can not be easily guessed. Default is pass. The password "
-"must be at least 4 characters long and only contain letters, digits, "
-"underscore @ or the dot as characters."
+"Please provide a password for administering the standard demo "
+"catalog. Choose one which can not be easily guessed. Default is pass. The "
+"password must be at least 4 characters long and only contain letters, "
+"digits, underscore @ or the dot as characters."
 msgstr ""
 "Anna salasana esimerkkiluettelon ylläpitoa varten. Valitse salasana, jota ei "
 "ole helppo arvata. Oletus on ”pass”. Salasanan tulee olla vähintään 4 "
@@ -159,9 +158,10 @@ msgid ""
 "footprint of the Interchange server processes, so it is recommended to "
 "choose only locales which are really needed."
 msgstr ""
-"Interchangen esimerkkiluettelo voi näyttää kauppasivun useammalla kielellä. "
-"Jokainen valittu kieli lisää Interchange-palvelinprosessien muistin käyttöä, "
-"joten on suositeltavaa valita vain kielet, joita todella tarvitaan."
+"Interchangen esimerkkiluettelo voi näyttää kauppasivun useammalla "
+"kielellä. Jokainen valittu kieli lisää Interchange-palvelinprosessien "
+"muistin käyttöä, joten on suositeltavaa valita vain kielet, joita todella "
+"tarvitaan."
 
 #. Type: select
 #. Description
@@ -255,8 +255,8 @@ msgid ""
 "for systems on the internet to interact with the Interchange server."
 msgstr ""
 "Unix-tila on turvallisin tapa ajaa Interchangea, koska tällöin internetissä "
-"olevilla järjestelmillä ei ole mitään tapaa ottaa yhteyttä Interchange-"
-"palvelimeen."
+"olevilla järjestelmillä ei ole mitään tapaa ottaa yhteyttä "
+"Interchange-palvelimeen."
 
 #. Type: string
 #. Description
@@ -273,9 +273,10 @@ msgid ""
 "implications. Don't choose root, it is not recommended and will be discarded "
 "anyway."
 msgstr ""
-"Tämä määrää Interchange-palvelimen käyttäjän ja tiedostojen omistajan. "
-"Toisen käyttäjän valitseminen merkitsee huomattavia turvariskejä. Älä "
-"valitse pääkäyttäjää. Sitä ei suositella, eikä kuitenkaan hyväksytä."
+"Tämä määrää Interchange-palvelimen käyttäjän ja tiedostojen "
+"omistajan. Toisen käyttäjän valitseminen merkitsee huomattavia "
+"turvariskejä. Älä valitse pääkäyttäjää. Sitä ei suositella, eikä kuitenkaan "
+"hyväksytä."
 
 #. Type: boolean
 #. Description
@@ -367,10 +368,8 @@ msgstr ""
 #. Type: string
 #. Description
 #: ../interchange.templates:10001
-msgid ""
-"Please choose the directory Interchange uses for the GnuPG public keyring."
-msgstr ""
-"Anna hakemisto, jossa Interchange pitää GnuPG:n julkista avainrengasta."
+msgid "Please choose the directory Interchange uses for the GnuPG public keyring."
+msgstr "Anna hakemisto, jossa Interchange pitää GnuPG:n julkista avainrengasta."
 
 #. Type: select
 #. Choices
@@ -426,9 +425,9 @@ msgid ""
 "the Interchange SOAP server. To change this, install the libsoap-lite-perl "
 "Debian package and run interchangeconfig SOAP=1."
 msgstr ""
-"Koska Perl-moduuli SOAP::Lite ei ole asennettuna, ei Interchangen SOAP-"
-"palvelinta voida ajaa. Tätä voidaan muuttaa asentamalla paketti libsoap-lite-"
-"perl ja ajamalla komento interchangeconfig SOAP=1."
+"Koska Perl-moduuli SOAP::Lite ei ole asennettuna, ei Interchangen "
+"SOAP-palvelinta voida ajaa. Tätä voidaan muuttaa asentamalla paketti "
+"libsoap-lite-perl ja ajamalla komento interchangeconfig SOAP=1."
 
 #. Type: boolean
 #. Description
@@ -452,15 +451,15 @@ msgstr "Otetaanko robots-asetukset käyttöön?"
 #. Description
 #: ../interchange.templates:15001
 msgid ""
-"The Interchange Debian package uses a separate configuration file /etc/"
-"interchange/robots.cfg for the directives RobotUA, RobotIP and RobotHost. It "
-"is recommended to include these settings so that Interchange can distinguish "
-"between robots and ordinary users."
+"The Interchange Debian package uses a separate configuration file "
+"/etc/interchange/robots.cfg for the directives RobotUA, RobotIP and "
+"RobotHost. It is recommended to include these settings so that Interchange "
+"can distinguish between robots and ordinary users."
 msgstr ""
-"Interchange-paketti käyttää erillistä asetustiedostoa /etc/interchange/"
-"robots.cfg ohjelmien RobotUA, RobotIP ja RobotHost ohjeille. Näiden "
-"asetusten ottaminen käyttöön on suositeltavaa, jotta Interchange voi erottaa "
-"robotit tavallisista käyttäjistä."
+"Interchange-paketti käyttää erillistä asetustiedostoa "
+"/etc/interchange/robots.cfg ohjelmien RobotUA, RobotIP ja RobotHost "
+"ohjeille. Näiden asetusten ottaminen käyttöön on suositeltavaa, jotta "
+"Interchange voi erottaa robotit tavallisista käyttäjistä."
 
 #. Type: select
 #. Description
diff --git a/debian/po/fr.po b/debian/po/fr.po
index 9eb5b11..29c93eb 100644
--- a/debian/po/fr.po
+++ b/debian/po/fr.po
@@ -39,8 +39,7 @@ msgstr ""
 #. Description
 #: ../interchange-cat-standard.templates:2001
 msgid "Remove demo catalog on package purge?"
-msgstr ""
-"Faut-il supprimer le catalogue de démonstration lors de la purge du paquet ?"
+msgstr "Faut-il supprimer le catalogue de démonstration lors de la purge du paquet ?"
 
 #. Type: boolean
 #. Description
@@ -133,10 +132,10 @@ msgstr "Mot de passe d'administration du catalogue :"
 #. Description
 #: ../interchange-cat-standard.templates:7001
 msgid ""
-"Please provide a password for administering the standard demo catalog. "
-"Choose one which can not be easily guessed. Default is pass. The password "
-"must be at least 4 characters long and only contain letters, digits, "
-"underscore @ or the dot as characters."
+"Please provide a password for administering the standard demo "
+"catalog. Choose one which can not be easily guessed. Default is pass. The "
+"password must be at least 4 characters long and only contain letters, "
+"digits, underscore @ or the dot as characters."
 msgstr ""
 "Veuillez indiquer le mot de passe d'administration du catalogue initial de "
 "démonstration. Choisissez un mot de passe qui ne puisse pas facilement être "
@@ -166,8 +165,9 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Le catalogue de démonstration d'Interchange peut afficher l'interface du "
 "magasin dans plusieurs langues. Chaque jeu supplémentaire de paramètres "
-"régionaux choisi ici augmente l'occupation mémoire des processus du serveur. "
-"Il est donc recommandé de se limiter aux paramètres réellement nécessaires."
+"régionaux choisi ici augmente l'occupation mémoire des processus du "
+"serveur. Il est donc recommandé de se limiter aux paramètres réellement "
+"nécessaires."
 
 #. Type: select
 #. Description
@@ -335,9 +335,9 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Veuillez indiquer le groupe qui servira à l'exécution du serveur Interchange "
 "et qui sera propriétaire des fichiers. Utiliser une valeur différente de la "
-"valeur par défaut peut avoir des conséquences importantes sur la sécurité. "
-"Ne choisissez pas « root », le groupe du superutilisateur car ce choix "
-"déconseillé sera de toute manière refusé."
+"valeur par défaut peut avoir des conséquences importantes sur la "
+"sécurité. Ne choisissez pas « root », le groupe du superutilisateur car ce "
+"choix déconseillé sera de toute manière refusé."
 
 #. Type: error
 #. Description
@@ -347,8 +347,9 @@ msgid ""
 "default."
 msgstr ""
 "Il n'est pas possible (et il serait dangereux pour la sécurité du système) "
-"d'exécuter Interchange avec les privilèges du groupe du superutilisateur. "
-"Veuillez choisir un groupe approprié ou conservez la valeur par défaut."
+"d'exécuter Interchange avec les privilèges du groupe du "
+"superutilisateur. Veuillez choisir un groupe approprié ou conservez la "
+"valeur par défaut."
 
 #. Type: boolean
 #. Description
@@ -391,8 +392,7 @@ msgstr ""
 #. Type: string
 #. Description
 #: ../interchange.templates:10001
-msgid ""
-"Please choose the directory Interchange uses for the GnuPG public keyring."
+msgid "Please choose the directory Interchange uses for the GnuPG public keyring."
 msgstr ""
 "Veuillez choisir le répertoire où Interchange conservera le trousseau de "
 "clés publiques GnuPG."
@@ -479,15 +479,15 @@ msgstr "Faut-il activer les réglages pour les robots ?"
 #. Description
 #: ../interchange.templates:15001
 msgid ""
-"The Interchange Debian package uses a separate configuration file /etc/"
-"interchange/robots.cfg for the directives RobotUA, RobotIP and RobotHost. It "
-"is recommended to include these settings so that Interchange can distinguish "
-"between robots and ordinary users."
+"The Interchange Debian package uses a separate configuration file "
+"/etc/interchange/robots.cfg for the directives RobotUA, RobotIP and "
+"RobotHost. It is recommended to include these settings so that Interchange "
+"can distinguish between robots and ordinary users."
 msgstr ""
-"Le paquet d'Interchange utilise un fichier de configuration distinct /etc/"
-"interchange/robots.cfg pour les directives RobotUA, RobotIP et RobotHost. "
-"Vous devriez activer ces réglages afin qu'Interchange puisse faire la "
-"différence entre les robots et les utilisateurs ordinaires."
+"Le paquet d'Interchange utilise un fichier de configuration distinct "
+"/etc/interchange/robots.cfg pour les directives RobotUA, RobotIP et "
+"RobotHost. Vous devriez activer ces réglages afin qu'Interchange puisse "
+"faire la différence entre les robots et les utilisateurs ordinaires."
 
 #. Type: select
 #. Description
diff --git a/debian/po/gl.po b/debian/po/gl.po
index 89c3697..1be3e3a 100644
--- a/debian/po/gl.po
+++ b/debian/po/gl.po
@@ -45,8 +45,8 @@ msgid ""
 "purge this package, e.g. with dpkg --purge or apt-get remove --purge ?"
 msgstr ""
 "¿Quere que se eliminen tódolos ficheiros que pertencen ao catálogo de "
-"demostración de Interchange ao purgar este paquete? Por exemplo, con dpkg --"
-"purge ou apt-get remove --purge."
+"demostración de Interchange ao purgar este paquete? Por exemplo, con dpkg "
+"--purge ou apt-get remove --purge."
 
 #. Type: select
 #. Choices
@@ -129,10 +129,10 @@ msgstr "Contrasinal para a administración deste catálogo:"
 #. Description
 #: ../interchange-cat-standard.templates:7001
 msgid ""
-"Please provide a password for administering the standard demo catalog. "
-"Choose one which can not be easily guessed. Default is pass. The password "
-"must be at least 4 characters long and only contain letters, digits, "
-"underscore @ or the dot as characters."
+"Please provide a password for administering the standard demo "
+"catalog. Choose one which can not be easily guessed. Default is pass. The "
+"password must be at least 4 characters long and only contain letters, "
+"digits, underscore @ or the dot as characters."
 msgstr ""
 "Indique un contrasinal para administrar o catálogo de demostración. Escolla "
 "un difícil de adiviñar. O contrasinal por defecto é \"pass\". O contrasinal "
@@ -384,10 +384,8 @@ msgstr ""
 #. Type: string
 #. Description
 #: ../interchange.templates:10001
-msgid ""
-"Please choose the directory Interchange uses for the GnuPG public keyring."
-msgstr ""
-"Escolla o directorio que Interchange emprega para o chaveiro público GnuPG."
+msgid "Please choose the directory Interchange uses for the GnuPG public keyring."
+msgstr "Escolla o directorio que Interchange emprega para o chaveiro público GnuPG."
 
 #. Type: select
 #. Choices
@@ -410,8 +408,8 @@ msgid ""
 "Interchange server will run in PreFork mode."
 msgstr ""
 "Pode escoller varios conxuntos de parámetros do servidor. As tendas baseadas "
-"na demostración tamén han cambiar o seu comportamento. Se se escolle \"rpc"
-"\", o servidor Interchange hase executar en modo PreFork."
+"na demostración tamén han cambiar o seu comportamento. Se se escolle "
+"\"rpc\", o servidor Interchange hase executar en modo PreFork."
 
 #. Type: boolean
 #. Description
@@ -469,10 +467,10 @@ msgstr "¿Activar a configuración dos robots?"
 #. Description
 #: ../interchange.templates:15001
 msgid ""
-"The Interchange Debian package uses a separate configuration file /etc/"
-"interchange/robots.cfg for the directives RobotUA, RobotIP and RobotHost. It "
-"is recommended to include these settings so that Interchange can distinguish "
-"between robots and ordinary users."
+"The Interchange Debian package uses a separate configuration file "
+"/etc/interchange/robots.cfg for the directives RobotUA, RobotIP and "
+"RobotHost. It is recommended to include these settings so that Interchange "
+"can distinguish between robots and ordinary users."
 msgstr ""
 "O paquete Debian de Interchange emprega un ficheiro de configuración "
 "separado, /etc/interchange/robots.cfg, para as directivas RobotUA, RobotIP e "
@@ -498,26 +496,3 @@ msgstr ""
 "traducida ao dinamarqués (da_DK), holandés (nl_NL), alemán (de_DE), italiano "
 "(it_IT) e sueco (sv_SE). Pode escoller o idioma por defecto aquí. Calquera "
 "usuario pode cambiar isto ao se identificar."
-
-#~ msgid "Which DBMS should be used for the demo catalog ?"
-#~ msgstr ""
-#~ "¿Que base de datos se debe empregar para o catálogo de demostración?"
-
-#~ msgid "Please select the database type."
-#~ msgstr "Escolla o tipo de base de datos."
-
-#~ msgid "Apache2"
-#~ msgstr "Apache2"
-
-#~ msgid "Apache"
-#~ msgstr "Apache"
-
-#~ msgid "Which webserver are you running ?"
-#~ msgstr "¿Que servidor web está a empregar?"
-
-#~ msgid ""
-#~ "This information is necessary for the makecat script. Please specify "
-#~ "which webserver you want to use for your Interchange applications."
-#~ msgstr ""
-#~ "Esta información é precisa para o script makecat. Indique que servidor "
-#~ "web quere empregar para as aplicacións de Interchange."
diff --git a/debian/po/it.po b/debian/po/it.po
index d6ca769..3ca79cb 100644
--- a/debian/po/it.po
+++ b/debian/po/it.po
@@ -86,7 +86,6 @@ msgstr "Sostituire il catalogo dimostrativo di Interchange?"
 msgid "There seems to already exist an Interchange demo catalog."
 msgstr "Sembra che un catalogo dimostrativo di Interchange esista già."
 
-#
 #. Type: string
 #. Description
 #: ../interchange-cat-standard.templates:5001
@@ -131,16 +130,16 @@ msgstr "Password per l'amministrazione di questo catalogo:"
 #. Description
 #: ../interchange-cat-standard.templates:7001
 msgid ""
-"Please provide a password for administering the standard demo catalog. "
-"Choose one which can not be easily guessed. Default is pass. The password "
-"must be at least 4 characters long and only contain letters, digits, "
-"underscore @ or the dot as characters."
+"Please provide a password for administering the standard demo "
+"catalog. Choose one which can not be easily guessed. Default is pass. The "
+"password must be at least 4 characters long and only contain letters, "
+"digits, underscore @ or the dot as characters."
 msgstr ""
 "Fornire una password per l'amministratore del catalogo dimostrativo "
-"standard. Scegliere una password che non possa essere facilmente indovinata. "
-"La password predefinita è pass. La password deve consistere di almeno 4 "
-"caratteri e può contenere solo lettere, numeri, sottolineature, caratteri "
-"«@» o punti."
+"standard. Scegliere una password che non possa essere facilmente "
+"indovinata. La password predefinita è pass. La password deve consistere di "
+"almeno 4 caratteri e può contenere solo lettere, numeri, sottolineature, "
+"caratteri «@» o punti."
 
 #. Type: boolean
 #. Description
@@ -194,20 +193,17 @@ msgstr "PostgreSQL"
 msgid "MySQL"
 msgstr "MySQL"
 
-#
 #. Type: select
 #. Description
 #: ../interchange-cat-standard.templates:11002
 msgid "DBMS for the demo catalog:"
 msgstr "DBMS per il catalogo dimostrativo:"
 
-#
 #. Type: select
 #. Description
 #: ../interchange-cat-standard.templates:11002
 msgid "Please select the database type used for the demo catalog."
-msgstr ""
-"Selezionare il tipo di database utilizzato per il catalogo dimostrativo."
+msgstr "Selezionare il tipo di database utilizzato per il catalogo dimostrativo."
 
 #. Type: string
 #. Description
@@ -221,7 +217,6 @@ msgstr "Nome del database:"
 msgid "Please select the name of the database."
 msgstr "Selezionare il nome del database."
 
-#
 #. Type: string
 #. Description
 #: ../interchange-cat-standard.templates:13001
@@ -232,10 +227,8 @@ msgstr "Utente del database:"
 #. Description
 #: ../interchange-cat-standard.templates:13001
 msgid "Please specify the username for connecting to the database."
-msgstr ""
-"Specificare il nome utente che sarà utilizzato per collegarsi al database."
+msgstr "Specificare il nome utente che sarà utilizzato per collegarsi al database."
 
-#
 #. Type: password
 #. Description
 #: ../interchange-cat-standard.templates:14001
@@ -246,8 +239,7 @@ msgstr "Password del database:"
 #. Description
 #: ../interchange-cat-standard.templates:14001
 msgid "Please specify the password for connecting to the database."
-msgstr ""
-"Specificare la password che sarà utilizzata per collegarsi al database."
+msgstr "Specificare la password che sarà utilizzata per collegarsi al database."
 
 #. Type: select
 #. Choices
@@ -313,9 +305,9 @@ msgid ""
 "You have been warned. Either choose an appropriate user or stay with the "
 "default."
 msgstr ""
-"Come avvisato, l'esecuzione di Interchange come root non è ammessa. "
-"Scegliere un utente appropriato, o alternativamente lasciare l'utente "
-"predefinito."
+"Come avvisato, l'esecuzione di Interchange come root non è "
+"ammessa. Scegliere un utente appropriato, o alternativamente lasciare "
+"l'utente predefinito."
 
 #. Type: string
 #. Description
@@ -344,9 +336,9 @@ msgid ""
 "You have been warned. Either choose an appropriate group or stay with the "
 "default."
 msgstr ""
-"Come avvisato, l'esecuzione di Interchange come root non è ammessa. "
-"Scegliere un utente appropriato, o alternativamente lasciare l'utente "
-"predefinito."
+"Come avvisato, l'esecuzione di Interchange come root non è "
+"ammessa. Scegliere un utente appropriato, o alternativamente lasciare "
+"l'utente predefinito."
 
 #. Type: boolean
 #. Description
@@ -389,10 +381,8 @@ msgstr ""
 #. Type: string
 #. Description
 #: ../interchange.templates:10001
-msgid ""
-"Please choose the directory Interchange uses for the GnuPG public keyring."
-msgstr ""
-"Scegliere la directory che Interchange userà per la chiave pubblica GnuPG."
+msgid "Please choose the directory Interchange uses for the GnuPG public keyring."
+msgstr "Scegliere la directory che Interchange userà per la chiave pubblica GnuPG."
 
 #. Type: select
 #. Choices
@@ -414,8 +404,8 @@ msgid ""
 "foundation demo will change its behaviour too. If rpc is selected, the "
 "Interchange server will run in PreFork mode."
 msgstr ""
-"È possibile scegliere differenti insiemi di parametri del server. "
-"Analogamente, tutti i negozi basati sulla fondazione dimostrativa "
+"È possibile scegliere differenti insiemi di parametri del "
+"server. Analogamente, tutti i negozi basati sulla fondazione dimostrativa "
 "cambieranno il proprio comportamento. Se si sceglie «rpc», il server "
 "Interchange sarà eseguito in modalità «PreFork»."
 
@@ -476,15 +466,15 @@ msgstr "Abilitare le impostazioni robot?"
 #. Description
 #: ../interchange.templates:15001
 msgid ""
-"The Interchange Debian package uses a separate configuration file /etc/"
-"interchange/robots.cfg for the directives RobotUA, RobotIP and RobotHost. It "
-"is recommended to include these settings so that Interchange can distinguish "
-"between robots and ordinary users."
+"The Interchange Debian package uses a separate configuration file "
+"/etc/interchange/robots.cfg for the directives RobotUA, RobotIP and "
+"RobotHost. It is recommended to include these settings so that Interchange "
+"can distinguish between robots and ordinary users."
 msgstr ""
-"Il pacchetto Debian di Interchange usa un file di configurazione separato, «/"
-"etc/interchange/robots.cfg», per le direttive RobotUA, RobotIP e RobotHost. "
-"Si raccomanda di includere queste impostazioni in modo che Interchange possa "
-"distinguere fra robot e utenti ordinari."
+"Il pacchetto Debian di Interchange usa un file di configurazione separato, "
+"«/etc/interchange/robots.cfg», per le direttive RobotUA, RobotIP e "
+"RobotHost. Si raccomanda di includere queste impostazioni in modo che "
+"Interchange possa distinguere fra robot e utenti ordinari."
 
 #. Type: select
 #. Description
@@ -506,25 +496,3 @@ msgstr ""
 "italiano (it_IT) e svedese (sv_SE). Qui si può scegliere la lingua "
 "predefinita. Ogni utente può cambiare la propria lingua predefinita al "
 "momento dell'accesso."
-
-#~ msgid "Which DBMS should be used for the demo catalog ?"
-#~ msgstr "Quale database deve essere usato per il catalogo dimostrativo?"
-
-#~ msgid "Please select the database type."
-#~ msgstr "Selezionare il tipo di database."
-
-#~ msgid "Apache2"
-#~ msgstr "Apache2"
-
-#~ msgid "Apache"
-#~ msgstr "Apache"
-
-#~ msgid "Which webserver are you running ?"
-#~ msgstr "Quale server web è in uso?"
-
-#~ msgid ""
-#~ "This information is necessary for the makecat script. Please specify "
-#~ "which webserver you want to use for your Interchange applications."
-#~ msgstr ""
-#~ "Questa informazione è necessaria per gli script di makecat. Specificare "
-#~ "quale server web si vuole utilizzare per le applicazioni di Interchange."
diff --git a/debian/po/nl.po b/debian/po/nl.po
index a668ac8..f6698e0 100644
--- a/debian/po/nl.po
+++ b/debian/po/nl.po
@@ -37,8 +37,7 @@ msgstr ""
 #. Description
 #: ../interchange-cat-standard.templates:2001
 msgid "Remove demo catalog on package purge?"
-msgstr ""
-"Wilt u dat de demo-catalogus verwijderd wordt als dit pakket gewist wordt?"
+msgstr "Wilt u dat de demo-catalogus verwijderd wordt als dit pakket gewist wordt?"
 
 #. Type: boolean
 #. Description
@@ -132,10 +131,10 @@ msgstr "Wachtwoord voor de beheerder van deze catalogus:"
 #. Description
 #: ../interchange-cat-standard.templates:7001
 msgid ""
-"Please provide a password for administering the standard demo catalog. "
-"Choose one which can not be easily guessed. Default is pass. The password "
-"must be at least 4 characters long and only contain letters, digits, "
-"underscore @ or the dot as characters."
+"Please provide a password for administering the standard demo "
+"catalog. Choose one which can not be easily guessed. Default is pass. The "
+"password must be at least 4 characters long and only contain letters, "
+"digits, underscore @ or the dot as characters."
 msgstr ""
 "Wat is het wachtwoord voor de beheerder van de standaard demo-catalogus? "
 "Gelieve een moeilijk te raden wachtwoord te kiezen. De standaardwaarde is "
@@ -250,8 +249,7 @@ msgstr "Databasewachtwoord"
 #. Description
 #: ../interchange-cat-standard.templates:14001
 msgid "Please specify the password for connecting to the database."
-msgstr ""
-"Welk wachtwoord moet gebruikt worden om verbinding te maken met de database?"
+msgstr "Welk wachtwoord moet gebruikt worden om verbinding te maken met de database?"
 
 #. Type: select
 #. Choices
@@ -273,8 +271,8 @@ msgid ""
 "for systems on the internet to interact with the Interchange server."
 msgstr ""
 "Unix-modus is de meest veilige manier om Interchange te draaien aangezien "
-"systemen op het internet dan geen contact kunnen maken met de Interchange-"
-"server."
+"systemen op het internet dan geen contact kunnen maken met de "
+"Interchange-server."
 
 #. Type: string
 #. Description
@@ -385,16 +383,14 @@ msgid ""
 "server."
 msgstr ""
 "Voor verhoogde beveiliging wordt de door klanten aangegeven "
-"kredietkaartinformatie versleuteld niet op de server opgeslagen maar per e-"
-"mail doorgestuurd naar de winkeleigenaar."
+"kredietkaartinformatie versleuteld niet op de server opgeslagen maar per "
+"e-mail doorgestuurd naar de winkeleigenaar."
 
 #. Type: string
 #. Description
 #: ../interchange.templates:10001
-msgid ""
-"Please choose the directory Interchange uses for the GnuPG public keyring."
-msgstr ""
-"Welke map dient Interchange te gebruiken voor de publieke GnuPG-sleutelring?"
+msgid "Please choose the directory Interchange uses for the GnuPG public keyring."
+msgstr "Welke map dient Interchange te gebruiken voor de publieke GnuPG-sleutelring?"
 
 #. Type: select
 #. Choices
@@ -451,8 +447,9 @@ msgid ""
 "Debian package and run interchangeconfig SOAP=1."
 msgstr ""
 "U kunt geen Interchange SOAP-server draaien omdat de Perl-module SOAP::Lite "
-"niet geïnstalleerd is. Deze module kunt u installeren via het pakket libsoap-"
-"lite-perl, vervolgens dient u nog 'interchangeconfig SOAP=1' uit te voeren."
+"niet geïnstalleerd is. Deze module kunt u installeren via het pakket "
+"libsoap-lite-perl, vervolgens dient u nog 'interchangeconfig SOAP=1' uit te "
+"voeren."
 
 #. Type: boolean
 #. Description
@@ -477,13 +474,13 @@ msgstr "Wilt u de robots-instellingen activeren?"
 #. Description
 #: ../interchange.templates:15001
 msgid ""
-"The Interchange Debian package uses a separate configuration file /etc/"
-"interchange/robots.cfg for the directives RobotUA, RobotIP and RobotHost. It "
-"is recommended to include these settings so that Interchange can distinguish "
-"between robots and ordinary users."
+"The Interchange Debian package uses a separate configuration file "
+"/etc/interchange/robots.cfg for the directives RobotUA, RobotIP and "
+"RobotHost. It is recommended to include these settings so that Interchange "
+"can distinguish between robots and ordinary users."
 msgstr ""
-"Het Interchange-pakket gebruikt een apart configuratiebestand (/etc/"
-"interchange/robots.cfg) voor de 'RobotUA', 'RobotIP', en 'RobotHost' "
+"Het Interchange-pakket gebruikt een apart configuratiebestand "
+"(/etc/interchange/robots.cfg) voor de 'RobotUA', 'RobotIP', en 'RobotHost' "
 "instellingen. Het is aangeraden om deze instellingen te 'include'-en; "
 "hierdoor kan Interchange onderscheid maken tussen robots en gewone "
 "gebruikers."
@@ -507,25 +504,3 @@ msgstr ""
 "(da_DK), Duits, (de_DE), Italiaans (it_IT), Nederlands (nl_NL) en Zweeds "
 "(sv_SE). Welke taal wilt u standaard? Elke gebruiker kan tijdens het "
 "aanmelden altijd een andere taal kiezen."
-
-#~ msgid "Which DBMS should be used for the demo catalog ?"
-#~ msgstr "Welke DBMS dient de demo-catalogus te gebruiken?"
-
-#~ msgid "Please select the database type."
-#~ msgstr "Wat is het databasetype?"
-
-#~ msgid "Apache2"
-#~ msgstr "Apache2"
-
-#~ msgid "Apache"
-#~ msgstr "Apache"
-
-#~ msgid "Which webserver are you running ?"
-#~ msgstr "Welke webserver gebruikt u?"
-
-#~ msgid ""
-#~ "This information is necessary for the makecat script. Please specify "
-#~ "which webserver you want to use for your Interchange applications."
-#~ msgstr ""
-#~ "Deze informatie is nodig voor het script makecat. Welke webserver wilt u "
-#~ "gebruiken voor uw Interchange-applicaties?"
diff --git a/debian/po/pt.po b/debian/po/pt.po
index 020ff06..c71fd1f 100644
--- a/debian/po/pt.po
+++ b/debian/po/pt.po
@@ -130,10 +130,10 @@ msgstr "Palavra-passe para a administração deste catálogo:"
 #. Description
 #: ../interchange-cat-standard.templates:7001
 msgid ""
-"Please provide a password for administering the standard demo catalog. "
-"Choose one which can not be easily guessed. Default is pass. The password "
-"must be at least 4 characters long and only contain letters, digits, "
-"underscore @ or the dot as characters."
+"Please provide a password for administering the standard demo "
+"catalog. Choose one which can not be easily guessed. Default is pass. The "
+"password must be at least 4 characters long and only contain letters, "
+"digits, underscore @ or the dot as characters."
 msgstr ""
 "Por favor indique uma palavra-passe para a administração do catálogo de "
 "demonstração. Escolha uma que não pode ser adivinhada com facilidade. Por "
@@ -228,8 +228,7 @@ msgstr "Nome do utilizador na base de dados:"
 #. Description
 #: ../interchange-cat-standard.templates:13001
 msgid "Please specify the username for connecting to the database."
-msgstr ""
-"Por favor especifique o nome de utilizador para se ligar à base de dados."
+msgstr "Por favor especifique o nome de utilizador para se ligar à base de dados."
 
 #. Type: password
 #. Description
@@ -305,8 +304,7 @@ msgstr "É impossível correr o interchange como root !"
 msgid ""
 "You have been warned. Either choose an appropriate user or stay with the "
 "default."
-msgstr ""
-"Você foi avisado. Ou escolhe um utilizador apropriado ou use o pré-definido."
+msgstr "Você foi avisado. Ou escolhe um utilizador apropriado ou use o pré-definido."
 
 #. Type: string
 #. Description
@@ -333,8 +331,7 @@ msgstr ""
 msgid ""
 "You have been warned. Either choose an appropriate group or stay with the "
 "default."
-msgstr ""
-"Você foi avisado. Ou escolhe um utilizador apropriado ou use o pré-definido."
+msgstr "Você foi avisado. Ou escolhe um utilizador apropriado ou use o pré-definido."
 
 #. Type: boolean
 #. Description
@@ -377,8 +374,7 @@ msgstr ""
 #. Type: string
 #. Description
 #: ../interchange.templates:10001
-msgid ""
-"Please choose the directory Interchange uses for the GnuPG public keyring."
+msgid "Please choose the directory Interchange uses for the GnuPG public keyring."
 msgstr ""
 "Por favor escolha o directório que o Interchange usa para o porta-chaves "
 "público GnuPG."
@@ -463,15 +459,15 @@ msgstr "Activar a directiva de robots?"
 #. Description
 #: ../interchange.templates:15001
 msgid ""
-"The Interchange Debian package uses a separate configuration file /etc/"
-"interchange/robots.cfg for the directives RobotUA, RobotIP and RobotHost. It "
-"is recommended to include these settings so that Interchange can distinguish "
-"between robots and ordinary users."
+"The Interchange Debian package uses a separate configuration file "
+"/etc/interchange/robots.cfg for the directives RobotUA, RobotIP and "
+"RobotHost. It is recommended to include these settings so that Interchange "
+"can distinguish between robots and ordinary users."
 msgstr ""
-"O pacote Interchange da Debian usa um ficheiro de configuração diferente em /"
-"etc/interchange/robots.cfg para as directivas RobotUA, RobotIP e RobotHost. "
-"É recomendado que inclua estas directivas para que o Interchange consiga "
-"distinguir entre robots e utilizadores normais."
+"O pacote Interchange da Debian usa um ficheiro de configuração diferente em "
+"/etc/interchange/robots.cfg para as directivas RobotUA, RobotIP e "
+"RobotHost. É recomendado que inclua estas directivas para que o Interchange "
+"consiga distinguir entre robots e utilizadores normais."
 
 #. Type: select
 #. Description
@@ -490,5 +486,5 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "A interface de administração para catálogos Interchange, chamada UI, foi "
 "traduzida para Dinamarquês (da_DK), Holandês (nl_NL), Alemão (de_DE), "
-"Italiano (it_IT) e Sueco (sv_SE). Pode escolher o idioma por omissão aqui. "
-"Qualquer utilizador pode mudar este parâmetro quando faz login."
+"Italiano (it_IT) e Sueco (sv_SE). Pode escolher o idioma por omissão "
+"aqui. Qualquer utilizador pode mudar este parâmetro quando faz login."
diff --git a/debian/po/ru.po b/debian/po/ru.po
index 228bca1..99f2218 100644
--- a/debian/po/ru.po
+++ b/debian/po/ru.po
@@ -27,8 +27,8 @@ msgstr ""
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "X-Generator: KBabel 1.11.4\n"
-"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && n"
-"%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
+"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && "
+"n%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
 
 #. Type: boolean
 #. Description
@@ -126,9 +126,9 @@ msgid ""
 "must be at least 2 characters long and only contain letters, digits, "
 "underscore, @ or the dot as characters."
 msgstr ""
-"Укажите имя пользователя для администрирования демонстрационного каталога. "
-"Оно должно быть минимум 2 символа длиной и содержать только буквы, цифры, "
-"подчёркивание, @ или точку."
+"Укажите имя пользователя для администрирования демонстрационного "
+"каталога. Оно должно быть минимум 2 символа длиной и содержать только буквы, "
+"цифры, подчёркивание, @ или точку."
 
 #. Type: password
 #. Description
@@ -140,10 +140,10 @@ msgstr "Пароль для администрирования этого кат
 #. Description
 #: ../interchange-cat-standard.templates:7001
 msgid ""
-"Please provide a password for administering the standard demo catalog. "
-"Choose one which can not be easily guessed. Default is pass. The password "
-"must be at least 4 characters long and only contain letters, digits, "
-"underscore @ or the dot as characters."
+"Please provide a password for administering the standard demo "
+"catalog. Choose one which can not be easily guessed. Default is pass. The "
+"password must be at least 4 characters long and only contain letters, "
+"digits, underscore @ or the dot as characters."
 msgstr ""
 "Укажите пароль для администрирования стандартного демонстрационного "
 "каталога. Выберите такой, который нельзя легко угадать. Значение по "
@@ -186,8 +186,7 @@ msgstr "Локаль по умолчанию для витрины:"
 #. Description
 #: ../interchange-cat-standard.templates:10001
 msgid "Please select the default locale for the Interchange demo catalog."
-msgstr ""
-"Выберите локаль по умолчанию для демонстрационного каталога Interchange."
+msgstr "Выберите локаль по умолчанию для демонстрационного каталога Interchange."
 
 #. Type: select
 #. Choices
@@ -286,10 +285,10 @@ msgid ""
 "implications. Don't choose root, it is not recommended and will be discarded "
 "anyway."
 msgstr ""
-"Здесь определяется пользователь-владелец сервера interchange и файлов. "
-"Запомните, что использование другого пользователя это серьёзная угроза "
-"безопасности. Не выбирайте root, это не рекомендуется и будет отклонено в "
-"любом случае."
+"Здесь определяется пользователь-владелец сервера interchange и "
+"файлов. Запомните, что использование другого пользователя это серьёзная "
+"угроза безопасности. Не выбирайте root, это не рекомендуется и будет "
+"отклонено в любом случае."
 
 #. Type: boolean
 #. Description
@@ -383,8 +382,7 @@ msgstr ""
 #. Type: string
 #. Description
 #: ../interchange.templates:10001
-msgid ""
-"Please choose the directory Interchange uses for the GnuPG public keyring."
+msgid "Please choose the directory Interchange uses for the GnuPG public keyring."
 msgstr ""
 "Выберите каталог, используемый Interchange для хранения публичных ключей "
 "GnuPG:"
@@ -444,8 +442,8 @@ msgid ""
 "Debian package and run interchangeconfig SOAP=1."
 msgstr ""
 "Так как Perl-модуль SOAP::Lite не установлен, вы не сможете запускать сервер "
-"Interchange SOAP. Чтобы это исправить, установите пакет Debian libsoap-lite-"
-"perl и запустите команду interchangeconfig SOAP=1."
+"Interchange SOAP. Чтобы это исправить, установите пакет Debian "
+"libsoap-lite-perl и запустите команду interchangeconfig SOAP=1."
 
 #. Type: boolean
 #. Description
@@ -469,15 +467,15 @@ msgstr "Разрешить настройки роботов?"
 #. Description
 #: ../interchange.templates:15001
 msgid ""
-"The Interchange Debian package uses a separate configuration file /etc/"
-"interchange/robots.cfg for the directives RobotUA, RobotIP and RobotHost. It "
-"is recommended to include these settings so that Interchange can distinguish "
-"between robots and ordinary users."
+"The Interchange Debian package uses a separate configuration file "
+"/etc/interchange/robots.cfg for the directives RobotUA, RobotIP and "
+"RobotHost. It is recommended to include these settings so that Interchange "
+"can distinguish between robots and ordinary users."
 msgstr ""
-"Пакет Debian Interchange использует отдельный файл настроек /etc/interchange/"
-"robots.cfg для директив RobotUA, RobotIP и RobotHost. Рекомендуется "
-"подключить эти настройки, чтобы Interchange мог различать роботов и обычных "
-"пользователей."
+"Пакет Debian Interchange использует отдельный файл настроек "
+"/etc/interchange/robots.cfg для директив RobotUA, RobotIP и "
+"RobotHost. Рекомендуется подключить эти настройки, чтобы Interchange мог "
+"различать роботов и обычных пользователей."
 
 #. Type: select
 #. Description
diff --git a/debian/po/sv.po b/debian/po/sv.po
index 11a9aa9..c65238a 100644
--- a/debian/po/sv.po
+++ b/debian/po/sv.po
@@ -130,10 +130,10 @@ msgstr "Lösenord för den här katalogens administration:"
 #. Description
 #: ../interchange-cat-standard.templates:7001
 msgid ""
-"Please provide a password for administering the standard demo catalog. "
-"Choose one which can not be easily guessed. Default is pass. The password "
-"must be at least 4 characters long and only contain letters, digits, "
-"underscore @ or the dot as characters."
+"Please provide a password for administering the standard demo "
+"catalog. Choose one which can not be easily guessed. Default is pass. The "
+"password must be at least 4 characters long and only contain letters, "
+"digits, underscore @ or the dot as characters."
 msgstr ""
 "Ange ett lösenord för administration av standarddemokatalogen. Välj ett som "
 "inte är enkelt att gissa. Standard är 'pass'. Lösenordet måste vara "
@@ -257,8 +257,8 @@ msgid ""
 "for systems on the internet to interact with the Interchange server."
 msgstr ""
 "Unixläge är det säkraste sättet att köra Interchange, eftersom inte finns "
-"något sätt för internetanslutna system att interagera med Interchange-"
-"servern."
+"något sätt för internetanslutna system att interagera med "
+"Interchange-servern."
 
 #. Type: string
 #. Description
@@ -275,9 +275,10 @@ msgid ""
 "implications. Don't choose root, it is not recommended and will be discarded "
 "anyway."
 msgstr ""
-"Detta specificerar användaren för interchangeservern och för filrättigheter. "
-"Notera att användande av en annan användare påverkar säkerheten allvarligt. "
-"Välj inte root, det är inte rekommenderat och kommer att ignoreras."
+"Detta specificerar användaren för interchangeservern och för "
+"filrättigheter. Notera att användande av en annan användare påverkar "
+"säkerheten allvarligt. Välj inte root, det är inte rekommenderat och kommer "
+"att ignoreras."
 
 #. Type: boolean
 #. Description
@@ -318,9 +319,10 @@ msgid ""
 "implications. Don't choose root, it is not recommended and will be discarded "
 "anyway."
 msgstr ""
-"Detta specificerar gruppen för interchangeservern och för filrättigheter. "
-"Notera att användande av en annan användare påverkar säkerheten allvarligt. "
-"Välj inte root, det är inte rekommenderat och kommer att ignoreras."
+"Detta specificerar gruppen för interchangeservern och för "
+"filrättigheter. Notera att användande av en annan användare påverkar "
+"säkerheten allvarligt. Välj inte root, det är inte rekommenderat och kommer "
+"att ignoreras."
 
 #. Type: error
 #. Description
@@ -371,10 +373,10 @@ msgstr ""
 #. Type: string
 #. Description
 #: ../interchange.templates:10001
-msgid ""
-"Please choose the directory Interchange uses for the GnuPG public keyring."
+msgid "Please choose the directory Interchange uses for the GnuPG public keyring."
 msgstr ""
-"Välj den katalog Interchange ska användas för den publika GnuPG-nyckelringen."
+"Välj den katalog Interchange ska användas för den publika "
+"GnuPG-nyckelringen."
 
 #. Type: select
 #. Choices
@@ -431,8 +433,9 @@ msgid ""
 "Debian package and run interchangeconfig SOAP=1."
 msgstr ""
 "I och med att Perlmodulen SOAP::Lite inte är installerad kan du inte "
-"anävända SOAP-servern för Interchange. Installera Debianpaketet libsoap-lite-"
-"perl och kör sedan \"interchangeconfig SOAP=1\" för att lösa detta."
+"anävända SOAP-servern för Interchange. Installera Debianpaketet "
+"libsoap-lite-perl och kör sedan \"interchangeconfig SOAP=1\" för att lösa "
+"detta."
 
 #. Type: boolean
 #. Description
@@ -456,15 +459,15 @@ msgstr "Aktivera robotinställningar?"
 #. Description
 #: ../interchange.templates:15001
 msgid ""
-"The Interchange Debian package uses a separate configuration file /etc/"
-"interchange/robots.cfg for the directives RobotUA, RobotIP and RobotHost. It "
-"is recommended to include these settings so that Interchange can distinguish "
-"between robots and ordinary users."
+"The Interchange Debian package uses a separate configuration file "
+"/etc/interchange/robots.cfg for the directives RobotUA, RobotIP and "
+"RobotHost. It is recommended to include these settings so that Interchange "
+"can distinguish between robots and ordinary users."
 msgstr ""
-"Debians Interchange-paket använder en separat konfigurationsfil, /etc/"
-"interchange/robots.cfg, för direktiven RobotUA, RobotIP och RobotHost. Du "
-"rekommenderas att inkludera dessa inställningar så att Interchange kan se "
-"skillnad på robotar och vanliga användare."
+"Debians Interchange-paket använder en separat konfigurationsfil, "
+"/etc/interchange/robots.cfg, för direktiven RobotUA, RobotIP och "
+"RobotHost. Du rekommenderas att inkludera dessa inställningar så att "
+"Interchange kan se skillnad på robotar och vanliga användare."
 
 #. Type: select
 #. Description
@@ -483,5 +486,5 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Administrationsgränssnittet för Interchange-kataloger, kallat UI, har "
 "översatts till danska (da_DK), nederländska (nl_NL), tyska (de_DE), "
-"italienska (it_IT) och svenska (sv_SE). Du kan välja standardspråk här. "
-"Varje användare kan ändra detta standardvärde vid inloggning."
+"italienska (it_IT) och svenska (sv_SE). Du kan välja standardspråk "
+"här. Varje användare kan ändra detta standardvärde vid inloggning."
diff --git a/debian/po/templates.pot b/debian/po/templates.pot
index 4a04814..9c568f1 100644
--- a/debian/po/templates.pot
+++ b/debian/po/templates.pot
@@ -6,12 +6,13 @@
 #, fuzzy
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
+"Project-Id-Version: interchange\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: interchange at packages.debian.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2010-03-25 09:53+0000\n"
+"POT-Creation-Date: 2012-01-23 09:51+0100\n"
 "PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
 "Last-Translator: FULL NAME <EMAIL at ADDRESS>\n"
 "Language-Team: LANGUAGE <LL at li.org>\n"
+"Language: \n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=CHARSET\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
diff --git a/debian/po/vi.po b/debian/po/vi.po
index 3193a21..bdb6c60 100644
--- a/debian/po/vi.po
+++ b/debian/po/vi.po
@@ -128,10 +128,10 @@ msgstr "Mật khẩu để quản trị phân loại này:"
 #. Description
 #: ../interchange-cat-standard.templates:7001
 msgid ""
-"Please provide a password for administering the standard demo catalog. "
-"Choose one which can not be easily guessed. Default is pass. The password "
-"must be at least 4 characters long and only contain letters, digits, "
-"underscore @ or the dot as characters."
+"Please provide a password for administering the standard demo "
+"catalog. Choose one which can not be easily guessed. Default is pass. The "
+"password must be at least 4 characters long and only contain letters, "
+"digits, underscore @ or the dot as characters."
 msgstr ""
 "Hãy cung cấp một mật khẩu để quản trị phân loại minh hoạ tiêu chuẩn. Để bảo "
 "vệ máy tính thì lúc nào cũng nên chọn một mật khẩu khó đoán. Mật khẩu mặc "
@@ -349,8 +349,7 @@ msgstr "Ví trị tập tin HTML tĩnh:"
 #. Description
 #: ../interchange.templates:9001
 msgid "Catalog installations need a directory where HTML files can be placed."
-msgstr ""
-"Bản cài đặt phân loại thì cần một thư mục vào đó có thể để tập tin HTML."
+msgstr "Bản cài đặt phân loại thì cần một thư mục vào đó có thể để tập tin HTML."
 
 #. Type: string
 #. Description
@@ -373,10 +372,8 @@ msgstr ""
 #. Type: string
 #. Description
 #: ../interchange.templates:10001
-msgid ""
-"Please choose the directory Interchange uses for the GnuPG public keyring."
-msgstr ""
-"Hãy chọn thư mục được Interchange sử dụng cho vòng chìa khóa công GnuPG:"
+msgid "Please choose the directory Interchange uses for the GnuPG public keyring."
+msgstr "Hãy chọn thư mục được Interchange sử dụng cho vòng chìa khóa công GnuPG:"
 
 #. Type: select
 #. Choices
@@ -458,15 +455,15 @@ msgstr "Bật thiết lập rô-bốt ?"
 #. Description
 #: ../interchange.templates:15001
 msgid ""
-"The Interchange Debian package uses a separate configuration file /etc/"
-"interchange/robots.cfg for the directives RobotUA, RobotIP and RobotHost. It "
-"is recommended to include these settings so that Interchange can distinguish "
-"between robots and ordinary users."
+"The Interchange Debian package uses a separate configuration file "
+"/etc/interchange/robots.cfg for the directives RobotUA, RobotIP and "
+"RobotHost. It is recommended to include these settings so that Interchange "
+"can distinguish between robots and ordinary users."
 msgstr ""
-"Gói phần mềm Debian Interchange dùng một tập tin cấu hình riêng « /etc/"
-"interchange/robots.cfg » cho những chỉ thị RobotUA, RobotIP và RobotHost. "
-"Khuyên bạn bao gồm những thiết lập này, để Interchange phân biệt giữa rô-bốt "
-"và người dùng bình thường."
+"Gói phần mềm Debian Interchange dùng một tập tin cấu hình riêng « "
+"/etc/interchange/robots.cfg » cho những chỉ thị RobotUA, RobotIP và "
+"RobotHost. Khuyên bạn bao gồm những thiết lập này, để Interchange phân biệt "
+"giữa rô-bốt và người dùng bình thường."
 
 #. Type: select
 #. DescriptionMore information about the interchange-cvs mailing list