[ic] =?us-ascii?Q?Stoppat_virus_(W32/Netsky-P)_fr=E5n_interchange-users@icd evgroup.org_till_m-1651@mailbox.sverige.net?=

Virus Scaner NULL at mailbox.sverige.net
Mon Mar 22 20:48:46 EST 2004


The information given above is in Swedish. For English version
please go to http://www.sverige.net/virusinfo_en.htm

__Viktigt!__
=======================
Informationen gäller ett virus som är skickat till eller från DIG! 

Följande beskriver varför Ni fått detta brev:

Mottagare: m-1651 at mailbox.sverige.net
=======================
Ni har fått detta brev därför att någon försökt att skicka ett infekterat E-Mail 
genom vår server till Er adress (m-1651 at mailbox.sverige.net). Om allt gått som det skall, 
så har detta email stoppats av Sverige.Net's antivirus scanner och detta brev är 
endast till för att informera dig. Det är dock viktigt för Er att ta det extra 
försiktigt då det ofta kommer flera virus på en gång då någon blivit infekterad. 
Det kan också vara så att viruset skickats avsiktligt, varpå en illasinnad 
person mycket möjligt kan hitta en väg att få igenom ett virus till Er brevlåda 
trots vår viruskontroll.

Normala åtgärder:
-Anskaffa och aktivera ett antivirus program så som Norton 2003 (rekommenderas),
 McAfee, Sophos eller liknande och scanna filer Ni får innan Ni kör dem.
-Öppna ej bifogade filer om Ni inte vet varför Ni fått dem, inte ens om Ni litar
 på personen som skickat dem. RING och kolla FÖRST !

Avsändare: interchange-users at icdevgroup.org
=======================
Ni har fått detta brev antingen därför att Ni försökt skicka ett virus från Er 
adress, eller att någon/något har använt Er frånadress 
interchange-users at icdevgroup.org , när denne skickat ett E-Mail till
adressen m-1651 at mailbox.sverige.net. Detta brev är i första hand till för att informera Er om 
att Ni kan vara infekterad och bör vidta åtgärder för att försäkra Er om att Ni
inte är smittad av virus i datorn. Jag vill även påpeka att det är otillåtet 
att sprida virus. Vår policy i dagsläget är inte att vidta åtgärder mot denna 
typ av överträdelser. Men vi kan mycket väl överväga att göra detta om en person 
som inte försäkrat sig om att denne inte har virus inte omedelbart kopplar bort 
sin dator från nätet och desinfekterar datorn för att förhindra upprepning. 
Det är dock upp till den som skulle blivit mottagaren av viruset att anmäla Er 
om denna önskar. Jag uppmanar Er att ta detta mycket allvarligt. Det är nämligen 
så att har Ni smittat någon annan så kan detta komma att kosta dem mycket pengar 
(förlorad data och arbete, konsulttjänster och antivirusprogram bara för att 
nämna några kostnader).

Aktuellt virus heter "W32/Netsky-P". 

Normala åtgärder:
-Koppla genast bort Er dator från Internet, eller om Ni inte vet hur Ni gör: 
 Stäng genast av den smittade datorn.
-Gå till närmaste datorbutik och köp ett antivirusprogram, eller ring en 
 datorkonsult som kan leverera ett antivirusprogram samt hjälpa Er med att 
 bli av med viruset.
-Granska vilka Ni kan ha skickat viruset till och tag genast kontakt med dessa 
 och tala om för dem att Ni skickat ett smittat brev.

OBS!
Om Er dator är ansluten i ett nätverk med flera datorer bör Ni snarast informera 
de andra användarna på nätverket om den rådande situationen. Om Ni vet att Ni 
skickat e-post till andra mottagare som ligger utanför Sverige.Nets 
antivirusscanner så är en virusvarning per telefon befogad till de mottagarna 
för att förhindra att viruset sprider sig vidare och förstör eventuella 
programvaror.

Om Sverige.Net
=======================
Förutom att Vi har ett "vanligt" utbud av tjänser, såsom mail, webhotell,
serverhotell, surfning m. m. så är Sverige.Net dessutom unika om att kunna 
erbjuda viruskontroll samt SPAM skydd på Er inkommande e-post. Tag snarast 
kontakt med oss på 035-2600020 så vi kan ge just ditt företag en virussäkrad 
internetlösning!

Om Ni vill bekosta konsulthjälp i detta virusärende eller andra datorärenden
så ring gärna vårsammarbetspartner Christian Andersson på Media Network i 
Halmstad AB. Han är mycket väl insatt i virus problematiken och kan säkert 
hjälpa er. Christian får även en kopia på dessa brev. Telefonnummer finns här 
nedan.

Tänk på att Christian är konsult och tar betalt enligt ordinarie kunsulttaxa

=======================
MailFrom: interchange-users at icdevgroup.org
MailTo: m-1651 at mailbox.sverige.net
Attachment: decode
Virus: W32/Netsky-P
Sendande server: 68.39.131.46
Datum Tid: 2004-03-23 01:48:46
=======================


De första 10 raderna av meddelandekällan. 
(För felsöknings ändamål) 
=======================
Received: from [68.39.131.46] by mailbox.sverige.net (JPHS AV mail from interchange-users at icdevgroup.org) with SMTP id for m-1651 at mailbox.sverige.net; Tue, 23 Mar 2004 02:48:44 +0100
From: interchange-users at icdevgroup.org
To: addurl at entireweb.com
Subject: Is that your password?
Date: Mon, 22 Mar 2004 20:48:00 -0500
MIME-Version: 1.0
Content-Type: multipart/mixed;
	boundary="----=_NextPart_000_0016----=_NextPart_000_0016"
X-Priority: 3
X-MSMail-Priority: Normal
Message-Id: <01484435965076 at jonatan.sverige.net>
X-jphspassrblrun: 1
X-JPHS-RBL: 1
X-jphspassvirrun: 1
X-JPHSSpamParse: 0


=======================

För mer info om dessa Virus kan ni testa att titta på följande länkar.
=======================
http://www.sophos.com/search/index.cgi?scope=virus_info&terms=W32/Netsky-P
http://vil.nai.com/vil/alphar.asp?char=W32/Netsky-P
http://search.symantec.com/custom/us/query.html?qt=W32/Netsky-P
http://www.trendmicro.com/search/google/results.asp?q=W32/Netsky-P
http://www3.ca.com/virus/encyclopedia.asp?MODE=SEARCH&OPT=ALL&TEXT=W32/Netsky-P
http://www.commandcom.com/virus/search/VirusSearch.asp?cmdSubmit=Search&txtReset=F&txtVirus=W32/Netsky-P
=======================


Med vänlig hälsning

Niklas Christiansson
Supportansvarig
Sverige.Net      
035-2600020

Christian Andersson
Konsult
Media Network I Halmstad AB
035-2600000

(v1.06 nc)
More information about the interchange-users mailing list